LIGIT
Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció Tancat per Resolució Comissió de Transferència i Projectes Estratègics UAB del 17 de febrer de 2021
Presentació

Serveis d'informació geoespacial

Projectes

image
Aplicacions i servidors de mapes web
Mostrar la informació territorial a través de la xarxa i donar-la a conèixer al ciutadà.
Mostrar
image
Sistemes d'Informació Geogràfica
Organitzar la GI per aconseguir una explotació ordenada i productiva de les BBDD.
Mostrar
image
Producció de cartografia digital i composició
Generació de nova IG digital i edició de documents cartogràfics de qualitat.
Mostrar
image
Anàlisi i planificació del territori
Analitzar el territori per obtenir informació de síntesi com a suport a la presa de decisions.
Mostrar
image
Desenvolupament d'aplicacions a mida
Creació d'aplicacions amb component geogràfic d’àmbit corporatiu i multiplataforma.
Mostrar
Obtenció de llicència, accés a informació i suport.

Mostrar

ON ESTEM ?