Editorial - desembre 2011  Número 15

El 20 i 21 d'octubre de 2011 es van celebrar a través de videoconferència unes Jornades d'Antropologia organitzades pels Departaments d'Antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i de la Universidade de São Paulo (USP).

En les Jornades d'Antropologia UAB - USP, l'Antropologia Transatlàntica del Segle XXI: Noves Perspectives, doctorands/es d'ambdós Departaments van presentar comunicacions amb els elements més nous de les seves investigacions, que van ser discutides per comentaristes de l'altra universitat.

Les comunicacions dels estudiants de la USP es recullen en aquest número de Perifèria, la revista electrònica dels doctorands/es del Departament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB. Així mateix, els treballs dels estudiants de la UAB seran presentats a la revista del departament d'antropologia de la USP Cadernos de Campo.

L'experiència de les Jornades ha estat molt enriquidora per als participants de les dues universitats. Els tres treballs presentats per doctorandes de la USP que publiquem en aquest número mostren la diversitat d'investigacions en antropologia que estan duent a terme en aquesta destacada universitat brasilera.

Desitgem que l'intercanvi de sabers entre les dues universitats continuï en el futur.

També tenim el gust de presentar els treballs que van resultar d'una iniciativa d'un grup d'estudiants de postgrau del Departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona. Motivats per la necessitat conjunta de reflexionar sobre la dimensió simbòlica i ritual, van organitzar un seminari temàtic. L'objectiu principal era generar una instància entre els / les estudiants de postgrau que propiciés la lectura, anàlisi i discussió atenta de textos clàssics sobre simbolisme i ritual des de la perspectiva de l'antropologia social i cultural. Els articles que es presenten en aquest número són un exercici de reflexió sobre el tema, però des de l'experiència de recerca de cada autor.

Sens dubte, des Perifèria donem suport aquestes iniciatives conjuntes que, a més de motivar l'intercanvi, mostren treballs de gran interès. Aquests se sumen a les contínues aportacions individuals, com les que completen aquest número, que enriqueixen les seccions de la nostra revista amb ressenyes i investigacions diverses.Consell Editorial Revista Perifèria
inici links