Estudio de incidencia de la listeriosis en España
Parrilla Valero, Fernando
Vaqué Rafart, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva i Salut Pública)

Publicació: Barcelona : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012
Descripció: 1 recurs electrònic (236 p.)
Resum: La listeriosi és una malaltia infecciosa causada pel bacteri Listeria monocytogenes. Aquesta malaltia es transmet principalment per via digestiva a través dels aliments contaminats. L. monocytogenes es diferencia d'altres patògens per la seva alta capacitat de resistència a les condicions adverses i per presentar gran ubiqüitat en el medi ambient. Aquesta sèrie de factors afavoreix la contaminació dels aliments. La listeriosi segueix una tendència ascendent i està considerada com a una malaltia emergent. No obstant això, a Espanya, la listeriosi no està inclosa en el sistema de malalties de declaració obligatòria (MDO), fet que comporta la manca de vigilància epidemiològica. L'objectiu d'aquest treball és recollir de forma exhaustiva tota la informació epidemiològica disponible sobre la listeriosi a Espanya durant el període 2001-2007, per tal de conèixer la càrrega i l'evolució de la malaltia al nostre país i com a primer pas cap a la seva recollida sistemàtica i continuada. Per a desenvolupar aquest objectiu es va dissenyar un estudi descriptiu retrospectiu basat en la recollida de la informació per comunitats autònomes, segons una estratègia amb quatre etapes diferenciades: obtenció dels casos de listeriosis oficialment declarats; revisió de les pàgines webs oficials; contacte directe amb els responsables de vigilància epidemiològica a la recerca d'informació no publicada sobre listeriosi a la seva comunitat; i revisió de la literatura científica. Es va disposar de la informació de forma efectiva en 12 comunitats autònomes. A l'esmentat període es van recogir 1. 242 casos de listeriosis, la qual cosa representa una taxa d'incidència de 0,56 casos per 100. 000 habitants i any, que n'és molt superior a la oficialment declarada (0,16). Únicament el 1,78% dels casos estan associats a brots. En el periode esmentat la incidència té una tendència ascendent (p<0,001). La informació epìdemiològica recollida és molt escassa. La listeriosi és més freqüent en homes (59,75%) i a les etapes extremes de la vida (0,99 i 1,36 casos per 100. 000 habitants/any en les persones >60 anys i 0-4 anys, respectivament). Un de cada cinc casos de listeriosis eren neonats o dones embarassades, que la meningitis i/o sepsis va ser la manifestació clínica més rellevant (superior al 50% dels casos) i que un 18% dels casos no tenia cap malaltia de base. La notificació dels casos va ser major als mesos centrals de l'any. Els aïllaments de L. monocytogenes van ser majoritaris en sang i/o líquid cefaloraquidi (93%), I el serotip més freqüent va ser el 4b (66,6%). La letalitat va ser del 21,3% en els 277 casos de listeriosis amb informació sobre el resultat clínic. La inclusió d'aquesta malaltia al sistema MDO permitria dimensionar la seva presència a Espanya, així com conèixer les característiques de l'afectació humana, ens igualaria a la resta de països de la Unió Europea, i permetria impulsar una prevenció i control eficaç.
Resum: La listeriosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Listeria monocytogenes. Esta enfermedad se transmite principalmente por vía digestiva, a través de los alimentos contaminados L. monocytogenes se diferencia de otros patógenos por su alta capacidad de resistencia a condiciones adversas y por presentar gran ubicuidad en el medio ambiente. Todos estos factores favorecen la contaminación de los alimentos. La listeriosis sigue una tendencia ascendente y está considerada como una enfermedad emergente. Sin embargo, en España, la listeriosis no está incluida en el sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) lo que conlleva una falta de vigilancia epidemiológica. El objetivo del presente trabajo ha sido recoger de forma exhaustiva la información epidemiológica disponible sobre la listeriosis en España durante el periodo 2001-2007, para conocer la carga y evolución de la enfermedad en el país y como un primer paso hacia su recogida sistemática y continua. Para desarrollar este objetivo se diseñó un estudio descriptivo retrospectivo basado en la recogida de información por comunidades autónomas, según una estrategia con cuatro etapas diferenciadas: obtención de los casos de listeriosis oficialmente declarados; revisión de las páginas webs oficiales; contacto directo con los responsables de vigilancia epidemiológica en busca de información no publicada sobre listeriosis en su comunidad; y revisión de la literatura científica. Se obtuvo la información de forma efectiva en 12 Comunidades Autónomas. Para el periodo citado se recogieron 1. 242 casos de listeriosis, lo que supone una tasa de incidencia media de 0,56 casos de 100. 000 habitantes y año, siendo muy superior a la oficialmente declarada (0,16). Únicamente el 1,78% de los casos se asociaron a brotes, desconociéndose el origen de los alimentos implicados en todos los brotes. La incidencia en el periodo de estudio ha sido ascendente (p<0,001). La información epidemiológica obtenida ha sido escasa. La listeriosis es más frecuente en hombres (59,75%) y en las etapas distales de la vida (0,99 y 1,36 casos por 100. 000 habitantes en personas >60 años y 0-4 años, respectivamente. Uno de cada cinco casos de listeriosis eran neonatos o mujeres gestantes, que la meningitis y/o sepsis fue la manifestación clínica más relevante (superior al 50% de los casos) y que un 18% de los casos no tenían ninguna enfermedad de base. La notificación de los casos fue mayor en los meses centrales del año. Los aislamientos de L. monocytogenes se realizaron mayoritariamente en sangre y/o líquido cefalorraquídeo (93%), y el serotipo más frecuente fue el 4b (66,6%). La letalidad fue del 21,3% en los 277 casos de listeriosis con información sobre el resultado clínico. La inclusión de esta enfermedad en el sistema EDO permitiría dimensionar su presencia en España, así como conocer las características de la afectación humana, nos igualaría al resto de países de la Unión Europea, e impulsar una prevención y control eficaz.
Resum: The listeriosis is an infectious disease caused by the bacterium Listeria monocytogenes. This disease is transmitted mainly by digestive tract through contaminated foods. L. monocytogenes difference of other pathogens by its high endurance to adverse conditions and having a great ubiquity in the environment. All these factors contribute to the food pollution. The listeriosis follows an ascending trend and is considered to be an emergent disease. However, in Spain the listeriosis is not included in the mandatory notification which leads to a lack of epidemiological surveillance. The aim of this work has been collect to comprehensively epidemiological information available on listeriosis in Spain during 2001-2007, to know the load and disease evolution in the country and as a first step towards systematic and continuous collection. To develop this aim it was designed a descriptive retrospective study based on the collection of information by autonomous communities, according to a strategy with four differentiated stages: obtaining of the cases of listeriosis officially declared; review of the official websites; direct contact with those epidemiological surveillance responsible for unpublished information on listeriosis in their community; and review of the scientific literature. We obtained the information effectively in 12 autonomous communities. For the above period were collected 1. 242 cases of listeriosis, which is an average incidence rate of 0. 56 cases for 100. 000 inhabitants and year, still much higher than the officially declared (0. 16). Only 1. 78% of the cases were associated with outbreaks. During 2001-2007 the incidence has presented an upward trend (p<0. 001). The epidemiological information obtained was limited. The listeriosis is more common in men (59. 75%) and the extreme stages of life: 55. 48% in persons >60 years and 16. 20% in children between 0-4 years. The incidence rate was 0. 99 and 1. 36 cases for 100. 000 inhabitants/year in persons >60 years and 0-4 years, respectively. One of each five cases of listeriosis were neonates or pregnant women, that the meningitis was the most important clinical manifestation (over 50% of cases) and that 18% of cases had not underlying disease. The notification of the cases was higher in the central months of the year. The isolates of L. monocytogenes were mainly realised in blood and/or cerebrospinal fluid (93%) and serotype 4b was the most frequent. The mortality rate was 21. 3% in 227 cases of listeriosis with information about clinical result. The inclusion of this disease in the mandatory notification would allow to measure its presence in Spain, as well as to know the characteristics of the human infection, we would match the rest of European Union countries, and to promote effective prevention and control.
Nota: Descripció del recurs: el 01 setembre 2012
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva, 2012
Nota: Bibliografia
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Castellà
Document: Tesi doctoral
Matèria: Infeccions per listèria ; Espanya

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/84002


236 p, 4.0 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2012-11-16, darrera modificació el 2022-05-07   Favorit i Compartir