Tesis doctorals
Tesis doctorals a text complet en format digital llegides a la UAB o a d'altres universitats si s'han comprat en format digital.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2021-12-15
13:09
El papel del Factor XIII en la Coagulopatía del Paciente Gran Quemado / Guilabert Sanz, Patricia ; Barret Nerín, Juan Pedro, dir. ; Colomina Soler, M. J. (María José), dir.
Introducció: El pacient gran cremat (PGC) presenta en els dies posteriors al traumatisme tèrmic, una alteració de la coagulació d'origen multifactorial. Són diversos els estudis realitzats sobre coagulació al PGC, però, el Factor XIII (FXIII), encarregat de convertir els monòmers de fibrina en un coàgul estable i relacionat amb el procés de cicatrització de les ferides, no s'ha estudiat fins a l'actualitat. [...]
Introducción: El paciente gran quemado (PGQ) presenta en los días posteriores al traumatismo térmico, una alteración de la coagulación de origen multifactorial. Varios son los estudios realizados sobre coagulación en el PGQ, sin embargo, el Factor XIII (FXIII), encargado de convertir los monómeros de fibrina en un coágulo estable y relacionado con el proceso de cicatrización de las heridas, no se ha estudiado hasta la actualidad. [...]
Introduction: In the days after thermal trauma, the patient with severe burn (MBP) injury presents a multifactorial alteration of coagulation. There are several studies carried out on coagulation in MBP, however, Factor XIII (FXIII), responsible for converting fibrin monomers into a stable clot and related to the wound healing process, has not been studied to date . [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques.

2021  
2021-12-15
13:09
159 p, 5.1 MB Diabetis mellitus tipus 1 : resistència a la insulina, rigidesa arterial i risc cardiovascular / Cano Palomares, Albert ; González Clemente, José Miguel, dir. ; Llauradó Cabot, Gemma, dir. ; Simó Canonge, Rafael, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
La diabetis mellitus tipus 1 (DM1) s'associa a una reducció de l'esperança de vida d'11 anys en homes i 13 anys en dones, i la malaltia cardiovascular (MCV) n'és la principal responsable. Els models de predicció del risc de MCV convencionals, derivats a partir de població general i amb diabetis mellitus tipus 2, subestimen el risc de MCV a la DM1. [...]
La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) se asocia a una reducción de la esperanza de vida de 11 años en hombres y 13 años en mujeres, siendo la enfermedad cardiovascular (ECV) la principal responsable. Los modelos de predicción del riesgo de ECV convencionales, derivados de población general y con diabetes mellitus tipo 2, subestiman el riesgo de ECV en DM1. [...]
Type 1 diabetes mellitus (T1DM) remains a serious chronic disorder with an estimated life expectancy loss of about 11 years in men and 13 years in women, mainly due to cardiovascular disease (CVD). Conventional CVD risk scores, developed from the general population and people with type 2 diabetes, clearly underestimate CVD risk in T1DM. [...]

2021  
2021-12-15
13:09
328 p, 2.1 MB Global governance as promise-making. Negotiating and monitoring learning goals in the time of SDGs / Fontdevila Puig, Clara ; Verger, Antoni, dir.
Aquesta tesi té com a objectiu examinar els processos d'establiment d'objectius globals en educació mitjançant un estudi de cas de la negociació l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4 (ODS4). [...]
Esta tesis tiene como objetivo examinar los procesos de establecimiento de objetivos globales en educación mediante un estudio de caso de la negociación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4). [...]
This dissertation aims to examine processes of global goal-setting in education through a case study of the negotiation of Sustainable Development Goal 4 (SDG4). Goal- and target-setting have a long history in the field of education - while the Millennium Development Goals (MDGs) and the six Education For All (EFA) goals feature among the most well-known episodes, the practice of goal-setting in education dates back at least as far as the 1960s. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Sociologia.

2021  
2021-12-15
13:09
Christianity, Stigma, and Mass Conversion among Spanish Gitanos / Montañés Jiménez, Antonio ; Griera i Llonch, Ma. del Mar, 1978-, dir. ; Gay y Blasco, Paloma, dir.
La present tesi doctoral examina l'emergència de cosmovisions, imaginaris i valors religiosos pentecostals entre la població gitana a Espanya. Combinant observacions etnogràfiques, entrevistes amb líders religiosos i anàlisi crític de textos, a la tesi s'estudia la conversió religiosa de la comunitat gitana del catolicisme a l'evangelisme cristià pentecostal a la ciutat de Madrid. [...]
La presente tesis doctoral examina la emergencia de cosmovisiones, imaginarios y valores religiosos pentecostales entre la población gitana en España. Combinando observaciones etnográficas, entrevistas con líderes religiosos y análisis crítico de texto, en la tesis se estudia la conversión religiosa de la comunidad gitana desde el catolicismo al evangelismo cristiano pentecostal en la ciudad de Madrid. [...]
My doctoral thesis examines the emergence of religiously based worldviews, values, and collective imaginaries among Roma/Gitanos in Spain. Juxtaposing long-term ethnographical observation, interviews with religious leaders, and critical text-analysis, I analyse the large-scale religious conversion of Gitanos from Catholicism to Evangelical Pentecostal Christianity in the city of Madrid. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Sociologia.

2021  
2021-12-15
13:09
124 p, 1.8 MB ST-elevation myocardial infarction : gaps in current knowledge / Tizon Marcos, Helena ; Marrugat, Jaume, 1954-, dir. ; Poirier, Paul, dir. ; Cladellas Capdevila, Mercè, dir.
Les malalties isquèmiques del cor són la causa principal de mortalitat al món i a Europa. El seu mecanisme etiopatogènic fonamental és l'aterosclerosi; la inestabilització d'una lesió aterosclerosa comporta, eventualment, una síndrome coronària aguda. [...]
Las enfermedades isquémicas del corazón son la principal causa de muerte en el mundo y en Europa. El fenómeno etiopatogénico fundamental en la cardiopatía isquémica es la aterosclerosis y la inestabilización de las lesiones aterosclerosas comporta, eventualmente, un síndrome coronario agudo. [...]
Ischemic heart disease (IHD) is the leading cause of deaths in the world. In Europe ischemic heart disease is also the leading cause of death in both women and men. The disruption of an atherosclerotic lesion is the most common etiopathogenic finding of this entity. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Medicina.

2021  
2021-12-15
13:09
247 p, 2.1 MB El paper de la ficció i les distopies en les representacions sobre l'organització social. Un estudi de casos múltiples a l'educació secundària a partir dels relats de l'alumnat / Pascual Moncada, Yolanda ; Santisteban, Antoni, dir.
Aquesta investigació indaga en les representacions sobre l'organització social de l'alumnat a partir de la seva aproximació als relats de ficció, el que ens permet plantejar una investigació fonamentada en la pràctica d'ensenyament i aprenentatge de les ciències socials. [...]
Esta investigación indaga en las representaciones sobre la organización social del alumnado a partir de su aproximación a los relatos de ficción, que nos permite plantear una investigación fundamentada en la práctica de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales. [...]
This research explores students' representations of social organisation through their approach to fictional stories, which allows us to propose an investigation based on the practice of teaching and learning in social sciences. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Educació.

2021  
2021-12-15
13:09
School autonomy with accountability reforms in Madrid : From instrumentation to policy enactment / Pages Martin, Marcel ; Verger, Antoni, dir. ; Ferrer Esteban, Gerard, dir.
Aquesta tesis estudia les polítiques d'autonomia escolar amb rendiment de comptes (SAWA, pel seu acrònim en anglès), com un model de reforma global, traduït i re-contextualitzat en un context sub-nacional. [...]
Esta tesis estudia las políticas de autonomía escolar con rendimiento de cuentas (SAWA, por su acrónimo en inglés), como un modelo de reforma global re-contextualizado en un contexto sub-nacional. [...]
This thesis aims to study the recontextualisation of School Autonomy with Accountability (SAWA) reforms as a global education policy, translated and enacted in a subnational context. More specifically, the thesis analyses the instrumentation, impacts and enactments of SAWA policies in Spain, with a particular focus on the region of Madrid. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Sociologia.

2021  
2021-12-15
13:09
509 p, 12.4 MB Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de una cohorte de 102 casos consecutivos de sarcoma sinovial tratados en la Unidad de Cirugía Ortopédica Oncológica del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital de Sant Pau entre los años 1983 y 2016 (35 años) / Gracia Alegria, Isidro Angel ; Lamas Gomez, Claudia Mariana, dir.
Introducció La història del sarcoma sinovial, com per la majoria dels tumors malignes de parts toves, és complexa: conceptes, terminologia, criteris i eines han canviat radicalment el diagnòstic al llarg del temps. [...]
Introducción La historia del sarcoma sinovial, en cuanto a la mayoría de los tumores malignos de partes blandas (sarcomas), es compleja: conceptos, terminología, criterios y herramientas han cambiado radicalmente el diagnóstico con el tiempo. [...]
Introduction The history of synovial sarcoma, in regard to most oncologic musculoskeletal malignancies (sarcomas), is complex: concepts, terminology, criteria, and tools have radically changed diagnosis over time. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques.

2021  
2021-12-15
13:09
811 p, 21.8 MB Diferenciación sexual en la vida y en la muerte : la reproducción social en las Sociedades Cazadoras - Recolectoras - Pescadoras del extremo sur del Continente Americano / Carracedo Recasens, Robert ; Estévez Escalera, Jordi, dir.
El present treball de tesi doctoral se centra en l'anàlisi de les normes socials i, més concretament, en la divisió sexual del treball en les societats caçadores-recol·lectores-pescadores mitjançant l'estudi de les pràctiques funeràries. [...]
El presente trabajo de tesis doctoral se centra en el análisis de las normas sociales y, más concretamente, en la división sexual del trabajo en las sociedades cazadoras-recolectoras-pescadoras mediante el estudio de las prácticas funerarias. [...]
This doctoral thesis focuses on the analysis of social norms, and specifically on the sexual division of labour between hunter-gatherer-fisher societies through the study of funerary practices. Norms, like sexual division of labour, are neither intangible nor immaterial and are shaped by the relationships between men and women. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Arqueologia Prehistòrica.

2021  
2021-12-15
13:09
Los límites de la igualdad de capacidades. De la ganadería intensiva a la renaturalización / Moyano Fernández, Cristian ; Puyol González, Àngel, 1968-, dir. ; Sekulova, Filka Tsvetkova, dir.
L'objectiu principal d'aquest treball consisteix a reconstruir críticament l'enfocament de les capacitats per tal d'encarar de manera més justa alguns reptes globals que comprometen el benestar i la salut, no només dels éssers humans, sinó també dels éssers no humans i dels processos ecosistèmics. [...]
El objetivo principal de este trabajo consiste en reconstruir críticamente el enfoque de las capacidades para abordar de manera más justa algunos desafíos globales que comprometen el bienestar y la salud, no sólo de los seres humanos, sino también de los seres no humanos y de los procesos ecosistémicos. [...]
The main aim of this work is to critically reconstruct the capabilities approach in order to more fairly address some global challenges that are compromisin the well-being and health not only of human beings, but also of non-human beings and ecosystem processes. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Ambientals.

2021