Doctoral theses
Doctoral dissertations in full text and electronic format read in the UAB or in other universities if it has been purchased in electronic format.
Latest additions:
2018-07-16
04:30
371 p, 1.6 MB El «Cicle del Pallars» de Maria Barbal : memòria de la Guerra Civil i l'èxode rural / Gatell Pérez, Montse, autor. ; Iribarren i Donadeu, Teresa, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana.
La tesi «El 'Cicle del Pallars' de Maria Barbal: memòria de la Guerra Civil i l'èxode rural» se centra en l'anàlisi textual de les novel·les de Maria Barbal constitutives d'aquest cicle a partir dels eixos històrics de la Guerra Civil espanyola, la dictadura franquista i l'èxode rural. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2018-07-16
04:30
Preparation of electro-active self-assembled monolayers for the fabrication of advanced electronic devices. / Maglione, Maria Serena, autor. ; Rovira i Angulo, Concepció, supervisor acadèmic. ; Mas Torrent, Marta, supervisor acadèmic. ; Hernando Campos, Jordi, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química.
La presente Tesis Doctoral se centra en el estudio del comportamiento conmutable de monocapas auto-ensambladas (SAMs) empleando moléculas electroactivas. Así se realizaron interruptores moleculares cuyo comportamiento fue estudiado en superficies y otros dispositivos tecnológicos. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2018-07-16
04:30
160 p, 4.5 MB Causes and consequences of brain size evolution : a global analysis on birds / Sayol Altarriba, Ferran, autor. ; Sol, Daniel, supervisor acadèmic. ; Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
Per què alguns llinatges de vertebrats, incloent els humans, han evolucionat cervells grans és un dels grans trencaclosques de la biologia evolutiva. De les varies hipòtesis que s'han plantejat per intentar resoldre aquest misteri, la variació ambiental destaca com una de les principals causes de la variació en la mida relativa del cervell. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2018-07-16
04:30
205 p, 6.3 MB Genetic and proteomic study of ERCC4/XPF in DNA repair and human diseases / Marín Vilar, Maria, autor. ; Surrallés i Calonge, Jordi, supervisor acadèmic. ; Bogliolo, Massimo, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia.
Qualsevol canvi en el DNA d'un organisme pot afectar tots els aspectes de la seva vida, fins el punt de comprometre-la. Per tal de superar aquesta situació, les cèl·lules han evolucionat fins adquirir sofisticades maquinàries de reparació del dany causat al DNA. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2018-07-16
04:30
189 p, 4.3 MB Probing beyond the Standard Model physics using effective field theory / Vantalon, Thibaud, autor. ; Grojean, Christophe, supervisor acadèmic. ; Pujolàs Boix, Oriol, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física.
Ara que el LHC ha proporcionat 120 fb-1 de dades, l'evidència d'una diferència d'energia entre el model estàndard (SM) i la nova física ha augmentat. Això fa que la teoria de camps efectiva (EFT) sigui un mètode versàtil per restringir la nova física amb una dependència mínima del model. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2018-07-16
04:30
Targeting the innate immune system to develop novel prophylactic strategies : lessons from amphioxus (B. lanceolatum) and zebrafish (D. rerio) / Ji, Jie, autor. ; Roher Armentia, Nerea, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia.
La vacunació és una de les estratègies més efectives de control de les malalties infeccioses. Tot i així hi ha una clara falta de vacunes eficients o d'eines profilàctiques efectives per moltes especies de peixos d'interès comercial. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2018-07-16
04:30
133 p, 6.0 MB Optimization of remote inductively coupled plasma for the cleaning of different optical surfaces / Moreno Fernández, Harol Aníbal, autor. ; Pellegrin, Eric, supervisor acadèmic. ; Rodríguez Viejo, Javier, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física.
El objetivo principal de este trabajo de investigación consistió en desarrollar un proceso de un plasma in situ acoplado inductivamente (ICP) para limpiar una variedad de diferentes revestimientos ópticos y componentes sujetos a contaminaciones por carbono. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2018-07-16
04:30
273 p, 8.7 MB El quartet de trompes de l'Orquestra Pau Casals (1920-1937) / Reche Antón, José, autor. ; Rabaseda, Joaquim (Rabaseda i Matas) supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia.
L'any 1920, Pau Casals –conegut internacionalment com a Pablo Casals– va fundar una nova orquestra a Barcelona sota el seu propi nom, l'Orquestra Pau Casals (OPC). Junt a d'altres raons de caràcter personal i professional, el seu objectiu era establir a la capital catalana una orquestra de primer nivell, com les moltes que havia conegut a tot el món, especialment als EUA, en la seua carrera com a solista. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2018-07-16
04:30
397 p, 5.5 MB La formación en TIC del profesorado y su transferencia a la función docente : tendiendo puentes entre tecnología, pedagogía y contenido disciplinar / Cejas León, Roberto, autor. ; Navío Gámez, Antonio, supervisor acadèmic. ; Ruiz Bueno, Antonio, 1958- supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada.
El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se da a un ritmo elevado, por lo que su integración en la función docente se vuelve compleja. Muchos docentes suelen encontrarse desorientados a la hora de manejarse en entornos mediados por las TIC. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2018-07-16
04:30
430 p, 5.7 MB La comedia áurea en el lienzo de plata : análisis de la recepción de la comedia nueva a partir de sus reescrituras fílmicas / Carmona Lázaro, Alba, autor. ; Pontón, Gonzalo, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola.
Las cualidades cinemáticas de la comedia nueva han sido destacadas en numerosas ocasiones, sin embargo han sido pocas las reescrituras fílmicas que se han realizado de este patrimonio; asimismo, tales recreaciones han sido desatendidas por la crítica académica hasta fecha reciente. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.
2 documents