Education in ethical values : a pedagogical proposal for the training of ICT professionals / by Montse Serra Vizern ; advisers: Josep M. Basart Muñoz and Eugènia Santamaría Pérez
Serra Vizern, Montse
Basart i Muñoz, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions)
Santamaría Pérez, Eugènia, dir.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions

Publicación: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012
Descripción: 1 recurs electrònic (280 p.)
Resumen: Aquest treball de recerca investiga la formació en valors ètics dels professionals de les TIC amb l'objectiu de destacar un marc educatiu on portar a terme el procés d'aprenentatge dins de les escoles d'enginyeria. Aquest marc educatiu s'estudia a través de tres eixos principals: quin paper juga l'ètica dins del context de les TIC; quines implicacions morals té l'ètica professional; quins són els requeriments educatius essencials necessaris per tal que els professionals de les TIC puguin desenvolupar un perfil ètic adequat. Conseqüentment, les principals contribucions d'aquest treball són dues. En primer lloc, detectar les implicacions morals de la tecnologia i com aquestes configuren i influencien l'exercici pràctic diari del professional de les TIC. En segon lloc, proveir els estudiants de les escoles d'enginyeria d'una ètica professional, la qual és implementada mitjançant un conjunt de recursos metodològics i pedagògics, per tal d'ensenyar-los a treballar d'acord amb els valors socials conjunturals, els quals són la base per a un ensenyament ètic adient. Els enfocaments de recerca sobre els quals basem aquest estudi són tres: l'hermenèutica, l'ètica discursiva i l'ètica de la virtut, aplicades a l'àmbit de l'ètica professional. Aquests mitjans busquen suscitar i representar els diferents punts de vista i experiències dels estudiants quan s'enfronten a dilemes morals. Per això, aquests plantejaments de recerca, conjuntament amb les eines d'aprenentatge corresponents permeten als estudiants augmentar la seva consciència respecte les qüestions ètiques relacionades amb la seva construcció moral, alhora que desenvolupen l'expertesa tècnica pròpia de la titulació d'enginyeria. Així doncs, la proposta presentada proporciona un marc de treball que consta d'un conjunt educatiu de recursos basats en eines d'aprenentatge que permeten la reflexió de qüestions ètiques i l'assoliment d'un ensenyament centrat en la millora pràctica de l'estudiant d'enginyeria. Els resultats d'aquest estudi culminen amb les conclusions següents: 1. La necessitat d'emfatitzar que el comportament ètic és sempre necessari en l'exercici d'una professió social com l'enginyeria, però no només quan les coses van malament. 2. La incorporació d'una dimensió ètica que ens permeti analitzar les accions, les conseqüències i les responsabilitats respecte a la relació existent entre la tecnologia i la professió de l'enginyeria tenint en compte el context social on es desplega. 3. La cerca d'una ètica amb característiques pròpies implementada a través de mètodes, eines d'aprenentatge i recursos tecnològics. Tot això amb la mirada posada a realitzar bones pràctiques que potenciïn la sensibilitat ètica entre els estudiants d'enginyeria. Basant-nos en els resultats anteriors, el professorat i l'alumnat dels graus d'enginyeria, on les tecnologies de les TIC tenen un paper rellevant i de lideratge, haurien de ser capaços d'avaluar com aborden l'ensenyament i l'aprenentatge ètic professional, si apunten per promoure una professió de qualitat i d'un evident vincle social, basada en una plena consciència de l'ètica dins de l'actual món professional de les TIC.
Resumen: This study investigates the training in ethical values of ICT professionals with a view to highlighting an educative framework from which to carry out the learning process within engineering schools. This educative framework is explored through the following central points: what is the role of ethics within the context of ICT; what moral implications professional ethics has; what are the essential educative requirements that ICT professionals need to develop an appropriate ethical profile Consequently, the study's principal contributions are twofold. On one hand, identifying moral involved with technology and how these shape the daily practical exercise in the scope of ICT professionals. On the other hand, providing the students of engineering schools with professional ethics by means of a set of methodological and pedagogical resources, in order to train students to work in accord with the relevant social values on which suitable ethics instruction is based. The research approaches employed in this study are three: the hermeneutic approach, the discursive ethics and the virtue ethics, applied within the field of professional ethics. These methods seek to elicit and represent the different perspectives and experiences of the students when facing ethical dilemmas. Thus, this research work approaches jointly the corresponding set of learning tools that allow students to raise their awareness regarding the ethical issues related to their moral construction, at the same time as they develop the technical expertise typical of an engineering degree. So this proposal provides a framework that consists of a set of educational resources based on learning tools that allow the deliberation of ethical issues, and the fulfilment of a training process aimed at the experiential improvement of the student of engineering. The study's findings culminate in the following remarks: 1. The necessity of emphasizing that ethical behaviour is always appropriate in the exercise of a social profession such as engineering, not only when things goes wrong. 2. The incorporation of an ethical dimension that allows us to analyse the actions, outcomes and responsibilities with regard to the existing relationship between technology and the engineering profession taking into account the social context in which it is deployed. 3. The search for an ethics with typical features implemented through appropriate methods, learning tools, and technological resources. All of this with the aim of achieving good practice which strengthens ethical sensitivity among the students of engineering. Based on the preceding results, teaching staff and the student body of engineering degrees, where ICT technologies have an prominent and leading role, should be able to evaluate how they approach ethical professional training and learning, if they aim to promote a profession of quality and of clear social connectivity, based on a full awareness of the ethics within the current ICT professional world.
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions, 2012
Derechos: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons Creative Commons
Lengua: Anglès.
Documento: doctoralThesis ; publishedVersion
Materia: Ètica professional ; Ensenyament ; Enginyers
ISBN: 9788449036132

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/362637


280 p, 1.5 MB

El registro aparece en las colecciones:
Documentos de investigación > Tesis doctorales

 Registro creado el 2016-09-22, última modificación el 2019-02-15   Favorit i Compartir