Análisis de la resiliencia, autoconcepto y motivación en judo según el género - Zurita Ortega, Félix (Universidad de Granada) ; Zafra Santos, Edson Orlando (Universidad Santo Tomás (Xile)) ; Valdivia-Moral, Pedro (Universidad de Granada) ; Rodríguez Fernández, Sonia (Universidad de Granada) ; Castro Sánchez, Manuel (Universidad de Granada) ; Muros Molina, Jose Joaquín (Universidad de Granada)
 
Comentaris (0) | Ressenyes (0)
Sigueu el primer a escriure una ressenya d'aquest document.

Afegiu la vostra ressenya

Valoreu aquest article:
Doneu un títol a la vostra ressenya:
Escriviu la vostra ressenya:
Vigileu: encara no heu definit el vostre àlies.
N/D s'usarà temporalment com a autor d'aquest comentari.