La División y la temporalidad del dominio / presentada por D. Guillem Izquierdo Grau ; dirigida por el Dr. Lorenzo Prats Albentosa
Izquierdo Grau, Guillem, autor
Prats Albentosa, Lorenzo, supervisor acadèmic
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat

Publicació: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017
Descripció: 1 recurs en línia (582 pàgines)
Resum: El legislador català ha introduït en el llibre cinquè dels drets reals del Codi civil de Cataluña dues noves formes del dret de propietat, a través de la Llei 19/2015, de 29 de juliol, del Parlament de Catalunya. No obstant això, tot i que el legislador de Catalunya configura ambdues figures jurídiques com a formes del dret de propietat, la propietat temporal i la propietat compartida no tenen precedents en l'Ordenament jurídic espanyol, ja que es basen en figures del dret de propietat anglosaxó, les característiques dogmàtiques del qual difereixen substancialment respecte de la dogmàtica civil de la propietat que segueix la Constitució espanyola de 1978, Codi civil general i el Codi civil de Catalunya. La incorporació de la propietat temporal i la propietat compartida en el Codi civil de Catalunya podria comportar problemes dogmàtics perquè la divisió del domini i la seva temporalitat són residuals o inexistents entre les institucions del Dret civil del Codi civil general i del Codi civil de Catalunya. No obstant, el preàmbul de la Llei 19/2015, de 29 de juliol, es refereix a institucions que comporten una divisió de les facultats dominicals o una situació transitòria de temporalitat del domini que seran objecte d'estudi en aquesta per determinar si la propietat temporal i la propietat compartida tenen una connexió amb altres institucions del Dret civil. Tanmateix, la Constitució espanyola de 1978 regula el dret a la propietat privada en l'article 33 CE, es consagra que la propietat ha de complir una funció social i en l'article 53. 1 CE s'imposa el mandat constitucional al legislador de respectar el contingut essencial dels drets en la conformació del seu contingut. Per aquest motiu, serà objecte d'estudi la doctrina constitucional del dret de propietat per analitzar la constitucionalitat d'ambdues noves formes de propietat a Catalunya en allò que es refereix a la seva naturalesa jurídica, l'abast del principi de la funció social del dret de propietat per flexibilitzar el domini i crear noves formes del dret de propietat, el respecte a la garantia del contingut essencial de la propietat en base a la regulació de la propietat temporal i de la propietat compartida, així com les competències del legislador de Catalunya per regular nous tipus del dret de propietat.
Resum: El legislador de Cataluña ha introducido en el libro quinto de los derechos reales del Código civil de Cataluña dos nuevas formas del derecho de propiedad, a través de la Ley 19/2015, de 29 de julio, del Parlamento de Cataluña. No obstante, la propiedad temporal y la propiedad compartida no tienen precedentes en el Ordenamiento jurídico español, puesto que se basan en figuras jurídicas anglosajonas, cuyas características dogmáticas difieren sustancialmente respecto de la dogmática civil de la propiedad que sigue la Constitución española de 1978, el Código civil general y el Código civil de Cataluña. La incorporación de la propiedad temporal y de la propiedad compartida en el Código civil de Cataluña podría conllevar problemas dogmáticos porque la división del dominio y su temporalidad son residuales o inexistentes entre las instituciones del Derecho civil del Código civil general y del Código civil de Cataluña. Sin embargo, el preámbulo de la Ley 19/2015, de 29 de julio, se refiere a instituciones que comportan una división de las facultades dominicales o una situación transitoria de temporalidad del dominio que serán objeto de estudio para determinar si la propiedad temporal y la propiedad compartida tienen una conexión con otras instituciones del Derecho civil. Asimismo, la Constitución española de 1978 regula el derecho a la propiedad privada en el Art. 33 CE, se consagra que la propiedad debe cumplir una función social y en el Art. 53. 1 CE se impone el mandato constitucional al legislador de respetar el contenido esencial de los derechos en la conformación de su contenido. Por este motivo, será objeto de estudio la doctrina constitucional del derecho de propiedad para analizar la constitucionalidad de ambas nuevas formas del derecho de propiedad en Cataluña en lo que se refiere a su naturaleza jurídica, el alcance del principio de la función social del derecho de propiedad para flexibilizar el dominio y crear nuevas formas del derecho de propiedad, el respeto a la garantía del contenido esencial de la propiedad con base en la regulación de la propiedad temporal y de la propiedad compartida, así como las competencias del legislador de Cataluña para regular nuevos tipos del derecho de propiedad.
Resum: The Catalan legislator has introduced in the fifth book of the real rights of the Catalan civil Code two new forms of the property right, through the Act 19/2015, 29th July, of the Catalan Parliament. Nevertheless, the temporary ownership and the shared ownership are unprecedented in the Spanish legal system of laws, because they are based on forms of the English property right whose characteristics substantially differ with regard to Roman property right, which is contained in both the Spanish civil Code and the Catalan civil Code, that define the property right as an absolute, exclusive and perpetual right. The incorporation of the temporary ownership and the shared ownership in the Catalan civil Code could involve troubles because the division of the domain and its temporality are residual or non-existent among the institutions of civil law of the Spanish civil Code and the Catalan civil Code. However, the preamble of the Act 19/2015, 29th July, refers to some institutions that involve a division of the owner's powers or a transitory situation of temporary domain that shall be studied to determine whether if the division and the temporality of the property right could be held based in such institutions. Likewise, the Spanish Constitution 1978 regulates the property right in the article 33 CE. This article proclaims the social function of the property right and the article 53. 1 CE imposes the constitutional mandate to the legislator to preserve the essential content of the constitutional rights in the conformation of its content. This is the reason why the constitutional doctrine of the property right is studied to analyze the constitutionality of both new forms of Catalan properties in terms of their legal nature, the scope of the principle of the social function of the property right, respect for the guarantee of the essential content of property based on the regulation of the temporary ownership and the shared ownership, as well as the powers of the Catalan legislator to regulate new types of property rights.
Nota: Tesi. Doctorat. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat. 2017
Nota: Premi Extraordinari de Doctorat concedit pels programes de doctorat de la UAB per curs acadèmic 2017-2018
Drets: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons Creative Commons
Llengua: Castellà.
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis ; publishedVersion
Matèria: Dret de la propietat
ISBN: 9788449070631

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/405309


583 p, 2.8 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2018-02-12, darrera modificació el 2019-02-02   Favorit i Compartir