Pràctiques Professionals Externes [43147]
Molina González, José Luis
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres

Títol variant: External Work Experience
Títol variant: Prácticas Profesionales Externas
Data: 2018-19
Resum: Els estudiants hauran de participar en un projecte d'intervenció social en alguna de les institucions amb les que s'ha establert conveni aprenent a establir relacions interculturals adequades amb els destinataris del programa. Són finalitats preferents el desenvolupament de les capacitats d'interacció, l'escolta empàtica i la col·laboració interprofessional. Objectius generals: Facilitar la posada en pràctica dels coneixements teòrics, metodològics i tècnics adquirits en el Màster. Contribuir a la capacitació dels alumnes per a realitzar propostes i accions d'intervenció social, en diferents àmbits i des de l'Antropologia aplicada. Facilitar als alumnes la realització del treball de recerca que se'ls exigeix per obtenir la titulació del Màster, sempre que sigui possible. Contribuir a capacitar els alumnes per a mostrar a les entitats col·laboradores la utilitat del treball antropològic per els seus àmbits específics de treball. Objectius específics: Contribuir a capacitar els alumnes per a l'aplicació d'aquells coneixements teòrics adquirits durant la seva formació en el Màster i disponibles des de l'Antropologia tant en la investigació sobre problemes socioculturals com en la realització d'accions d'intervenció social en contextos reals. Destacar la rellevància de dissenys d'investigació i intervenció adaptats, flexibles i emergents, adequadament orientats tècnica i metodològicament al coneixement de les poblacions i situacions que es pretenen abordar. Contribuir a dotar els alumnes de les competències necessàries per desenvolupar-se adequadament amb les diferents poblacions i en les diferents situacions que puguin presentar-se en l'àmbit de la investigació i la intervenció social. Contribuir a dotar els alumnes d'instruments conceptuals i pràctics necessaris per encarar les diferents situacions d'investigació i intervenció d'una manera ètica i intel·lectualment crítiques. Contribuir a dotar els alumnes de les competències necessàries per incorporar-se a equips multidisciplinaris de recerca i intervenció social. Afavorir l'adquisició de competències que els prepari per a l'exercici d'activitats professionals en aquests àmbits i amb aquests criteris. Contribuir a capacitar els alumnes per mostrar als membres d'administracions, institucions o entitats la 1 Contribuir a capacitar els alumnes per mostrar als membres d'administracions, institucions o entitats la importància de l'Antropologia Social i Cultural a la investigació i la intervenció fonamentada en ella, amb els criteris abans esmentats. Mostrar als alumnes la necessitat d'una presentació de resultats d'investigacions i accions d'intervenció de manera coherent amb els fonaments metodològics, tècnics i ètics de l'Antropologia Aplicada, amb les demandes i bagatge disciplinar dels responsables de les administracions o entitats sol·licitants o destinatàries així com amb les necessitats i demandes de les poblacions implicades i amb la necessitat de proveir a la població general d'informació científicament fonamentada. Contribuir a capacitar els alumnes per avaluar críticament els resultats d'accions d'intervenció social tant sobre les poblacions directament implicades com sobre la societat en general.
Resum: Students are expected to participate in a project of social intervention in an institution with which the university has an agreement. The primary goals of this training course are the development of abilities of social interaction with culturally diverse groups, empathic listening skills and inter-professional collaboration skills. Main goals: To put into practice the theoretical, methodological and technical knowledge acquired during the Master. To train students to elaborate proposals and actions of social intervention, in different fields and from the point of view of applied anthropology. To facilitate to students a field site for the elaboration of the Master thesis, if possible. To train students to show to entities the utility of anthropology for their specific work areas. Specific goals: To train students to apply theoretical anthropological knowledge acquired during the Master both to the investigation of sociocultural problems and to the performance of actions of social intervention in real contexts To highlight the relevance of flexible and emergent investigation and intervention designs that are both methodologically and technically adapted to the populations and situations they are intended to address To equip students with the necessary competences for engaging adequately with different populations and with the different situations that can arise in research and social intervention To equip students with the necessary conceptual and practical tools to address the different situations of research and intervention in an ethical and intellectually critical way To equip students with the necessary competences to join multidisciplinary research and intervention teams To stimulate the acquisition of competences for the performance of professional activities in these fields and with these criteria To train studentsto show professionals of administrations, institutions and entities the utility of social and cultural anthropology in research and intervention in their specific work areas, with the previously mentioned criteria To show to students the need to present results of research and actions of social interventions in a way 1 To show to students the need to present results of research and actions of social interventions in a way that is consistent with the methodological, technical and ethical bases of Applied Anthropology; with the demands and disciplinary baggage of the professionals of administrations, institutions and entities; with the needs and demands of the involved populations; and with the need to provide scientifically based information to the general population To train students to critically evaluate the results of actions of social intervention both for the involved populations and for the society in general.
Resum: Los estudiantes deberán participar en un proyecto de intervención social en alguna de las instituciones con las que se ha establecido convenio aprendiendo a establecer relaciones interculturales adecuadas con los destinatarios del programa. Son finalidades preferentes el desarrollo de las capacidades de interacción, escucha empática y colaboración interprofesional. Objetivos generales: • Facilitar la puesta en práctica de los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos adquiridos en el Máster. • Contribuir a la capacitación de los alumnos para realizar propuestas y acciones de intervención social, en diferentes ámbitos y desde la Antropología aplicada. • Facilitar a los alumnos la realización del trabajo de investigación que se les exige para obtener la titulación del Máster, siempre que sea posible. • Contribuir a capactiar a los alumnos para mostrar a las entidades colaboradoras la utilidad del trabajo antropológico para sus ámbitos específicos de trabajo. Objetivos específicos: • Contribuir a capacitar a los alumnos para la aplicación de aquellos conocimientos teóricos adquiridos durante su formación en el Máster y disponibles desde la Antropología tanto en la investigación sobre problemas socioculturales como en la realización de acciones de intervención social en contextos reales. • Destacar la relevancia de diseños de investigación e intervención adaptados, flexibles y emergentes, adecuadamente orientados técnica y metodológicamente al conocimiento de las poblaciones y situaciones que se pretenden abordar. • Contribuir a dotar a los alumnos de las competencias necesarias para desenvolverse adecuadamente con las diferentes poblaciones y en las diferentes situaciones que puedan presentarse en el ámbito de la investigación y la intervención social. • Contribuir a dotar a los alumnos de instrumentos conceptuales y prácticos necesarios para encarar las diferentes situaciones de investigación e intervención de una manera ética e intelectualmente críticas. • Contribuir a dotar a los alumnos de las competencias necesarias para incorporarse a equipos multidisciplinares de investigación e intervención social. 1 multidisciplinares de investigación e intervención social. • Favorecer la adquisición de competencias que los prepare para el ejercicio de actividades profesionales en estos ámbitos y con estos criterios. • Contribuir a capacitar a los alumnos para mostrar a los miembros de administraciones, instituciones o entidades la importancia de la Antropología Social y Cultural en la investigación y la intervención fundamentada en ella, con los criterios antes mencionados. • Mostrar a los alumnos la necesidad de una presentación de resultados de investigaciones y acciones de intervención de manera coherente con los fundamentos metodológicos, técnicos y éticos de la Antropología Aplicada, con las demandas y bagaje disciplinar de los responsables de las administraciones o entidades solicitantes o destinatarias así como con las necesidades y demandas de las poblaciones implicadas y con la necesidad de proveer a la población general de información científicamente fundamentada. • Contribuir a capacitar a los alumnos para evaluar críticamente los resultados de acciones de intervención social tanto sobre las poblaciones directamente implicadas como sobre la sociedad en general.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Llengua: Català.
Titulació: Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social [4313769]
Pla d'estudis: Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social [1175]Català
5 p, 84.2 KB

Anglès
5 p, 83.5 KB

Castellà
5 p, 81.5 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Materials acadèmics > Guies docents

 Registre creat el 2018-09-07, darrera modificació el 2018-10-20   Favorit i Compartir