Guies docents
Conté informació relativa als objectius, programa i bibliografia recomanada d’algunes de les assignatures corresponents a diferents estudis oferts per la UAB. Es tracta de material facilitat de forma voluntària pel professorat
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2024-03-21
09:21
7 p, 289.3 KB L'Època del Gòtic. Segles XII-XV [100360] / Royo Perez, Vicente ; Retamero, Fèlix ; Sarobe Huesca, Ramon ; Rider Enrique, Nil ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Objectius: Estudiar el passat de les societats europees entre els segles XII i XV. S'analitzaran les conquestes feudals, la consolidació de les monarquies europees i la fixació dels fonaments del món modern.
Objetivos: Estudiar el pasado de las sociedades europeas entre los siglos XII y XV. Se analizarán las conquistas feudales, la consolidación de las monarquías europeas y la fijación de los fundamentos del mundo moderno.
Objectives and contextualisation: To study the past of European societies between the 12th and 15th centuries. The feudal conquests, the consolidation of European monarchies and the foundations of the modern world will be analyzed.

2023-24
Grau en Història [803]
Grau en Arqueologia [811]
3 documents
2023-10-26
14:19
3 p, 128.1 KB Macroeconomia I [22260] / Polo, Clemente ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
1995-96
Llicenciat en Economia [188]
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses [191]  
2023-10-25
14:27
6 p, 259.3 KB Dret civil III [10036] / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
1988-89
Llicenciat en Dret [41]  
2023-10-25
13:58
5 p, 261.4 KB Dret civil III [10036] / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
1988-89
Llicenciat en Dret [41]  
2023-10-04
14:25
5 p, 400.3 KB La Planificació Estratègica i el 'Planner' [43401] / Barrio Fraile, Estrella ; Luján Bellon, Patricia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Objectius: Identificar les funcions, capacitats i habilitats del planner en el desenvolupament estratègic de la comunicació publicitària i de relacions públiques. Analitzar el valor de l'estratègia en el plantejament dels plans de comunicació de les marques, i també la seva importància dins del desenvolupament de l'activitat professional.
Objetivos: Identificar las funciones, capacidades y habilidades del planner en el desarrollo estratégico de la comunicación publicitaria y de relaciones publicas. Analizar el valor de la estrategia en la elaboración de los planes de comunicación de las marcas, así como su importancia para el desarrollo de la actividad profesional.
Objectives: Identify the functions, capabilities and skills of the planner in the strategic development of advertising communication and public relations. Analyze the value of the strategy in the development of brand communication plans, as well as its importance for the development of professional activity.

2023-24
Màster Universitari en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques [1273]
3 documents
2023-10-04
14:18
4 p, 490.7 KB El Nou Consumidor [43402] / Lorite, Nicolàs ; Vinyals Ros, Albert ; Vinyals Mirabent, Sara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Objectius: Identificar els diferents tipus de consumidors i consumidores des del punt de vista persuasiu i psicològic. Analitzar els hàbits de comportament i necessitats dels consumidors i les consumidores sota la perspectiva del "Shopper understanding studies". [...]
Objetivos y contextualización: Identificar los diferentes tipos de consumidores y consumidoras desde el punto de vista persuasivo y psicológico. Analizar los hábitos de comportamiento y necesidades de los consumidores y las consumidoras bajo la perspectiva del "Shopper understanding studies". [...]
Objectives and Contextualisation: Identify the different types of consumers and consumers from the persuasive and psychological point of view. Analyze the behavior habits and needs of consumers and consumers under the perspective of "Shopper understanding studies". [...]

2023-24
Màster Universitari en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques [1273]
3 documents
2023-10-04
09:10
3 p, 359.9 KB La Planificació Estratègica Digital Publicitària i de RRPP [43404] / Danes Vilallonga, Arantza ; Places Fernando, Mireya ; Valli Casado, Ana Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Objectius: Aprendre les eines per a dissenyar, planificar i dirigir accions de marketing en un entorn digital. Identificar les diferències de perfils, comportament i evolució dels usuaris digitals. [...]
Objetivos: Aprender las herramientas para diseñar, planificar y dirigir acciones de marketing en un entorno digital. Identificar las diferencias de perfiles, comportamiento y evolución de los usuarios digitales. [...]
Objectives and Contextualisation: Learn the tools to design, plan and manage marketing actions in a digital scenario. Identify different profil·les, behaviors and evolution of digital users. Determine the specificities and tàctics used to plan in Advertising and PR in a digital environment. [...]

2013-14
Màster Universitari en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques [1273]
3 documents
2023-10-04
09:07
5 p, 480.9 KB Comunicació Comercial [43405] / Valli Casado, Ana Beatriz ; Martorell Castellano, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Objectius: 1. - Identificar les estratègies creatives en l àmbit del marketing. 2. - Aplicar les tècniques de planificació de mitjans en el camp de la comunicació comercial avanzada. El mòdul, per tant, es divideix en dos blocs: a) Estratègies creatives publicitàries; b) Planificació de mitjans.
Objetivos: 1. - Identificar las estrategias creativas en el ámbito del marketing. 2. - Aplicar las técnicas de planificación de medios en el campo de la comunicación comercial avanzada. Así, el módulo se divide en dos bloques: a) Estrategias creativas publicitarias; b) Planificación de medios.
Objectives and Contextualisation: 1. - To identify creative strategies in the field of marketing. 2. - To apply media planning techniques in the field of advanced commercial communication. The module is, therefore, divided into two blocks: a) Advertising and Communications' Strategy; b) Media Planning.

2023-24
Màster Universitari en Màrqueting [1093]
Màster Universitari en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques [1273]
3 documents
2023-10-04
09:00
4 p, 369.7 KB Treball de Final de Màster [44117] / Balsebre, Armand ; Barbeito Veloso, Ma. Luz (María Luz) ; Enrique, Ana Mª (Ana María) ; Lorite, Nicolàs ; Vinyals Mirabent, Sara ; Zeller, Ileana Lis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Objectius: Desenvolupar un treball de recerca. El treball pot seguir el plantejament d'una recerca aplicada, en el marc de les tasques de recerca pròpies de la planificació estratègica en la publicitat o les relacions públiques. [...]
Objetivos: Desarrollar un trabajo de investigación. El trabajo puede seguir el planteamiento de una investigación aplicada, en el marco de las tareas de investigación propias de la planificación estratégica en la publicidad o las relaciones públicas. [...]
Objectives and Contextualisation: To develop a research work. The work can follow the approach of an applied research, within the framework of the research tasks of strategic planning in advertising or public relations. [...]

2023-24
Màster Universitari en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques [1273]
3 documents
2023-10-04
08:53
5 p, 112.7 KB Treball de Fi de Grau [103342] / Catena, Àngels ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu únic de l'assignatura és l'elaboració i la presentació d'un treball acadèmic que permeti avaluar de forma global i sintètica el nivell d'assoliment de les competències específiques i transversals del grau per part dels i les estudiants. [...]
2023-24
Grau en Estudis Francesos [988]