Essays on networks, social ties, and labor markets / Author: Shahir Safi ; Advisors: Salvador Barberà and Tomás Rodríguez Barraquer ; Tutor: Inés Macho-Stadler
Safi, Shahir, autor.
Barberà, Salvador, 1946- supervisor acadèmic.
Rodríguez Barraquer, Tomás, supervisor acadèmic.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica

Publicación: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.
Descripción: 1 recurs en línia (110 pàgines)
Resumen: Aquesta tesi explora la teoria de la xarxa i les seves aplicacions al mercat laboral. En particular, examino com l'estabilitat i l'eficiència de les xarxes depenen de les externalitats de la xarxa i de la vinculació de les restriccions, com les empreses utilitzen les xarxes socials dels seus empleats per obtenir informació sobre les habilitats dels treballadors desocupats (referències dels empleats com a mecanisme de detecció) i la influència global de referències dels empleats sobre els resultats del mercat de treball. En el capítol 1 de la tesi, Listen Before You Link: Regles de consentiment òptim per a la formació de xarxes en la presència d'externalitats, considero que les comunitats (com les famílies) influeixen en la formació de xarxes socials (per exemple, la xarxa de matrimonis) a través de les pressions socials . Estudio entorns en què els individus estan restringits a formar o trencar determinades relacions / vincles dels membres de les seves comunitats / grups. Mostren que les restriccions poden ajudar a reconciliar la tensió entre estabilitat i eficiència, que sovint existeix en absència d'aquestes restriccions a causa de la presència d'externalitats de xarxa. En el capítol 2, La feblesa dels vincles febles en les referències: un obstacle per als homes negres mòbils ascendents en el sector privat, estudi sobre com les empreses utilitzen les xarxes socials dels seus empleats per obtenir informació sobre les habilitats dels treballadors desocupats (referències dels empleats com a detecció mecanisme). Construeixo un model de referències dels empleats amb dues característiques principals: els treballadors desocupats escullen quins treballadors emprats per sol·licitar referències basats en els tipus de vincles (febles o forts) que tenen amb ells, i les empreses intenten deduir certa informació sobre les habilitats del treballadors desocupats a través de les recomanacions dels seus empleats. El model prediu que els torns a emprar un empat varien amb la capacitat del treballador desocupat, la força d'empat i la proporció de treballadors que tenen accés a diferents tipus d'empat. A continuació, desenvolupo dues aplicacions d'aquest model. En la primera aplicació, faig servir aquest model per ajudar a explicar per què la diferència salarial de blancs i negres s'amplia a mesura que es mouen les jerarquies salarials del sector privat als Estats Units. A la segona aplicació, exploro algunes implicacions de les referències dels empleats per a la recerca de feina. Finalment, en el capítol 3, Una enquesta sobre els models de referències dels empleats: cercadors i projeccions de cerca, parlo sobre la influència global de les referències dels empleats en els resultats del mercat de treball superant alguns dels models clau en aquesta literatura. Aquests models es poden classificar mitjançant dues funcions principals de referències dels empleats: (1) reduir les friccions de cerca, i (2) la detecció. Vaig a mostrar com aquests models poden abordar molts problemes importants. També discutiré diverses opcions de modelització, preguntes obertes i proporcionareu possibles vies per a futures investigacions.
Resumen: Esta tesis explora la teoría de redes y sus aplicaciones al mercado laboral. En particular, examino cómo la estabilidad y eficiencia de las redes dependen de las externalidades de red y las restricciones de vinculación, cómo las empresas usan las redes sociales de sus empleados para adquirir información sobre las habilidades de los trabajadores desempleados (referencias de empleados como mecanismo de selección) y la influencia agregada de las referencias de los empleados sobre los resultados del mercado laboral. En el capítulo 1 de la tesis, Listen Before You Link: reglas de consentimiento óptimo para la formación de redes en presencia de externalidades, considero cómo las comunidades (como las familias) influyen en la formación de las redes sociales (por ejemplo, la red matrimonial) a través de presiones sociales . Estudio entornos en los cuales los individuos se limitan a formar o romper ciertas relaciones / vínculos por parte de los miembros de sus comunidades / grupos. Muestro que las restricciones pueden ayudar a conciliar la tensión entre estabilidad y eficiencia, que a menudo existe en ausencia de tales restricciones debido a la presencia de externalidades de red. En el capítulo 2, La debilidad de las ataduras en las derivaciones: un obstáculo para los hombres negros ascendentes en el sector privado, estudio cómo las empresas usan las redes sociales de sus empleados para obtener información sobre las habilidades de los trabajadores desempleados (referencias de los empleados como una evaluación mecanismo). Construyo un modelo de referencias de empleados con dos características principales: los trabajadores desempleados eligen a los empleados que solicitan referencias según los tipos de vínculos (débiles o fuertes) que tienen con ellos, y las firmas intentan inferir alguna información sobre las habilidades de los empleados. trabajadores desempleados a través de las recomendaciones de sus empleados. El modelo predice que los retornos al uso de un empate varían con la capacidad del trabajador desempleado, la fuerza del empate y la proporción de trabajadores que tienen acceso a diferentes tipos de vínculos. Luego desarrollo dos aplicaciones de este modelo. En la primera aplicación, utilizo este modelo para ayudar a explicar por qué la brecha salarial entre blancos y negros se amplía a medida que se asciende en las jerarquías salariales del sector privado en los EE. UU. En la segunda aplicación, exploro algunas implicaciones de las referencias de empleados para la búsqueda de trabajo. Finalmente, en el capítulo 3, Encuesta sobre los modelos de referencias de empleados: Fricciones de búsqueda y revisión, analizo la influencia agregada de las referencias de los empleados en los resultados del mercado laboral al revisar algunos de los modelos clave de esta literatura. Estos modelos se pueden clasificar por dos funciones principales de referencias de empleados: (1) reducir las fricciones de búsqueda y (2) el cribado. Mostraré cómo estos modelos pueden abordar muchos problemas importantes. También discutiré varias opciones de modelado, preguntas abiertas y proporcionaré algunas vías posibles para futuras investigaciones.
Resumen: This thesis explores network theory and its applications to labor market. In particular, I examine how the stability and efficiency of networks depend on network externalities and linking restrictions, how firms use their employees' social networks to acquire information about the abilities of unemployed workers (employee referrals as a screening mechanism), and the aggregate influence of employee referrals on labor market outcomes. In chapter 1 of the thesis, Listen Before You Link: Optimal Consent Rules for Network Formation in the Presence of Externalities, I consider how communities (such as families) influence the formation of social networks (for instance, the marriage network) through social pressures. I study environments in which individuals are restricted to form or break certain relationships/links by members fo their communities/groups. I show that the restrictions can help reconcile the tension between stability and efficiency, which often exists in the absence of such constraints due to the presence of network externalities. In chapter 2, The Weakness of Weak Ties in Referrals: An Obstacle for the Upwardly Mobile Black Men in the Private Sector, I study how firms use their employees' social networks to acquire information about the abilities of unemployed workers (employee referrals as a screening mechanism). I build a model of employee referrals with two main features: unemployed workers choose which employed workers to ask for referrals based on the types of ties (weak or strong) they have with them, and firms try to infer some information about the abilities of the unemployed workers through the recommendations of its employees. The model predicts that the returns to using a tie vary with the unemployed worker's ability, the tie strength, and the proportion of workers who have access to different types of ties. I then develop two applications of this model. In the first application, I use this model to help explain why the black-white wage gap widens as one moves up the wage hierarchies of the private sector in the US. In the second application, I explore some implications of the employee referrals for job search. Finally, in chapter 3, A Survey on the Models of Employee Referrals: Search Frictions and Screening, I discuss the aggregate influence of employee referrals on labor market outcomes by going over some of the key models in this literature. These models can be classified by two main functions of employee referrals: (1) reducing search frictions, and (2) screening. I will show how these models can address many important issues. I will also discuss various modeling choices, open questions and provide some possible avenues for future research.
Nota: Tesi. Doctorat. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica. 2018.
Nota: Inclou bibliografia i índex.
Derechos: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: Creative Commons
Lengua: Anglès
Documento: Tesis i dissertacions electròniques. ; doctoralThesis ; publishedVersion
Materia: Mercat de treball ; Informació electrònica ; Ocupació, Cerca d' ; Xarxes socials
ISBN: 9788449082320

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/664056


111 p, 1.1 MB

El registro aparece en las colecciones:
Documentos de investigación > Tesis doctorales

 Registro creado el 2019-01-28, última modificación el 2020-11-15   Favorit i Compartir