Segona Llengua Estrangera II (Francès) [101174]
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües
Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i de Direcció Hotelera

Fecha: 2018-19
Resumen: Objectius de coneixement L'alumnat adquireix un seguit de coneixements lingüístics reflectits en el punt 5 d'aquest document. A més, desenvolupa competències comunicatives tant en la interacció oral com en l'expressió escrita, de manera que al final d'aquest segon curs ha de ser capaç de fer el següent: 1. Utilitzar el francès com a llengua vehicular a classe. 2. Entendre i fer servir adequadament fórmules senzilles d'interacció social. 3. Tenir interioritzat el sistema rítmic i l'entonació del francès. 4. Llegir textos de llenguatge especialitzat (turisme). 5. Comprendre missatges orals breus (notícies, anuncis, missatges telefònics) procedents d'interlocutors que usin formes estàndard de la llengua sobre temes de la vida professional. Copiar al dictat missatges telefònics i respondre adequadament aquests missatges. Transmetre aquesta informació. 6. Seleccionar informació pertinent d'un missatge oral o escrit més extens, per a les pròpies necessitats. 7. Descriure i comparar persones, llocs i coses i, si escau, escollir el més convenient. 8. Emplenar formularis i impresos en què es demani informació personal i valoracions sobre serveis. 9. Mantenir una conversa relacionada amb situacions d'interacció social professional i amb temes d'interès més personal. 10. Proposar, convidar i aconsellar en situacions de la vida quotidiana tant de l'entorn personal com de l'entorn professional. 11. Redactar textos senzills de la vida quotidiana i informes professionals. 12. Narrar fets relacionats amb l'experiència personal. Objectius d'habilitats En acabar aquest curs de francès, l'alumnat ha d'haver aconseguit el següent: 1. Desenvolupar un grau de precisió (en gramàtica, pronunciació, lèxic, registre, etc. ) i fluïdesa (velocitat en la producció, habilitat per expressar idees i desenvolupar el discurs), tant en l'expressió escrita com en l'oral, equivalent al nivell A2. 1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. 2. Desenvolupar estratègies i habilitats per comprendre textos escrits i orals reals. 3. Desenvolupar estratègies per continuar aprenent de manera autònoma fora de l'aula. 4. Desenvolupar la capacitat de funcionar lingüísticament de manera eficient en l'àmbit del turisme i de les situacions quotidianes. 5. Manejar material de consulta necessari per a l'aprenentatge de llengües: diccionaris, gramàtiques, llibres de text o d'exercicis, etc.
Lengua: Català.
Plan de estudios: Grau en Turisme14 p, 168.3 KB

El registro aparece en las colecciones:
Materiales académicos > Guías docentes

 Registro creado el 2019-02-04, última modificación el 2019-02-15   Favorit i Compartir