Sant Adrià de Besòs : del món rural a l'urbà: indústria i immigració : la formació de la classe obrera (1900-1939) / Manuel Márquez Berrocal ; tesi doctoral dirigida pel Dr. José Luis Martín Ramos
Márquez i Berrocal, Manuel, autor.
Martín Ramos, Josep Lluís, 1948- supervisor acadèmic.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània

Publicación: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.
Descripción: 1 recurs en línia (1115 pàgines)
Resumen: La tesi doctoral: Sant Adrià de Besòs del món rural a l'urbà. Indústria i immigració: la formació de la classe obrera (1900-1939), analitza el pas del món rural agrari al món urbà industrial i la formació de la classe obrera del municipi del Pla de Barcelona. Analitza com s'ha desenvolupat la colossal transformació econòmica, urbanística, social, política i cultural del municipi analitzant els factors geogràfics -riu Besòs i mar Mediterrània- i la influència que, sobre el procés d'urbanització, industrialització i creixement, va exercir la capital de Catalunya. Explica com va produir-se la transformació del territori sota la direcció dels propietaris de les terres, els industrials i l'arquitecte municipal -responsable de la planificació urbanística-, i segons els interessos dels grans propietaris barcelonins, que van vendre les terres a indústries o urbanitzacions. El control de l'Ajuntament i el suport de les elits locals, propietaris de terres, pagesos, comerciants i petits industrials; els va permetre dirigir tot el procés de creixement urbà i sotmetre a les classes populars i treballadores immigrants i adrianenques fins a l'arribada de la Segona República. La tesi analitza exhaustivament la població adrianenca que va arribar al municipi entre el 1920-1935 atreta per la industrialització lligada a la Segona Revolució Industrial, que necessitava una gran quantitat de mà d'obra; contingents humans que arribaren de la Catalunya interior, de les regions veïnes (València i Aragó), de Múrcia i d'Andalusia (Almeria). L'estudi inclou les variables socials i demogràfiques dels adrianencs i dels immigrants i un estudi complet de totes les grans empreses: origen, producció, accionistes, directius, treballadors, evolució econòmica o col·lectivitzacions (1936-1939). Finalment, analitza la vida social, política i cultural del municipi, amb un ampli estudi de les associacions, partits polítics i sindicats des de principis de segle fins a la derrota de la democràcia i de les classes populars i treballadores que van defensar la Segona República. El treball és l'estudi dels estatuts, juntes, llistats d'afiliats, activitats i tendències polítiques. Demostra com el món associatiu va ser un espai de vida democràtica en un poble sotmès a la dictadura de la burgesia local i barcelonina, per un sistema polític com el de la Restauració o el de la Dictadura de Primo de Ribera, que els deixava al marge del sistema o els reprimia sense contemplacions. L'estudi de la formació de la classe obrera adrianenca i la seva participació política demostra la forta influència del republicanisme federal -ERC i en molta menor mesura de l'EEF- i de l'anarcosindicalisme (CNT), en la formació de la consciència de classe dels treballadors i dels sectors populars i la seva incorporació decidida a la lluita de classes. El treball finalitza amb una anàlisi del cost humà de la Guerra Civil, de la repressió franquista i del retorn al poder de la dreta adrianenca de sempre, ara amb un Ajuntament feixista imposat per la força de les armes de la Dictadura Franquista.
Resumen: La tesis doctoral: Sant Adrià de Besòs del mundo rural al urbano. Industria e inmigración: la formación de la clase obrera (1900-1939), analiza el paso del mundo rural agrario al mundo urbano industrial y la formación de la clase obrera del municipio del Pla de Barcelona. Analiza cómo se ha desarrollado la colosal transformación económica, urbanística, social, política y cultural del municipio analizando los factores geográficos -río Besòs y mar Mediterráneo- y la influencia que, sobre el proceso de urbanización, industrialización y crecimiento, ejerció la capital de Cataluña. Explica cómo se produjo la transformación del territorio bajo la dirección de los propietarios de las tierras, los industriales y el arquitecto municipal -responsable de la planificación urbanística-, y según los intereses de los grandes propietarios barceloneses, que vendieron las tierras a industrias o urbanizaciones. El control del Ayuntamiento y el apoyo de las élites locales, propietarios de tierras, labradores, comerciantes y pequeños industriales; les permitió dirigir todo el proceso de crecimiento urbano y someter en las clases populares y trabajadoras inmigrantes y adrianense hasta la llegada de la Segunda República. La tesis analiza exhaustivamente la población adrianense que llegó al municipio entre el 1920-1935 atraída por la industrialización ligada a la Segunda Revolución Industrial, que necesitaba una gran cantidad de mano de obra; contingentes humanos que llegaron de la Cataluña interior, de las regiones vecinas (Valencia y Aragón), de Murcia y de Andalucía (Almería). El estudio incluye las variables sociales y demográficas de los adrianense y de los inmigrantes y un estudio completo de todas las grandes empresas: origen, producción, accionistas, directivos, trabajadores, evolución económica o colectivizaciones (1936-1939). Finalmente, analiza la vida social, política y cultural del municipio, con un amplio estudio de las asociaciones, partidos políticos y sindicatos desde principios de siglo hasta la derrota de la democracia y de las clases populares y trabajadoras que defendieron la Segunda República. El trabajo estudia los estatutos, juntas, listados de afiliados, actividades y tendencias políticas. Demuestra cómo el mundo asociativo fue un espacio de vida democrática en un pueblo sometido a la dictadura de la burguesía local y barcelonesa, por un sistema político como el de la Restauración o el de la Dictadura de Primo de Ribera, que los dejaba al margen del sistema o los reprimía sin contemplaciones. El estudio de la formación de la clase obrera adrianense y su participación política demuestra la fuerte influencia del republicanismo federal -ERC y en mucha menor medida de la EEF- y del anarcosindicalismo (CNT), en la formación de la conciencia de clase de los trabajadores y de los sectores populares y su incorporación decidida a la lucha de clases. El trabajo finaliza con un análisis del coste humano de la Guerra Civil, de la represión franquista y del regreso al poder de la derecha adrianense de siempre, ahora con un Ayuntamiento fascista impuesto por la fuerza de las armas de la Dictadura Franquista.
Resumen: The doctoral thesis: Sant Adrià de Besòs from the rural to the urban world. Industry and immigration: the formation of the working class (1900-1939), analyzes the passage from the rural agrarian world to the urban industrial world and the formation of the working class in the municipality of the Pla de Barcelona. It analyzes how the colossal economic, urban, social, political and cultural transformation of the municipality has been developed through the analysis the geographical factors -Besòs River and the Mediterranean Sea- and the influence exerted by the capital of Catalonia on the process of urbanization, industrialization and growth. Its explains how the transformation of the territory under the leadership of landowners, industrialists and the municipal architect, responsible for urban planning, took place according to the interests of the great Barcelona owners, who sold land to industries or urbanizations. The control of the City Council and the support of the local elites, landowners, farmers, traders and small industrialists allowed them to control the entire process of urban growth and subjugate the immigrant and working classes and workers from St. Adrià until the arrival of the Second Republic. The thesis thoroughly analyzes the population from St. Adrià that reached the municipality between 1920-1935 attracted by industrialization related to the Second Industrial Revolution, which needed a large amount of labour; human contingents that arrived from the inner Catalonia, the neighbouring regions (Valencia and Aragon), from Murcia and Andalusia (Almeria). The study includes the social and demographic variables of locals and immigrants and a complete study of all the major companies: origin, production, shareholders, executives, workers, economic evolution or collectivization (1936-1939). Finally, the social, political and cultural life of the municipality is analyzed by means of a broad study of associations, political parties and unions since the beginning of the century until the defeat of democracy and the popular and working classes that defended the Second Republic. The work is the study of the statutes, boards, affiliated lists, activities and political tendencies. Proving demonstrating how the associative world was a place of democratic life in a town subject to the dictatorship of the local and Barcelona bourgeoisie, by a political system similar to that of the Restoration or of the Primo de Ribera Dictatorship that left them outside the system or repressed them without contemplations. The study of the formation of the working class in St. Adrià and its political participation shows the strong influence of federal republicanism -ERC and much to a lesser extent the EEF- and of anarcho-syndicalism (CNT), in the formation of class awareness among the workers and the popular sectors and their determined incorporation to the fight of classes. The work ends with an analysis of the human cost of the Civil War, the Franco repression and the return to power of the traditional right wing, now with a fascist city council imposed by the force of the arms of the Franco dictatorship.
Nota: Departament responsable de la tesi: Departament d'Història Moderna i Contemporània.
Nota: Premi Extraordinari de Doctorat concedit pels programes de doctorat de la UAB per curs acadèmic 2018-2019
Nota: Tesi. Doctorat. Universitat Autònoma de Barcelona. 2018.
Derechos: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: Creative Commons
Lengua: Català
Documento: Tesis i dissertacions electròniques. ; doctoralThesis ; publishedVersion
Materia: Sant Adrià de Besòs (Catalunya) ; Història ; 1900-1939
ISBN: 9788449083914

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/665806


1116 p, 14.1 MB

El registro aparece en las colecciones:
Documentos de investigación > Tesis doctorales

 Registro creado el 2019-03-25, última modificación el 2020-11-15   Favorit i Compartir