Pràctiques externes [101840]
Rodríguez Álvarez, Joaquín
Lozano Morcillo, Jose Antonio
Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral

Título variante: External Practicum
Título variante: Prácticas externas
Fecha: 2019-20
Resumen: El Grau de Prevenció i Seguretat Integral té com a finalitat formar professionals capaços de donar una resposta eficient a diferents processos de presa de decisions propis del sector de la prevenció i la seguretat, incloent els relacionats amb aspectes econòmics, administratius i de gestió de recursos humans, així com els processos relacionats amb àmbits tecnològics propis del sector. L'assignatura Pràctiques externes suposa un valor afegit del Grau i una activitat imprescindible per poder formar de manera eficaç a professionals de la prevenció i seguretat integral. Amb aquesta assignatura l'estudiant té l'oportunitat d'entrar en contacte amb el treball professional d'intervenció en una àrea d'una organització privada o pública competent en una o vàries matèries de prevenció i seguretat integral del pla d'estudis. Ha estat una constant de l'EPSI la planificació d'una oferta formativa innovadora i sòlida, adaptada a les singularitats del nostre entorn ocupacional, que acabi titulant a experts en seguretat integral de nivell universitari amb competències per desenvolupar la seva tasca en un mercat consolidat, el de la seguretat, que es configura com un tot integral en la gestió de la producció i de la gestió de serveis. Partint d'aquest compromís, la matèria Pràctiques Externes d'aquest grau esdevé un mòdul essencial dins del programa formatiu per quatre raons fonamentals: (1) L'estudiant entra en contacte amb l'activitat professional des de la seva etapa formativa i, en aquest sentit, suposa una excel·lent oportunitat per consolidar el perfil de competències de la titulació; (2) Ofereix l'oportunitat d'accedir a àmbits especialitzats d'acord amb els interessos particulars del currículum formatiu de cada estudiant; (3) El treball de fi de grau pot estar relacionat amb els contexts en els quals es realitzen les pràctiques; (4) La vinculació del l'estudiant als centres de practiques pot facilitar la seva inserció laboral futura. Aquest quatre aspectes són aplicables a tots els estudiants. Addicionalment, per aquells interessats en l'obtenció de les targetes d'identificació professionals (TIP) incorporades a la titulació, la realització d'aquest mòdul de practiques en el centre adient és condició per l'accés a les TIP. En aquest mòdul de 1 d'aquest mòdul de practiques en el centre adient és condició per l'accés a les TIP. En aquest mòdul de pràctiques l'estudiant comptarà amb el suport d'un tutor acadèmic del programa d'estudis i d'un tutor extern, a l'empresa o organització on realitzi les pràctiques. ) OBJECTIUS FORMATIUS L'objectiu formatiu general de l'assignatura és que l'estudiant posi en pràctica i apliqui a l'entorn laboral les competències adquirides a través de les restants matèries de què consta el pla de estudis. S'espera que en finalitzar el mòdul l'estudiant sigui capaç de: 1. Identificar els agents i els recursos necessaris per donar resposta a les necessitat de la gestió de la prevenció i de la seguretat integral; 2. Comprendre els elements involucrats en la gestió eficient de la tecnologia en les operacions de seguretat; 3. Analitzar i valorar críticament intervencions preventives en matèria de seguretat; 4. Participar en l'aplicació dels procediments bàsics relacionats amb la gestió eficient de la tecnologia en les operacions de seguretat; 5. Participar activament en el desenvolupament i/o implementació de projectes que doninrespostes integrals als problemes de seguretat; 6. Participar activament en la identificació i avaluació dels possibles efectes de les intervencions; 7. Integrar activament i treballar en equips multi o interdisciplinaris; 8. Comunicar els resultats de l'anàlisi d'una intervenció preventiva a altres professionals i als clients. El mòdul de pràctiques està programat pel segon semestre però es pot flexibilitzar el moment en el qual es realitza si els responsables acadèmics ho valoren convenient. En qualsevol cas la seva avaluació es realitza durant el mes de juny. Aquelles persones que desitgin fer aquesta assignatura abans d'iniciar el segon semestre ho hauran de sol·licitar a la Coordinació del Grau: coordinació. grau. epsi@uab. cat i argumentar els motius que l'impulsen a ferho. En cap cas la realització de les pràctiques poden ser motiu d'incompliment en alguna altra de les assignatures de les que estigui matriculat a l'Escola.
Resumen: El Grado de Prevención y Seguridad Integral tiene como finalidad formar profesionales capaces de dar una respuesta eficiente a diferentes procesos de toma de decisiones propios del sector de la prevención y la seguridad, incluyendo los relacionados con aspectos económicos, administrativos y de gestión de recursos humanos , así como los procesos relacionados con ámbitos tecnológicos propios del sector. La asignatura Prácticas externas supone un valor añadido del Grado y una actividad imprescindible para poder formar de manera eficaz a profesionales de la prevención y seguridad integral. Con esta asignatura el estudiante tiene la oportunidad de entrar en contacto con el trabajo profesional de intervención en un área de una organización privada o pública competente en una o varias materias de prevención y seguridad integral del plan de estudis. Ha sido una constante de la EPSI la planificación de una oferta formativa innovadora y sólida, adaptada a las singularidades de nuestro entorno ocupacional, que acabe titulando a expertos en seguridad integral de nivel universitario con competencias para desarrollar su labor en un mercado consolidado, el de la seguridad, que se configura como un todo integral en la gestión de la producción y de la gestión de servicios. Partiendo de este compromiso, la materia Prácticas Externas de este grado se convierte en un módulo esencial dentro del programa formativo por cuatro razones fundamentales: (1) El estudiante entra en contacto con la actividad profesional desde su etapa formativa y, en este sentido, supone una excelente oportunidad para consolidar el perfil de competencias de la titulación; (2) Ofrece la oportunidad de acceder a ámbitos especializados de acuerdo con los intereses particulares del currículo formativo de cada estudiante; (3) El trabajo de fin de grado puede estar relacionado con los contextos en los que se realizan las prácticas; (4) La vinculación del estudiante en los centros de prácticas puede facilitar su inserción laboral futura. Estos cuatro aspectos son aplicables a todos los estudiantes. Adicionalmente, para aquellos interesados en la obtención de las tarjetas de identificación profesionales (TIP) incorporados a la titulación, la realización de este módulo de prácticas en el centro adecuado es condición para el acceso a las TIP. En este módulo de 1 este módulo de prácticas en el centro adecuado es condición para el acceso a las TIP. En este módulo de prácticas el estudiante contará con el apoyo de un tutor académico del programa de estudios y de un tutor externo, a la empresa u organización donde realice las prácticas. ) OBJETIVOS FORMATIVOS El objetivo formativo general de la asignatura es que el estudiante ponga en práctica y aplique en el entorno laboral las competencias adquiridas a través de las restantes materias de que consta el plan de estudios. Se espera que al finalizar el módulo el estudiante sea capaz de: 1. Identificar los agentes y los recursos necesarios para dar respuesta a las necesidad de la gestión de la prevención y de la seguridad integral; 2. Comprender los elementos involucrados en la gestión eficiente de la tecnología en las operaciones de seguridad; 3. Analizar y valorar críticamente intervenciones preventivas en materia de seguridad; 4. Participar en la aplicación de los procedimientos básicos relacionados con la gestión eficiente de la tecnología en las operaciones de seguridad; 5. Participar activamente en el desarrollo y / o implementación de proyectos que doninrespostes integrales a los problemas de seguridad; 6. Participaractivamente en la identificación y evaluación de los posibles efectos de las intervenciones; 7. Integrar activamente y trabajar en equipos multi o interdisciplinarios; 8. Comunicar los resultados del análisis de una intervención preventiva a otros profesionales y los clientes. El módulo de prácticas está programado para el segundo semestre pero se puede flexibilizar el momento en el que se realiza si los responsables académicos lo valoran conveniente. En cualquier caso su evaluación se realiza durante el mes de junio. Aquellas personas que deseen hacer esta asignatura antes de iniciar el segundo semestre lo deberán solicitar a la Coordinación del Grado: coordinació. grau. epsi@uab. cat y argumentar los motivos que lo impulsan a hacerlo. En ningún caso la realización de las prácticas pueden ser motivo de incumplimiento en alguna otra de las asignaturas de las que esté matriculado en la Escuela.
Derechos: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Lengua: Català, anglès, castellà.
Titulación: Prevenció i Seguretat Integral [2502501]
Plan de estudios: 1437 [1437]Català
5 p, 107.8 KB

Anglès
4 p, 104.9 KB

Castellà
5 p, 105.9 KB

El registro aparece en las colecciones:
Materiales académicos > Guías docentes

 Registro creado el 2019-07-19, última modificación el 2020-02-27   Favorit i Compartir