Modelització i Simulació de Sistemes Urbans [104543]
Durà Guimerà, Antoni
Pons Fernández, Xavier
Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria

Títol variant: Modelling and Simulation of Urban Systems
Títol variant: Modelización y Simulación de Sistemas Urbanos
Data: 2019-20
Resum: Després d'un primer curs en Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG o GIS), en què s'hagi assolit uns coneixements sòlids basats en els fonaments conceptuals i metodològics de la disciplina i en una important destresa pràctica, aquesta assignatura constitueix una aproximació aplicada en el context del maneig, anàlisi, representació, etc, de la informació geogràfica des de l'entorn d'un SIG per a la modelització i simulació de sistemes urbans. L'assignatura, però, també pretén ampliar els coneixements en el camp que li és propi, per a la qual cosa els objectius són tant de natura teòrica, com correspon a un segon nivell en què cal consolidar, aprofundir o ampliar els coneixements, com de natura pràctica, en aquest cas ja no en la forma dels petits exemples propis d'un primer curs, sinó com a casos d'aplicació derivats de les necessitats de recerca en informació geogràfica, interpretació de les dades i dels seus formats, estructuració d'aquestes dades i anàlisi i modelització de xarxes urbanes, en alguns casos amb aplicació a sistemes reals. En el curs no es pretén entrenar en un programari específic, si no comprendre la lògica dels sistemes d'informació geogràfica i de modelització, les operacions bàsiques i les eines aplicades comunes i més específiques d'alguns programaris. L'estudiant haurà d'aprendre els conceptes necessaris, entendre quines estratègies és convenient planificar i decidir quines operacions aplicar en cada cas per obtenir els resultats desitjats. La pròpia maduresa del cas d'ús li permetrà cercar quines funcionalitats necessita del programari en cada situació i escollir oadaptar-se a les possibilitats que anirà trobant en cada moment i lloc del desenvolupament futur de la seva activitat. Un dels objectius del curs serà també conèixer dinàmiques pròpies i casos pràctics de modelització de 1 Un dels objectius del curs serà també conèixer dinàmiques pròpies i casos pràctics de modelització de sistemes i xarxes urbanes (com ara les xarxes viàries, les xarxes de transport públic, la distribució urbana de mercaderies o rutes mínimes de transport) i conèixer casos aplicats a elements d'inventari i control d'actius amb eines SIG. Entre els objectius que hom planteja en l'assignatura destaquen: Ampliar els coneixements sobre formats i fonts de dades d'utilitat per a la realització d'estudis geogràfics de tota mena; es prestarà atenció tant a estàndards de facto com de iure. El discurs teòric es vestirà amb un seguit d'exemples tant des del punt de vista més conceptual (dades puntuals de distribució geogràfica irregular, dades zonals, etc, en formats i orígens diversos, amb especial atenció als proporcionats a través d'Internet) com temàtic (dades demogràfiques, transport públic, inventari d'actius, etc). En aquest context s'ampliaran els coneixements sobre el significat, interès i utilització dels estàndards de metadades, sobre les infraestructures de dades espacials i sobre la teledetecció, introduint breument alguns nous formats d'intercanvi i de consum de dades, fent especial atenció als avantatges i inconvenients que poden generar als usuaris finals. Identificar i utilitzar diferents fonts de dades d'informació, així com els seus principis de funcionament, polítiques d'accés i estàndards. Reforçar la pràctica de la digitalització i estructuració topològica vectorial com una de les fonts bàsiques d'incorporació de dades a un SIG. Aquest objectiu s'assolirà en nombrosos casos aplicats i es completarà amb la reelaboració dels materials en operacions clàssiques com l'agrupació de polígons per criteris temàtics, etc. Conèixer algunes aplicacions i mètodes de generació dels tipus més comuns de models digitals i la seva aplicació pràctica a dinàmiques i entorns urbans. Ampliar i reforçar alguns coneixements en operacions bàsiques en SIG com són els canvis de resolució espacial i de projecció cartogràfica o de sistema de referència (ED50 a ETRS89, per exemple), les conversions ràster/vector, etc, i les importacions/exportacions entre alguns formats. Ampliar i reforçar el coneixement de les eines d'anàlisi en SIG en el context de les aplicacions reals plantejades en el curs, analitzant i presentant alguns casos d'ús sobre la modelització de dinàmiques urbanes i territorials com ara les xarxes de transport públic, el control d'actius a la via pública, etc. Saber integrar els anteriors coneixements de forma que l'estudiant sigui capaç de prendre informació geogràfica i, de forma autònoma, integrar-la en un SIG per a analitzar-la. La compilació d'informació regional d'aspectes variats, humans i físics, i la seva correcta estructuració i documentació prèvia a l'aplicació de modelitzacions o simulacions és un objectiu resum del curs. Aprendre a presentar els treballs i petits projectes propis relacionats amb la recerca de dades i la publicació deresultats, avaluar de manera crítica el treball propi, tenint cura també de l'estil i dels formats de presentació.
Resum: Después de un primer curso en Sistemas de Información Geográfica (SIG o GIS), en que se haya alcanzado unos conocimientos sólidos basados en los fundamentos conceptuales y metodológicos de la disciplina y en una importante destreza práctica, esta asignatura constituye una aproximación aplicada en el contexto del manejo, análisis, representación, etc, de la información geográfica desde el entorno de un SIG aplicado a la modelización y simulación de sistemas urbanos. La asignatura, sin embargo, también pretende ampliar los conocimientos en el campo que le es propio, para lo cual los objetivos son tanto de naturaleza teórica, como corresponde a un segundo nivel en el que hay que consolidar, profundizar o ampliar los conocimientos, como de naturaleza práctica, en este caso ya no en la forma de los pequeños ejemplos propios de un primer curso, sino como casos de aplicación derivados de las necesidades en investigación información geográfica, interpretación de los datos y análisis y modelización de las redes urbanas, en algunos casos, con aplicación a sistemas reales. En el curso no se pretende entrenar en un software específico, si no comprender la lógica de los sistemas de información geográfica y de modelización, las operaciones básicas y las herramientas aplicadas comunes y más específicas de algunos softwares. El estudiante tendrá que aprender los conceptos necesarios, entender qué estrategias es conveniente planificar y decidir qué operaciones aplicar en cada caso para obtener los resultados deseados. La propia madurez del caso de uso le permitirá buscar qué funcionalidades necesita del software en cada situación y escoger o adaptarse a las posibilidades que irá encontrando en cada momento y lugar del desarrollo futurode su actividad. 1 Uno de los objetivos del curso será también conocer dinámicas propias y casos prácticos de modelización de sistemas y redes urbanas (como las redes viarias, las redes de transporte público, la distribución urbana de mercancías o rutas mínimas de transporte) y conocer casos aplicados a elementos de inventario y control de activos con herramientas SIG. Entre los objetivos que se plantea en la asignatura destacan: • Ampliar los conocimientos sobre formatos y fuentes de datos de utilidad para la realización de estudios geográficos de todo tipo; se prestará atención tanto a estándares de facto como de iure. El discurso teórico se vestirá con una serie de ejemplos tanto desde el punto de vista más conceptual (datos puntuales de distribución geográfica irregular, datos zonales, etc, en formatos y orígenes diversos, con especial atención a los proporcionados a través de Internet) como temático (datos demográficos, transporte público, inventario de activos, etc). En este contexto se ampliarán los conocimientos sobre el significado, interés y utilización de los estándares de metadatos, sobre las infraestructuras de datos espaciales y sobre la teledetección, introduciendo brevemente algunos nuevos formatos de intercambio y de consumo de datos, prestando especial atención a las ventajas e inconvenientes que pueden generar a los usuarios finales. • Identificar y utilizar diferentes fuentes de datos de información, así como sus principios de funcionamiento, políticas de acceso y estándares. • Reforzar la práctica de la digitalización y estructuración topológica vectorial como una de las fuentes básicas de incorporación de datos a un SIG. Este objetivo se alcanzará en numerosos casos aplicados y se completará con la reelaboración de los materiales en operaciones clásicas como la agrupación de polígonos por criterios temáticos, etc. • Conocer algunas aplicaciones y métodos de generación de los tipos más comunes de modelos digitales y su aplicación práctica en dinámicas y entornos urbanos. • Ampliar y reforzar algunos conocimientos en operaciones básicas en SIG como son los cambios de resolución espacial y de proyección cartográfica o de sistema de referencia (ED50 a ETRS89, por ejemplo), las conversiones raster / vector, etc, y las importaciones / exportaciones entre algunos formatos. • Ampliar y reforzar el conocimiento de las herramientas de análisis en SIG en el contexto de las aplicaciones reales planteadas en el curso, analizando y presentando algunos casos de uso sobre la modelización de dinámicas urbanas y territoriales como las redes de transporte público, el control de activos en la vía pública, etc. • Saber integrar los anteriores conocimientos de forma que el estudiante sea capaz de tomar información geográfica y, de forma autónoma, integrarla en un SIG para analizarla. La compilación de información regional de aspectos varios, humanos y físicos, y su correcta estructuración y documentación previa a la aplicación de modelizaciones o simulaciones es un objetivo resumen del curso. • Aprender a presentar los trabajos y pequeños proyectos propios relacionados con la búsqueda de datos y la publicación de resultados, evaluar de forma crítica el trabajo propio, cuidando también del estilo y de los formatos de presentación.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Llengua: Català, anglès, castellà.
Titulació: Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [2503743]
Pla d'estudis: 1395 [1395]Català
6 p, 111.2 KB

Anglès
6 p, 110.3 KB

Castellà
6 p, 110.5 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Materials acadèmics > Guies docents

 Registre creat el 2019-07-19, darrera modificació el 2020-01-16   Favorit i Compartir