La nostra experiència de formació del treball en equip : avenços i reptes
Rodríguez Sandiás, Cristina (Escola Universitària Creu Roja)
Codern i Bové, Núria (Escola Universitària Creu Roja)

Date: 2007
Abstract: El propòsit d'aquesta comunicació es compartir l'experiència docent sobre la formació per competències en les assignatures Fonaments de Teràpia Ocupacional II (part pràctica) i Elaboració de Projectes de l'Escola Universitària Creu Roja, iniciada el curs 2005-06. Dins aquestes assignatures s'ha desplegat i operativitzat la competència de treball en equip. Això ha suposat: a) Definir el treball en equip. b) Definir els objectius d'aprenentatge en el programa de l'assignatura. c) Donar elements als estudiants que els ajudin a treballar en equip de forma no presencial. d) Fer ús de metodologies cooperatives a l'aula com a eina per facilitar l'aprenentatge de treball en equip. e) Fer ús de diferents eines d'avaluació del treball en equip. Durant aquests dos cursos s'ha dut a terme la implementació, avaluació i millora. El curs passat, s'ha fet ús de documents que la bibliografia evidenciava com a útils, s'han utilitzat qüestionaris d'avaluació per recollir la percepció de l'estudiant, i s'han analitzat les dades i revisat tot el procés. Com a conseqüència, aquest curs s'han introduït canvis tals com incorporar l'aprenentatge cooperatiu dins l'aula. L'ús de la metodologia cooperativa a l'aula ha evidenciat que és important treballar d'una forma presencial el treball en equip, ja que permet als estudiants experimentar, d'una manera guiada, com treballar en equip, fer una reflexió sobre aspectes positius i dificultats i cercar estratègies de millora. Per últim, la comunicació que volem presentar voldrà fer èmfasi en els diferents resultats i reflexions que han anat sorgint al llarg d'aquest camí tant per part de l'estudiant com per part nostra com a docents.
Abstract: The aim of this paper is sharing the authors' teaching experience on competence based learning in the subjects of "Fonaments de Teràpia Ocupacional II" and "Elaboració de Projectes" at "Escola Universitària Creu Roja", which we have started in 2005-2006. Within these subjects the team work competence has been unfolded and made operative. This has meant: a) To define team work. b) To define the learning outcomes in the programme contents. c) To provide elements to help the students to work as a team outside the classroom. d) To use cooperative methodologies in the classroom as a tool to facilitate the developing of the team wok competence. e) To use various tools to assess the team work. Along those two years, implementation, evaluation and review of the courses have been carried out. Last year, documents that the literature proved to be useful have been used; assessment questionnaires have been used to collect information about the students' perception; the data from the questionnaires has been analysed and the process has been reviewed. As a result, changes have been made, such as the use of cooperative learning in the classroom. The use of cooperative methodology in the classroom has proved to be an important tool to work the teamwork competence, because it allows students to experience, in a guided way, how to work as a team; to reflect upon their own strengths and weakness; and to find strategies to improve. Finally, the paper intends to place emphasis on the results and the students' and the teachers' reflections during this process.
Rights: Tots els drets reservats
Language: Català
Document: conferenceObject ; recerca
Subject: Formació per competències ; Treball en equip ; Aprenentatge cooperatiu
Published in: Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 20078 p, 37.4 KB

The record appears in these collections:
Contributions to meetings and congresses > Papers and communications > UAB papers and communications
Contributions to meetings and congresses > Jornades d’Innovació Docent de la UAB

 Record created 2011-02-01, last modified 2021-04-21   Favorit i Compartir