Les Segones Convocatòries en Enginyeria Informàtica
Valderrama Vallés, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics)
Rullán Ayza, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics)

Date: 2007
Abstract: En "l'Acord sobre el nombre de convocatòries al qual tenen dret els estudiants en un curs acadèmic", de 27-2-07 de la Subcomissió de Grau de la Comissió d'Afers Acadèmics de la UAB es llegeix: "L'experiència acumulada amb l'aplicaci'o dels proves pilot d'adaptació de les titulacions a l'EEES ha posat de manifest que, en alguns casos, es donen disfuncions degudes al fet que la normativa acad`emica de la Universitat no deixa marge suficient per a emprar noves metodologies amb la flexibilitat que l''us dels ECTS requereixen. Una de les disfuncions detectades guarda relaci'o amb el fet que sovint és difícil d'encaixar l'avaluació continuada amb l'existència de dues convocat`ories per curs acadèmic. " Des del pla pilot d'Enginyeria Informàtica es va defensar la possibilitat de suprimir la segona convocatòria en aquelles assignatures amb una metodologia docent que ho justifiqués. Aquesta comunicació pretén donar a conèixer la nostra experiència en aquest tema tan controvertit, fent especial `emfasi en alguns conceptes estesos i, al nostre entendre, erronis o, com a mínim, discutibles. Afirmacions com "si se segueix una avaluació continuada no té sentit una segona convocat`oria", "permetre que els estudiants amb un treball remunerat segueixin el curs implica que se'ls ha d'avaluar amb un examen únic", "eliminar les segones convocatòries suposa disminuir les oportunitats de l'alumne de superar l'assignatura", etc, mereixen, almenys, una reflexió.
Abstract: The "Agreement about the number of calls the students have a right to in an academic course", of 27-2-07 reached by the UAB Degree Subcommision of the Commission of Academic Affairs states: "The experience accumulated with the development of the pilot–test plans for the studies' adaptation to the EHEA has brought to light that, sometimes, dysfunctions caused by the University academic regulations, not as flexible as the concept of ECTS would require, appear. One of the detected dysfunctions is related with the fact that the continuous students' assessment process is often difficult to fit with the existence of two calls per course. " The pilot–test plan of Computer Engineering (Informàtica) has strongly defended the possibility to suppress the second call when the educational methodology used within the course justifies it. This paper introduces our experience in such a controversial subject, making special emphasis in some widespread concepts we consider erroneous or, at least, debatable. Affirmations as "if a continued assessment process is followed, there is no point in a second call", "allowing the students with a regular job to follow the course implies that they have to be evaluated through a single examination", "suppressing the second calls reduces the students' number of chances to pass the subject", and so on, deserve, at least, some consideration.
Rights: Tots els drets reservats
Language: Català.
Document: conferenceObject ; altres
Subject: Segona convocatòria ; Avaluació continuada ; Metodologia ; EEES
Published in: Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 20079 p, 270.2 KB

The record appears in these collections:
Contributions to meetings and congresses > Jornades d’Innovació Docent de la UAB
Contributions to meetings and congresses > Papers and communications

 Record created 2011-02-02, last modified 2019-07-20   Favorit i Compartir