Resultados globales: 6 registros encontrados en 0.01 segundos.
Artículos, Encontrados 6 registros
Artículos Encontrados 6 registros  
1.
4 p, 168.9 KB Ressenyes / Coscuela Tarroja, Alexandre
Index de les obres ressenyades: Jean BERGEVIN, Déterminisme et géographie : Herodote, Strabon, Albert le Grand et Sebastien Münster.
1995
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 27 (1995) p. 199-202  
2.
31 p, 196.2 KB Terres de l'Ebre: una identitat i un projecte de futur. La posició geogràfica, el riu, el paisatge i el capital social, motius d'un nou model de desenvolupament social i ambiental / Tarroja, Alexandre ; Domingo, Lara ; Herrero, Maria ; Lozano, Gemma ; Paül, Valerià ; Saladié Gil, Sergi
Les Terres de l'Ebre duen a terme importants esdeveniments que afectaran de manera decisiva el futur del seu territori. La presa de consciència de la importància d'aquests esdeveniments per part de la seva població ha conduït a un procés de debat i reflexió sobre el present i el futur del propi territori que, més enllà de les reivindicacions específiques sobre alguns aspectes concrets, ha permès elaborar una proposta de desenvolupament i ordenació del territori basada en els seus propis recursos, les activitats lligades al lloc, la qualitat de vida de les persones i el respecte als recursos naturals i el paisatge.
Las Terres de l'Ebre llevan a cabo en la actualidad importantes cambios que afectarán de manera decisiva al futuro de su territorio. La toma de conciencia de la importancia de estos cambios por parte de su población ha conducido a un proceso de debate y reflexión sobre el presente y el futuro del propio territorio que, más allá de las reivindicaciones específicas sobre algunos aspectos concretos, ha permitido elaborar una propuesta de desarrollo y ordenación de territorio basada en sus recursos propios, las actividades ligadas al lugar, la calidad de vida de las personas y el respeto a los recursos naturales y el paisaje.
The Terres de l'Ebre are currently living important events that will affect in a decisive way the future of its territory. The awareness of the population of the importance of these events have led to a process of debate and reflection on the future of the territory itself that, beyond the specific claims about some concrete aspects, has allowed the elaboration of a development proposal and land planning based on its own resources, the activities linked to the place, the quality of life of people and the respect to the natural resources and landscape.
Les Terres de l'Ebre connaissent actuellement d'importants changements qui affecteront de façon décisive le futur de son territoire. La prise de conscience de l'importance de ces changements, compte tenu de sa population, a conduit à un procés de débat et de réflexion sur le présent et le futur du territoire qui, au delà des revendications spécifiques sur certains aspects concrets, a permis d'établir une proposition de développement et d'aménagement du territoire basée sur ses propres ressources, les activités du lieu, la qualité de vie des habitants et le respect des ressources naturelles et du paysage.

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 39 (2003) p. 151-181  
3.
21 p, 190.5 KB Estratègies territorials per a Catalunya : una visió socioambiental i dels territoris / Tarroja, Alexandre
Les diagnosis i propostes que es realitzen en l'actualitat des de les regions catalanes mostren com s'està configurant una nova forma d'entendre les estratègies de desenvolupament i ordenació del territori que, en molts aspectes, té punts de coincidència amb les directrius de l'Estratègia Territorial Europea, tant pel que fa als objectius i els criteris de partida com a les metodologies que se segueixen i els instruments que s'utilitzen. [...]
Las diagnosis y propuestas que se realizan en la actualidad desde las regiones catalanas muestran cómo se está configurando una nueva forma de entender las estrategias de desarrollo y ordenación del territorio que, en muchos aspectos, tiene puntos en común con las directrices establecidas en la Estrategia Territorial Europea, tanto en lo que respecta a los objetivos y criterios de partida como en lo que se refiere a las metodologías que se siguen y los instrumentos que se utilizan. [...]
Diagnosis and proposals that are currently being carried out from the Catalan regions show how it is taking shape a new way of understanding development strategies and land planning, that, in many aspects, has common features with the guidelines of the European Spatial Development Perspective, either regarding the objectives and initial criteria or regarding the methodologies which are followed and the instruments used. [...]
Les diagnoses et les propositions qui se réalisent actuellement dans les régions catalanes montrent comment se configure une nouvelle manière de comprendre les stratégies de développement et d'aménagement du territoire qui, dans de nombreux aspects, ont des points communs avec les directrices établies dans la Stratégie Territoriale Européenne, tant en ce qui concerne les objectifs et les critères de départ comme les méthodologies et les instruments utilisés. [...]

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 39 (2003) p. 9-29  
4.
12 p, 71.5 KB L'"Estratègia territorial europea", un referent per al canvi de cultura en les polítiques territorials de Catalunya / Tarroja, Alexandre
El debat sobre el model de planificació urbanística i territorial a Catalunya es troba en l'actualitat en un moment especialment intens, caracteritzat, com a molts indrets d'Europa, per la percepció d'una crisi dels models de planificació tradicionals. [...]
El debate sobre el modelo de planificación urbanística y territorial en Cataluña se encuentra actualmente en un momento especialmente intenso, caracterizado, como en muchos lugares de Europa, por la percepción de una crisis de los modelos de planificación tradicionales. [...]
The debate on the urban and territorial model in Catalonia is nowadays in an specially intense moment, characterized, as in many places of Europe, by the perception of a crisis of the traditional planning models. [...]
Le débat sur le modèle de planification urbanistique et territoriale a Catalunya se trouve, actuellement, dans un moment particulièrement intense, caractérisé, tout comme à de nombreux endroits européens, par la perception d'une crise des modèles de planification traditionnels. [...]

2001
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 35 (2001) p. 59-69  
5.
14 p, 450.6 KB Impressions d'uns horitzons : comentaris arran d'una ressenya de Horizons in Human Geography / Coscuela Tarroja, Alexandre
Impressions de quelques horizons: commentaires à propos d'un compte rendu de Horizons in Human Geography, édité par D. Gregory et R. Walford. Dans un paysage intellectuel caractérisé par l'accélération du rythme de changement et la diversité des approches de recherche, le cru de 1989 s'est avéré particulibrement fécond pour la géographie humaine. [...]
In an intellectual landscape dominated by the acceleration of the rate of change and variety of research approaches, the 1989 harvest in human geography is especially prolific. Horizons in Human Geography, edited by Derek Gregory and Rex Walford is neither the most innovatory work of the year, nor the most representative of one particular approach, nor that which covers existing diversity best, nor even the most erudite. [...]
En un paisaje intelectual caracterizado por la aceleración del ritmo de cambio y la diversidad de los enfoques de investigación, la cosecha del año 1989 resulta ser especialmente prolífica para la geografia humana. [...]
En un paisatge intel·lectua1 caracteritzat per l'acceleració del ritme de canvi i la diversitat dels enfocaments de recerca, la collita de l'any 1989 és especialment prolífica per a la geografia humana. [...]

1992
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 19-20 (1992) p. 167-180  
6.
46 p, 1.5 MB Darrera els postmodernistes, o les geografies culturals del capitalisme tardà / Coscuela Tarroja, Alexandre
Les postmodernismes sont, peut être, morts, mais leurs implications resteront en vigueur. Cet article prétend esquisser un cartographie des postmodernismes en géographie et fouiller dans l'archéologie de leurs futures implications d'après une lecture méditerranéenne de la géographie anglosaxonne.
Perhaps postmodernisms have died, but their implications are still valid. This article attempts to outline a map of postmodernisms in geography and delve into the archaeology of their future implications, from a Mediterranean viewpoint on English-speaking geography.
Quizás los postmodernismos hayan muerto, pero sus implicaciones continuaran vigentes. Este articulo quiere apuntar una cartografia de los postmodernismos en geografia y escarbar en la arqueologia de sus implicaciones futuras, desde una lectura mediterránea de la geografia anglosajona.
Potser els postmodernismes han mort, perd les seves implicacions continuaran vigents. Aquest paper vol esbossar una cartografia dels postmoder nismes en geografia i escarbotar en l'arqueologia de les seves implicacions futures, des d'una lectura mediterrània de la geografia anglo-saxona.

1994
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 24 (1994) p. 13-58  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.