Centre for Demographic Studies (CED)

The Centre for Demographic Studies (CED) was founded in 1984 by means of a consortium consisting of the Generalitat (Government) of Catalonia and the UAB. Specialising in demographic training and research, it is now one of Europe’s most prestigious centres working in the field. The research carried out by the CED is organised into six main areas: Historical Demography; Fertility and Families; Education and Work; Health and Ageing; Migrations, Mobility and Housing; and International Migration. In its training programme, the CED and the Department of Geography at the UAB jointly offer first level postgraduate courses in Demography: the official Master’s Degree in Regional and Population Studies-Demography, and the PhD in Demography course. The CED is also a member of the European Doctoral School of Demography (EDSD).

Latest additions:
2017-05-26
16:34
1.1 MB Las diferencias territoriales en el descenso de la fecundidad en España. Aproximación a su estudio a partir de datos censales sobre fecundidad retrospectiva / Gil Alonso, Fernando (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
En este trabajo se analizan las diferencias espaciales de fecundidad existentes en España a finales del siglo XIX y principios del XX a partir del numero de hijos nacidos vivos declarado por las mujeres alguna vez casadas en el censo de 1920, el primero que incluye este tipo de información retrospectiva sobre fecundidad. [...]
Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, Vol. 15 Núm. 2 (1997) , p. 13-54  
2017-05-25
19:58
28 p, 1013.2 KB La transición epidemiológica en la Cataluña rural : Sant Pere de Riudebitlles, 1880-1935 / Torrents, Àngels, 1940-2004
El artículo examina el descenso de la mortalidad en la Cataluña rural, a través del análisis de todas las causas de muerte del Registro Civil de Sant Pere de Riudebitlles, desde 1880 a 1935, vísperas de la Guerra Civil. [...]
1996
Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, Vol. 14 Núm. 2 (1996) , p. 173-200  
2017-05-25
16:38
3 p, 1.9 MB De què parlem quan parlem de la població del Berguedà? / Mendizàbal, Enric (Centre d’Estudis Demogràfics) ; Sánchez, Esther (Centre d’Estudis Demogràfics)
La comarca del Berguedà presenta una evolució dels seu nombre d’habitants sense gaires oscil·lacions al llarg de la seva història poblacional. El feble creixement que l’ha definit durant la major part del segle XX ha deixat pas en els darrers decennis (amb un màxim històric en el 1960) a una important reducció del seu volum de població, conseqüència d’una important emigració, que és la característica que defineix darrerament l’evolució demogràfica del Berguedà.
1996
L'Erol : revista cultural del Berguedà, Núm. 50 (1996) , p. 23-25  
2017-05-23
18:18
35 p, 1.4 MB El Moviment Natural de la Població. Una font per a l'estudi de la dinàmica poblacional / Cusidó i Vallverdú, Teresa Antònia
Dins del camp de la demografia és cabdal conèixer una font estadística de gran interès, el Moviment Natural de la Població. La informació recollida en la seva publicació permet l’estudi demogràfic del comportament de la població com a resultat de la interacció dels naixements, de les defuncions i dels matrimonis que li han sobrevingut en el decurs del temps.
Per tal de donar una visió global de la font, s’ha considerat convenient tractar-la en perspectiva històrica. La nostra presentació del Moviment Natural es desdoblarà en dos articles. En el present es recollirà el seu origen, els conceptes emprats i la informació de base d’on s’extreuen les dades que conformen la publicació. [...]

1996
Historia et documenta. Revista de divulgació històrica i dels fons documentals de l’Arxiu Històric Comarcal., Vol. 3 Núm. 3 (Desembre 1996) , p. 61-95  
2017-05-22
20:18
8 p, 379.3 KB Un dubtós retorn : evolució de la família a Catalunya 1975-1991 / Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Centre d’Estudis Demogràfics) ; Miret, Pau, 1964- (Centre d’Estudis Demogràfics)
A Catalunya, el model de matrimoni precoç i universal que imperava durant la dècada dels seixanta es va esfondrar a partir de mitjan els setanta per invertir completament la seva tendència: model tardà i reducció important en la formació de famílies. [...]
In Catalonia, the model of early and universal marriage that predominated in the 1960s collapsed in the mid-1970s and completely reversed itself: late marriage and an important reduction in the formation of new families. [...]

1996
Revista d'etnologia de Catalunya, Núm. 8 (1996) , p. 54-61  
2017-05-22
18:52
32 p, 4.3 MB Actividad laboral y constitución familiar. Estudio comparativo por comunidades / Solsona, Montserrat (Centre d’Estudis Demogràfics)
A pesar de que numerosos estudios de corte transversal han constatado reiteradamente que existe una relación inversa entre actividad laboral y fecundidad, algunos demógrafos han criticado la pertinencia de este tipo de datos para abordar el estudio de dos fenómenos, participación laboral y construcción familiar, que se relacionan en una dinámica continua, y que, por tanto, deben ser analizados como procesos que conviven o alternan en la biografía de las mujeres (Sweet,1982; Oppenheimer,1982; Kempeneers y Lelievre, 1991b). [...]
Vitoria-Gasteiz Emakunde. Instituto Vasco de la Mujer 1994 (Jornadas (EMAKUNDE) ; 2)
Demografía y políticas públicas, 1994, p. 137-169  
2017-05-18
19:46
32 p, 6.0 MB La situació de la família a Barcelona / Flaquer, Lluís, 1946- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Solsona, Montserrat (Centre d'Estudis Demogràfics)
El present document constitueix l’Informe sobre la Situació de la Família a la ciutat de Barcelona impulsat per l’Àmbit de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona, amb motiu de l’Any Internacional de la Família i realitzat per l’Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona. [...]
1995
Barcelona societat : revista d'informació i estudis socials, Núm. 3 (1995) , p. 12-37  
2017-05-18
15:14
20 p, 934.0 KB Ciutat de prodigis o ciutat de miratges / Pascual Ruiz, Jordi
El Pla Estratègic Econòmic i Social Barcelona 2000 ha estat l’instrument més important de la política de planejament de Barcelona durant aquests darrers anys. Totes les forces vives oficials de la ciutat van participar en la seva elaboració i col·laboren (encara) en la seva posada en pràctica, en un insòlit clima de consens. [...]
1994
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Vol. 9 Núm. 37 (Juny 1994) , p. 111-130  
2017-05-17
19:59
8 p, 2.5 MB Les relacions entre població i territori a través de la mobilitat quotidiana de la població / Mendizàbal, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
La mobilitat dels individus per raons de feina, de lleure o d’altres implica que la població real d’un país, fent les mitjanes corresponents, pugui arribar a superar la població censada. En el cas de Catalunya, la població mitjana anual supera de molt la inscrita al cens: no som sis milions sinó més de nou. [...]
1995
Medi ambient. Tecnologia i cultura, Núm. 11 Superpoblació: sobren rics (1995) , p. 36-46  
2017-05-17
17:52
19 p, 827.5 KB Una minoria oblidada : els gitanos a l'est europeu / López Colás, Julián ; Garcia Farrés, Fermí
“Víctima de malentesos, de prejudicis i fins i tot de persecucions, el poble gitano és una de les minories la imatge de les quals ha estat més alterada en el transcurs d’una història turmentada. [...]
1994
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Vol. 9 Núm. 37 (1994) , p. 91-109