Enrahonar
Enrahonar és una revista acadèmica de filosofia que publica articles d'investigació i crítiques de llibres en castellà, català i angles que tracten d'un tema monogràfic–, notes, recensions bibliogràfiques i informació sobre activitats. Els treballs en llengües romàniques es publiquen en l'idioma en què es presenten; la resta es tradueix.

De periodicitat semestral, Enrahonar publica números monogràfics i de miscel.lània. Els articles enviats a la revista son sotmesos a un procés de peer review. Tots els articles publicats en els números de miscel.lània han estat acceptats després de rebre dos informes positius d'avaluadors experts en la matèria. En els articles monogràfics es publiquen alguns articles encarregats expressament a autoritats reconegudes a nivell internacional, i la resta dels articles són igualment sotmesos a un procés de revisió.

Enrahonar té la seu en el Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona, on va ser creada al 1981.

Darreres entrades:
2014-10-02
10:35

1 p, 42.4 KB
Llibres rebuts
Llibres rebuts corresponents al núm. 53.
Books received for number 53.
Libros recibidos correspondientes al núm. 53.

2014 - 10.5565/rev/enrahonar.250
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 53 (2014) (Llibres rebuts)  
2014-10-02
10:35
Nota editorial / Mensa Valls, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona)
Nota editorial.
Editorial note.

2014 - 10.5565/rev/enrahonar.426
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 53 (2014) (Nota editorial)
   
2014-10-02
10:34

6 p, 73.1 KB
Presentación : Ètica i política del paisatge / Velayos Castelo, Carmen (Universidad de Salamanca)
¿Per què el paisatge constitueix un assumpte de llibertat amb innombrables components ètics? ¿Qui ha de decidir sobre el paisatge comú?.
¿Por qué el paisaje constituye un asunto de libertad con innumerables componentes éticos? ¿Quién debe decidir sobre el paisaje común?.

2014 - 10.5565/rev/enrahonar.249
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 53 (2014) , p. 7-12 (Presentació)  
2014-10-02
10:34

3 p, 58.1 KB
Ressenyes / Delgado Carreira, Mónica (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)
García Gómez-Heras, José María (2012). Debate en bioética: Identidad del paciente y praxis médica. Madrid: Biblioteca Nueva, 331 p. ISBN 978-84-9940-431-8.
2014 - 10.5565/rev/enrahonar.244
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 53 (2014) , p. 143-145 (Ressenyes)  
2014-10-02
10:34

4 p, 67.6 KB
Ressenyes / Leyton, Fabiola (Universitat de Barcelona)
García Gómez-Heras, José María (2012)Bioética y ecología: Los valores de la naturaleza como norma moralMadrid: Síntesis, 224 p. ISBN 978-84-9958-942-8.
2014 - 10.5565/rev/enrahonar.239
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 53 (2014) , p. 139-142 (Ressenyes)  
2014-10-02
10:34

3 p, 60.1 KB
Ressenyes / Ferrero Martínez, Carlos Javier (Universidad de Salamanca)
Veríssimo Serrão, Adriana (coord. ) (2013)Filosofia e Arquitectura da Paisagem: Um ManualLisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 381 p. ISBN 978-989-8553-12-6.
2014 - 10.5565/rev/enrahonar.214
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 53 (2014) , p. 131-133 (Ressenyes)  
2014-10-02
10:34

5 p, 79.8 KB
Ressenyes / Lladó Mas, Bernat (Grup d’art geogràfic (Sa)badall)
Nogué, Joan; Puigbert, Laura; Bretcha, Gemma i Losantos, Àgata (eds. ) (2013)Reptes en la cartografia del paisatge: Dinàmiques territorials i valors intangiblesOlot: Observatori del Paisatge, 226 p. [...]
2014 - 10.5565/rev/enrahonar.168
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 53 (2014) , p. 134-138 (Ressenyes)  
2014-10-02
10:33

4 p, 66.5 KB
Ressenyes / Varandas, Maria José (Universidad de Lisboa. Centro de Filosofía) ; Sobreira, Maribel, trad. ; Pérez, José L., trad.
Veríssimo Serrão, Adriana (coord. ) (2011)Filosofia da Paisagem: Uma AntologiaLisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 502 p. Traducció d'Adriana Veríssimo Serrão et al. ISBN 978-972-8531-96-6.
2014 - 10.5565/rev/enrahonar.167
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 53 (2014) , p. 127-130 (Ressenyes)  
2014-10-02
10:31

4 p, 68.8 KB
Ressenyes / Mas Soler, Roger (Universitat Autònoma de Barcelona)
Pérez-Borbujo, Fernando (ed. ) (2013)Ironía y destino: La filosofía secreta de Søren KierkegaardBarcelona: Herder, 272 p. ISBN 978-84-254-3086-2.
2014 - 10.5565/rev/enrahonar.102
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 53 (2014) , p. 146-149 (Ressenyes)  
2014-10-02
10:31

22 p, 188.0 KB
La limitació de la sobirania permanent sobre els recursos naturals / Gümplová, Petra (Justus-Liebig-University (Giessen, Alemanya). Institut für Politikwissenschaf)
L’assaig examina el principi jurídic internacional de sobirania permanent sobre els recursos naturals des d’una perspectiva crítica i analitza la seva possible col·lisió amb la demanda de sostenibilitat i d’una protecció del medi ambient a escala global. [...]
The paper examines the international law principle of the permanent sovereignty over natural resources from a critical perspective of its conflict with demands for global environmental protection and sustainability. [...]
El ensayo examina el principio jurídico internacional de soberanía permanente sobre los recursos naturales desde una perspectiva crítica y analiza su posible colisión con la demanda de sostenibilidad y de una protección del medio ambiente a escala global. [...]

2014 - 10.5565/rev/enrahonar.215
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 53 (2014) , p. 93-114 (Articles)