Fons històric de veterinària
La Biblioteca de Veterinària amb el suport de l’Associació Catalana d’Història de la Veterinària ha portat a terme un programa de digitalització del fons documental pertinent per l’estudi i la recerca en la història veterinària en l’àmbit català i espanyol principalment. El principal objectiu d’aquest programa ha estat la conversió de les publicacions periòdiques més significatives en àmbit veterinari de la primera meitat del segle XX com la Revista Veterinaria de España i Revista de Higiene y Sanidad Veterinarias, on personatges com Josep Farreras o Félix Gordón van fonamentar i consolidar científicament la professió veterinària a Espanya. Progressivament s’aniran incorporant altres materials com la producció bibliogràfica dels protagonistes de la història veterinària catalana, i les publicacions periòdiques relacionades amb l’activitat veterinària amb els acords que s’estan gestionant amb d’altres institucions de l’especialitat.
Darreres entrades:
2014-05-28
09:54

5 p, 1.7 MB
Título de maestro albeytar. / Marull i Camps, Josep. ; Roca, José ; Pons i Torner, Josep. ; Espanya. Tribunal del Protoalbeiterato.
1818.  
2013-09-05
15:15

11 p, 4.8 MB
Reglamento del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona / Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
Barcelona Imp. Andreu y Adrover-Vilardell 1923  
2013-07-30
12:56

30 p, 18.8 MB
Revista de los Servicios Sanitarios y Demográficos Municipales de Barcelona
Barcelona : lmp. La Ibérica, [1929-1935]
17 documents
2013-07-30
12:30

14 p, 6.8 MB
Vida y ventura del veterinario rural : Extracto de la Conferencia pronunciada en el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona el día 12 de marzo de 1957 / Vilaró i Galceran, Ramon, 1897-1967
[Barcelona] Seminario de Ciencias Veterinarias 1957 (Linotipia Moderna)  
2013-07-30
12:22

17 p, 8.1 MB
La Veterinaria española : revista profesional y científica / Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid.
Madrid : Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, 1975-  
2013-07-30
12:21

33 p, 17.3 MB
Tractament del mal de perdiu (Pulmonia exsudativa contagiosa del bestiar boví) / Tarragó Ribera, Vicenç
S.l. : Linotipia de la Revista Veterinaria de España, 19-?  
2013-07-30
12:17

27 p, 14.2 MB
Sugestiones para el control sanitario de la leche pasteurizada / Vidal Munné, José, 1896-1958 ; Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
Barcelona : Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, 1948 (Linotipia Moderna)  
2013-07-30
12:16

16 p, 4.9 MB
Reglamento para la venta, en tiendas, de pescado fresco y mariscos / Barcelona (Catalunya). Ajuntament. Comisión de Abastos
Barcelona : Imprenta de la Casa P. de Caridad, 1929.  
2013-07-30
12:16

34 p, 13.5 MB
Reglamento para el servicio de veterinaria en campaña / Espanya. Ejército de Tierra
Madrid : Imprenta y Talleres del Ministerio de Defensa Nacional-Ejército de Tierra, 1938.  
2013-07-30
12:16

23 p, 7.2 MB
Reglamento de policía sanitaria en materia de leche : aprobado por el Ayuntamiento pleno en sesión de 28 de septiembre de 1925 / Barcelona (Catalunya). Ajuntament
Barcelona : Imprenta de la Casa P. de Caridad, 1925.