Materials de curs
Aquesta col·lecció aplega els materials editats per la UAB, els elaborats pels professors i les professores fruit de la seva activitat docent i aquells generats per les diferents activitats de formació que es duen a terme a la Universitat. Es divideix en quatre subcol·leccions: les guies de l’estudiant, els exàmens, els programes de curs o guies docents i el recursos docents.
Limitar per col·lecció:
Guies de l'estudiant (20)
Memòries de titulacions (83)
Exàmens (5,572)
Programes de curs (Guies docents) (43,967)
Recursos docents (207)