Darreres entrades:
2018-01-09
09:28
100 p, 994.2 KB Ciències de l'Antiguitat / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
El título en “Ciencias de la Antigüedad” de la UAB constituye el primero de sus características en el Sistema Universitario de Cataluña (SUC) y el segundo en el Sistema Universitario Español (SUE).
Bellaterra 2018 (Graus)  
2017-09-04
14:12
203 p, 1.4 MB Doctorado en Bioinformática / Universitat Autònoma de Barcelona ; Universitat Politècnica de Catalunya ; Universitat de Girona ; Universitat de Lleida ; Universitat Oberta de Catalunya ; Universitat de Vic
La formació investigadora d'alt nivell en bioinformàtica prepara l'estudiant per a un ampli ventall de sortides professionals a més de l'acadèmica, existint una demanda cada vegada més gran de professionals amb aquest nivell formatiu per part d'hospitals i d'empreses farmacèutiques, biotecnològiques i agroalimentàries. [...]
Bellaterra 2017 (Doctorats)  
2017-07-20
14:27
96 p, 646.3 KB Máster universitario en Psicología del Deporte y de la Actividad Física / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació ; Universitat de Barcelona ; Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)
Aquest és un màster professional que pretén preparar al psicòleg per a actuar en l'àmbit de l'esport: des de l'assessorament d'entrenadors i tècnics de l'esport de base fins a la preparació psicològica per a l'alt rendiment, i també per a l'assessorament a professionals de la salut per tal de millorar les pautes d'activitat física de la població general.
Bellaterra 2016 (Màsters)  
2017-07-20
14:14
102 p, 709.2 KB Máster universitario en Biología, Genómica y Biotecnología Vegetales / Plant Biology, Genomics and Biotechnology / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
El màster en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals (Plant Biology, Genomics, and Biotechnology) és un programa d'un any a temps complet (60 crèdits ECTS) organitzat conjuntament entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i el Centre de Recerca en Agrigenòmica. [...]
Bellaterra 2016 (Màsters)  
2017-07-18
14:35
141 p, 586.7 KB Máster Universitario en Paleobiología y Registro Fósil / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El Màster de Paleobiologia i registre fòssil està dissenyat per poder ser realitzat al llarg d'un únic curs acadèmic dividit en dos semestres. L'estructura dels estudis comporta necessàriament que l'alumne cursi 30 crèdits ECTS presencials de formació obligatòria, 18 dels quals seran impartits durant el primer semestre i 12 durant el segon semestre. [...]
Bellaterra 2017 (Màsters)
2 documents
2017-07-18
13:48
17 p, 61.9 KB Máster Universitario Erasmus Mundus en Enfermedades Infecciosas y Una Sola Salud / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària ; University of Edinburgh ; Université François Rabelais (Tours, França)
El programa IDOH és un màster de formació multidisciplinària i internacional de 120 crèdits ECTS que pretén formar estudiants provinents de diferents països en el concepte d'una sola salut (One Health) que pretén enfocar els riscos per a la salut tenint en compte la interfície animals-humans-medi ambient. [...]
2017 (Màsters)
2 documents
2017-07-07
12:27
110 p, 1.1 MB Màster Universitario en Técnicas Avanzadas de Intervención en Fisioterapia / Escola Universitària d'Infermeria i de Fisioteràpia "Gimbernat"
El màster en Tècniques avançades d'intervenció en fisioteràpia, pretén donar una formació avançada en diferents àmbits de la fisioteràpia, però sense arribar a una especialització, permetent conèixer les diferents àrees de la fisioteràpia i la relació entre elles. [...]
Bellaterra 2015 (Màsters)  
2017-07-07
12:08
90 p, 648.8 KB Máster Universitario en Francés Lengua Extranjera y Diversidad Lingüística / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El màster en Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística es proposa aborda les problemàtiques de l'ensenyament-aprenentatge del francès llengua estrangera, el contacte de llengües, els processos de mediació lingüística i l'optimització de la comunicació exolingüe, àmbits en què el Departament de Filologia Francesa i Romànica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) té un reconegut prestigi, no sols en l'àmbit nacional sinó també internacional.
Bellaterra 2016 (Màsters)
2 documents
2017-07-07
11:57
90 p, 968.1 KB Máster Universitario en Fisioterapia aplicada al Deporte y a la Actividad Física / Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Doctor Robert
L'objectiu general del Màster Oficial en Fisioteràpia Aplicada a l'Esport i a l'Activitat Física és formar professionals especialitzats en fisioteràpia capaços d'atendre a la promoció i prevenció de la salut i a la rehabilitació d'atletes i persones que realitzen activitat física utilitzant tècniques adaptades a cada situació i respectant el codi ètic.
Bellaterra 2016 (Màsters)  
2017-07-07
11:07
69 p, 2.9 MB Máster Universitario en Ingeniería Industrial / Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària Salesiana de Sarrià ; Universitat de Vic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Màster impartit per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (Universitat Coordinadora), la Universitat Autònoma de Barcelona l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià. Es tracta d'un màster oficial regulat per l'Ordre CIN/311/2009 que habilita per a l'exercici de la professió d'enginyer industrial, proporcionant les competències pròpies d'aquesta professió i les que permeten un enfocament cap a la investigació per la realització d'una tesi doctoral.
Bellaterra 2016 (Màsters)
2 documents