Darreres entrades:
2017-05-15
11:33
99 p, 534.8 KB Máster Universitario en Investigación en Psicología Clínica y de la Salud / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
El Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut és un programa que s'ofereix per formar graduats universitaris en els mètodes d'investigació més actuals i rigorosos aplicats a problemes socials relacionats amb la salut mental, especialment de nens i joves, al benestar , i a la promoció d'hàbits i comportaments saludables.
Bellaterra 2017 (Màsters)
2 documents
2017-05-11
11:16
85 p, 476.6 KB Máster Universitario en Filosofía Aplicada / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat de Girona
El Màster en Filosofia Aplicada proporciona una formació enfocada a la imbricació de la Filosofia en les problemàtiques socials, ètiques i epistemològiques en els entorns professionals i pràctics de la vida real: la bioètica, l'ètica animal, l'ètica empresarial, l'ètica feminista, l'estètica aplicada, la filosofia de la ciència i la tecnologia i altres camps de la Filosofia Aplicada porten la reflexió filosòfica cap als terrenys de les problemàtiques cognitives i normatives que tenen lloc amb els canvis i les transformacions econòmiques, socials, polítiques i tècniques del nostre temps.
Bellaterra 2016 (Màsters)  
2017-05-10
16:04
120 p, 592.9 KB Master Universitario en Geoinformación / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El Màster Universitari en Geoinformació és un projecte conjunt de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), que han unit coneixements, expertesa i recursos per oferir un programa de formació superior oficial en l’àmbit de la geoinformació nou, ampli i actualitzat a l'estat present de les tecnologies de la informació geoespacial.
Bellaterra, 2016 (Màsters)  
2017-02-02
13:04
128 p, 1.5 MB Máster Universitario en Gestión Deportiva / Sport Management / Universitat Autònoma de Barcelona ; Johan Cruyff Institute
El màster en Gestió Esportiva és un programa de 10 mesos de durada que aprofundeix en els aspectes més importants de la gestió aplicada a l'esport.
Bellaterra 2016 (Màsters)
2 documents
2016-11-23
13:53
92 p, 688.0 KB Doctorado en Lengua y Literatura Catalanas y Estudios Teatrales / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
El programa de doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals és la continuació d’un doctorat homònim, resultat de la fusió de dos programes amb una llarga tradició a la Universitat Autònoma de Barcelona: el doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i el doctorat en Arts Escèniques. [...]
Bellaterra 2016 (Doctorats)
2 documents
2016-11-23
13:43
102 p, 908.0 KB Doctorado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
El programa de doctorat en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada té com a objectiu formatiu que els doctorands adquireixin les competències necessàries per al desenvolupament d'investigacions, així com tasques professionals en diferents àmbits relacionats amb la Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.
Bellaterra 2016 (Doctorats)
2 documents
2016-11-23
13:35
92 p, 888.8 KB Doctorado en Lenguas y Culturas Románicas / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica
El programa de doctorat en Llengües i Cultures Romàniques té com a objectiu l’elaboració d’una tesi doctoral que tingui com a objecte l’estudi metalingüístic o l’estudi aplicat de produccions en almenys una llengua romànica, eventualment en contrast o en combinació amb d’altres llengües (incloses, òbviament, les llengües romàniques).
Bellaterra 2016 (Doctorats)
2 documents
2016-11-23
13:30
89 p, 709.6 KB Doctorado en Filosofía / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia
El principal objectiu del programa d’estudis de doctorat en Filosofia consisteix en formar personal investigador que pugui seguir amb el destí natural dels estudis en filosofia després d’haver cursat el grau i el màster interuniversitari Reptes de la Filosofia Contemporània, integrat a la plataforma Europhilosophie, que ofereix el Departament de Filosofia a la UAB.
Bellaterra 2016 (Doctorats)
2 documents
2016-11-23
13:24
78 p, 674.0 KB Doctorado en Culturas en Contacto en el Mediterráneo / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
El doctorat en Cultures en Contacte a la Mediterrània ofereix formació doctoral a investigadors interessats en els àmbits de coneixement de l’egiptologia i el Pròxim Orient, la història antiga, la filologia clàssica, l’arqueologia clàssica i l’arqueologia i la història medieval, avalada pel departament de Ciències de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana de la UAB.
Bellaterra 2016 (Doctorats)
2 documents
2016-11-23
13:18
55 p, 443.3 KB Doctorado en Ciencia Cognitiva y Lenguaje / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana ; Universitat de Barcelona ; Universitat de Rovira i Virgili ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
Ciència Cognitiva i Llenguatge (CCiL) és un doctorat interuniversitari i interdisciplinari en Ciència Cognitiva que respon a la necessitat de superar les barreres acadèmiques existents fins fa poc entre els diversos àmbits de la Ciència Cognitiva. [...]
Bellaterra 2014 (Doctorats)
2 documents