Darreres entrades:
2018-09-28
12:21
178 p, 4.4 MB Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica. Memòria i verificació / Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Se pretende formar ingenieros/as que conozcan las fuentes de energías renovables actuales, como son la hidráulica, eólica, fotovoltaica, geotérmica, solar térmica, solar termoeléctrica (Concentrated Solar Power, CSP) y biomasa; orientarlos en la búsqueda de nuevas fuentes de energía y la tecnología que estas implican; que sean capaces de diseñar, implantar, y mantener procesos energéticos en la generación de electricidad y la conexión a la red, el transporte y el almacenamiento de la energía eléctrica; que aporten soluciones para optimizar todo proceso con medidas de ahorro y uso eficiente de la energía.
Bellaterra 2018 (Graus)
2 documents
2018-06-15
12:28
109 p, 2.1 MB Relacions Internacionals. Memòria i verificació / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El grau, que s’imparteix combinant anglès, català i castellà, proporciona una formació analítica, empírica i pràctica, amb una orientació científica i alhora professionalitzadora. Els estudis s’estructuren de manera que puguin assolir-se quatre objectius principals: Una formació bàsica que permet a l’estudiant conèixer, comprendre i analitzar amb rigor la realitat política internacional, en les diferents dimensions i àrees, actors i interaccions, tant interestatals com transnacionals. [...]
Bellaterra 2018 (Graus)
2 documents
2018-06-12
12:56
90 p, 747.2 KB Máster Universitario en Traducción y Estudios Interculturales / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu del màster de Traducció i Estudis Interculturals és formar professionals, acadèmics i investigadors que puguin inserir-se directament en el mercat laboral o en activitats de recerca en el camp de la Traducció, la Traductologia, la Mediació Lingüística i els Estudis Interculturals.
Bellaterra 2017 (Màsters)
2 documents
2018-06-12
11:04
90 p, 711.8 KB Máster Universitario en Fisioterapia en Pediatría / Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat
Els motius que han portat a les Escoles Universitàries Gimbernat i a la UAB a crear el màster universitari de Fisioteràpia en Pediatria, ha estat la necessitat d'aprofundir en la formació de fisioterapeutes especialitzats en aquest àmbit. [...]
Bellaterra 2017 (Màsters)
2 documents
2018-06-12
10:57
151 p, 971.4 KB Máster Universitario en Interpretación de Conferencias / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El Màster Universitari en Interpretació de Conferències (MUIC) forma professionals especialitzats de la interpretació de conferències que poden treballar en entorns multilingües nacionals i internacionals. [...]
Bellaterra 2017 (Màsters)
2 documents
2018-06-12
10:52
325 p, 6.8 MB Máster Universitario en Gestión de Áreas de Montaña / Universitat de Lleida ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Universitat de Girona ; Universitat de Barcelona ; Universitat Rovira i Virgili ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El Màster Oficial en Gestió d'Àrees de Muntanya, de caràcter professionalitzador, proposa la formació especialitzada de postgraduats universitaris amb capacitats d'anàlisi específica de les dinàmiques, potencialitats i problemàtiques de les àrees de muntanya i de fer propostes i organitzar iniciatives innovadores de planificació i gestió per al desenvolupament sostenible d'aquests espais, tant des de l'àmbit públic com de la iniciativa privada.
Bellaterra 2018 (Màsters)  
2018-06-12
10:44
77 p, 646.2 KB Máster Universitario en Periodismo e Innovación en Contenidos Digitales / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El Màster Universitari en Periodisme i Innovació en Continguts Digitals respon a les necessitats d'innovació tecnològica de les empreses de periodisme i comunicació immerses en la societat de la informació. [...]
Bellaterra 2017 (Màsters)
2 documents
2018-06-12
10:32
68 p, 715.4 KB Máster Universitario en Didáctica del Chino para Hispanohablantes / Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona ‐ Formació (FUABf)
L'objectiu principal d'aquest màster és capacitar els estudiants per ser professors de llengua xinesa per a alumnes castellanoparlants de diferents perfils. Els estudis ofereixen una formació sòlida, tant en llengua xinesa com en didàctica de la llengua, per tal que els estudiants puguin exercir com a professors de xinès en els diferents àmbits on actualment s'imparteix aquest idioma com a llengua estrangera a Espanya, tenint en compte les especificitats dels seus estudiants.
Bellaterra 2017 (Màsters)
2 documents
2018-06-12
10:22
93 p, 913.3 KB Master Universitario en Internet de las Cosas para Salud Digital / Internet of Things for e-Health / Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El principal objectiu del Màster en Internet de les Coses per a Salut Digital (IoT for eHealth) és la formació de professionals qualificats, amb capacitat de direcció i lideratge en la presa de decisions eficients, que donin resposta a les necessitats de les empreses, administracions i usuaris del sector.
Bellaterra 2017 (Màsters)
2 documents
2018-06-08
10:11
91 p, 863.0 KB Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial. Memòria i verificació / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El grau té com a objectiu la formació de professionals amb capacitat d’analitzar de manera integrada i de desenvolupar tasques de planificació i gestió territorial i ambiental partint de la comprensió de les dinàmiques geogràfiques i socials, i l’anàlisi de les transformacions territorials, ambientals i urbanes.
Bellaterra 2018 (Graus)
2 documents