Últimas adquisiciones:
2016-10-07
11:42
36 p, 347.1 KB Máster Universitario Erasmus Mundus en Educación Internacional en Vacunas / Université Claude Bernard Lyon 1 ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències ; Universitat de Barcelona ; Université Jean Monnet Saint-Etienne ; Universiteit Antwerpen
LIVE presenta un programa formatiu de 120 ECTS, de caràcter multidisciplinari, internacional, i amb una profunda vocació en la formació de professionals. El porgrama té 3 objectius ben concrets, com son: 1) L’aprenentatge de l‘Immunologia i l’Infecciologia per esdevenir un expert en Vacunologia; 2) La integració la xarxa acadèmica i la industrial a nivell internacional, 3)La participació en les polítiques publiques en sanitat i educació relacionades amb el coneixement, desenvolupament i aplicació de les vacunes.
Bellaterra 2016 (Màsters)
2 documents
2016-09-12
12:01
67 p, 263.1 KB Máster Universitario en Ciencia de Datos/Data Science / Barcelona Graduate School of Economics ; Universitat Pompeu Fabra ; Universitat Autònoma de Barcelona
El màster te l'objectiu de dotar l'estudiant d'un ampli i complet conjunt d'habilitats en tres dimensions claus per un científic de dades: computació, estadística, i fonaments econòmics i empresarials. [...]
Bellaterra 2014 (Màsters)  
2016-09-12
11:37
114 p, 471.7 KB Máster Universitario en Arqueología Clásica / Universitat Rovira i Virgili ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu del màster d'Arqueologia Clàssica és oferir als estudiants una formació metodològica i una qualificació professional en el camp de l'arqueologia, a banda d'una especialització en l'àmbit del coneixement de l'arqueologia protohistòrica, l'arqueologia grega i romana i l'arqueologia de l'antiguitat tardana. [...]
Bellaterra 2014 (Màsters)  
2016-07-22
14:12
110 p, 1.3 MB Máster en Políticas Sociales y Acción Comunitaria / Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Doctor Robert
El màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària es presenta com a una proposta professionalitzadora i de recerca construïda des de l'abordatge de les polítiques públiques i l'acció comunitària. [...]
Bellaterra 2016 (Màsters)
2 documents
2016-07-22
14:06
75 p, 467.8 KB Máster en Desarrollo Internacional / International Development / Universitat Pompeu Fabra ; Universitat de Barcelona ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)
El programa tiene por objetivo educar a los futuros profesionales en el área de desarrollo desde una perspectiva global, dada la elevada preocupación por el desarrollo y la creciente demanda de profesionales con una formación cualificada y interdisciplinaria en este ámbito.
Bellaterra 2015 (Màsters)  
2016-06-07
10:35
99 p, 794.5 KB Máster Universitario en Tradumática: Tecnologías de la Traducción / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El màster en Tradumàtica (Traducció i Noves Tecnologies) va néixer amb l'objectiu de formar experts en TIC aplicades a la traducció. El procés de traducció en la societat del coneixement es desenvolupa mitjançant l'ús de l'ordinador i de les eines de traducció assistida per ordinador. [...]
Bellaterra 2014 (Màsters)  
2016-06-07
10:29
112 p, 646.4 KB Máster Universitario en Traducción Audiovisual / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Desde hace diez ediciones, el MTAV forma futuros traductores audiovisuales no solamente en las modalidades tradicionales (doblaje y subtitulación) sino también en otras modalidades en expansión como las voces superpuestas, la audio descripción la subtitulación para sordos o la traducción de videojuegos, entre otras, todo esto sobre una base teórica y metodológica. [...]
Bellaterra 2014 (Màsters)  
2016-05-20
14:16
134 p, 868.8 KB Máster en zoonosis y una sola salud (One Health) / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
El màster en Zoonosis i Una Sola Salut és un màster professionalitzador, que respon a la necessitat de formar professionals amb un coneixement integrador i multidisciplinari de la salut englobant tots els seus components -salut humana, animal i ambiental-, que els permeti treballar de forma eficaç i coordinada la prevenció, control, gestió i comunicació dels riscos i amenaces biològiques. [...]
Bellaterra 2015 (Màsters)
2 documents
2016-05-20
14:09
159 p, 1.6 MB Máster Universitario en Visión por Computador / Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Oberta de Catalunya ; Universitat Politècnica de Catalunya ; Universitat Pompeu Fabra
El màster de Visió per Computador s'ha dissenyat per unir l'experiència en recerca de quatre universitats de Barcelona i oferir als estudiants un programa actualitzat dels mètodes i fonaments d'una tecnologia emergent com és la visió per ordinador, que té un impacte cada vegada més gran en una gamma àmplia de sistemes intel·ligents. [...]
Bellaterra 2013 (Màsters)
2 documents
2016-05-20
14:03
99 p, 671.0 KB Máster Universitario Unión Europea - China: cultura y economía / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental
La Universitat Autònoma de Barcelona a través de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, juntament amb la Facultat de Traducció i Interpretació i el Centre d'Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental, ofereixen el "Màster Universitari Unió Europea - Xina: Cultura i Economia" . [...]
Bellaterra 2012 (Màsters)
3 documents