Grup de Recerca Antigona
El Grup de recerca Antígona, drets i societat amb perspectiva de gènere (SGR2014-519) és un grup de recerca que es va constituir a l’any 2000 dins del Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ubicada a Catalunya, Espanya. Antígona va ser reconegut a l’any 2005 com a grup de recerca emergent (GRE) per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya, i reconegut a l’any 2009 (SGR2009-570) i 2014 (SGR2014-519) com a grup de recerca consolidat (GRC).

L’objectiu general del Grup Antígona és analitzar el desenvolupament dels drets de les dones en perspectiva de gènere. La legislació i les polítiques públiques a Espanya s’estan construint sobre diferents definicions que és necessari aclarir i concretar, aixó com les característiques i continguts dels drets de les dones del nostre país. A més a més, és necessari adoptar una perspectiva de gènere enfront al Dret i fer una revisió de les categories jurídiques que possibiliti mostrar les seves deficiències.

Per Antígona és clau entendre i explicar en perspectiva de gènere el contingut, les definicions, els criteris i paràmetres des dels quals s’estan construint els drets de les dones en els àmbits legislatius, de la jusrisprudència i en les polítiques públiques en els nivells local, comunitari i nacional. D’aquesta manera, la investigació del grup s’orienta de forma específica a analitzar els mecanismes utilitzats per a crear una perspectiva de gènere en l’àmbit jurídic, identificar les pràctiques que estan generant espais jurídics i socials, així com descriure el procés de creació i desenvolupament de les polítiques públiques de gènere a Espanya.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2020-03-05
17:30
133 p, 1.0 MB Anàlisi jurídica de les ordres de protecció a Catalunya des d'una perspectiva de gènere / Bodelón, Encarna (Unviversitat Autònoma de Barcelona) ; Barcons Campmajó, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Ortiz, Lucía (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Pisonero, Ariana ; Murillo, Esther ; Naredo Molero, Maria
L'objectiu principal d'aquesta recerca ha estat analitzar quins factors incideixen en l'atorgament o denegació de les ordes de protecció en casos de violència de gènere a Catalunya, així com estudiar les argumentacions de les interlocutòries per tal de millorar el funcionament de l'ordre de protecció i la seguretat de les dones agredides i les filles i fills. [...]
El objetivo principal de esta investigación ha sido analizar qué factores inciden en el otorgamiento o denegación de las órdenes de protección en casos de violencia de género en Cataluña, así como estudiar las argumentaciones de los autos para mejorar el funcionamiento de la orden de protección y la seguridad de las mujeres agredidas y las hijas e hijos. [...]
The main objective of this investigation is to analyze which factors affect the granting or denial of protection orders in cases of gender-based violence in Catalonia, as well as studying the arguments of the judicial decrees to improve the functioning of the protection order and the safety of assaulted women, including their children. [...]

2019  
2020-02-17
14:49
21 p, 259.8 KB Los matrimonios forzados como violencia de género : aspectos controvertidos desde los feminismos / Barcons Campmajó, Maria
Los matrimonios forzados son una forma de violencia de género y una vulneración de derechos humanos. Al analizar esta problemática tan compleja, desde los feminismos, pueden surgir algunos aspectos controvertidos a la vez que necesarios como son el concepto de autonomía, consentimiento, multiculturalidad e interseccionalidad.
Forced marriages are a form of gender violence and a violation of human rights. When analyzing this complex problem, from the feminisms, some controversial aspects can arise at the same time as necessary, such as the concept of autonomy, consent, multiculturality and intersectionality.

2019
Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, Núm. 41 (2019) , p. 28-48  
2020-02-17
12:21
184 p, 6.5 MB Las violencias sexuales en el Estado español : marco jurídico y análisis jurisprudencial / Barcons Campmajó, Maria ; Bodelón, Encarna ; Martínez, M. Jimena ; Murillo, Esther ; Pisonero, Ariana ; Toledo Vásquez, Patsilí (Universitat Pompeu Fabra) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere)) ; Creación Positiva
2018  
2019-09-12
20:09
15 p, 538.0 KB Del Derecho sancionador al Derecho como instrumento de transformación social / Igareda, Noelia (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere))
El Derecho ha sido criticado por los diferentes pensamientos feministas como un instrumento al servicio de la sociedad patriarcal, que discrimina a las mujeres, las excluye del concepto de ciudadanía y de la titularidad de los derechos humanos, y contribuye a crear (y enfatizar) ciertos estereotipos de género. [...]
Law has been criticized by diverse feminist movements for being a tool of the patriarchal society that discriminates women, excludes them from the concept of citizenship and the entitlement of rights, and contributes to create (and reinforce) certain gender stereotypes. [...]

2017
En Letra, Núm. 8 ; Dossier de Debates Actuales de Género(s) (2017), p. 55-69  
2019-01-23
11:18
16 p, 525.5 KB La gestación por sustitución : una oportunidad para repensar la filiación y la reproducción humana / Igareda, Noelia (Universitat Autònoma de Barcelona)
La gestación por sustitución no está admitida en el ordenamiento jurídico español, pero si la modalidad altruista en otros países europeos. En este artículo se discuten los argumentos que se utilizan para dudar de su carácter altruista, así como las preocupaciones en torno a la dignidad de la gestante y del bebé, que tienen más que ver con la repulsa moral que ocasiona la creencia en el instinto maternal y la teoría del apego con vínculo genético o biológico. [...]
Surrogacy is not admitted in Spain, even though altruistic surrogacy is allowed in other European countries. This article approaches some arguments used to put under question its altruistic character, as well as the concerns about the dignity of the surrogate and the baby. [...]
La gestació per substitució no està admesa en l'ordenament jurídic espanyol, però sí la modalitat altruista en altres països europeus. En aquest article es discuteixen els arguments que s'utilitzen per dubtar del seu caràcter altruista, així com les preocupacions a l'entorn de la dignitat de la gestant i del bebè, que tenen més a veure amb el rebuig moral que ocasiona la creença en l'instint maternal i la teoria del lligam afectiu quan hi ha vincles genètics o biològics. [...]

2018 - 10.1344/rbd2018.0.20574
Revista de bioética y derecho, Núm. 44 (noviembre 2018) , p. 57-72  
2019-01-17
22:40
19 p, 282.3 KB La reglamentación de la prostitución en los ayuntamientos : una técnica de ficticia seguridad ciudadana / Bodelón, Encarna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Arce Becerra, Paula (Universitat Autònoma de Barcelona)
Las nuevas regulaciones sobre la prostitución que han realizado las ordenanzas municipales, desde hace unos diez años, han configurado ciertas prácticas de trabajo sexual como un problema de seguridad ciudadana, en el contexto de un falso discurso sobre el civismo y la explotación sexual. [...]
The new regulations on prostitution provided by the municipal ordinances during the last 10 years, have shaped certain forms of sexual work as a problem of public security, within a fake discurse on civism and sexual exploitation. [...]

2018
Crítica penal y poder, Num. 15 (2018) , p. 71-89  
2019-01-16
12:06
14 p, 5.5 MB Feminismo y Derecho : mujeres que van más allá de lo jurídico / Bodelón, Encarna
En aquest text se sosté que les aportacions dels feminismes a la comprensió de les nostres estructures jurídiques no es poden entendre des de les categories tradicionals del dret. El feminisme ha abordat les estructures jurídiques de la modernitat amb una nova comprensió del que significa "drets". [...]
Barcelona : Anthropos, 2009 (Desafío(s) ; 7)
Género y dominación. Críticas feministas del derecho y del poder, 2009, p. 95-116  
2019-01-16
10:54
16 p, 3.5 MB Otra lucha contra la impunidad : la protección de los derechos de las mujeres que sufren violencia de género / Bodelón, Encarna (Universitat Autònoma de Barcelona)
Aquest capítol, que té com a punt de partida que la discriminació de les dones és un fenomen universal travessat per vectors múltiples de discriminació de classe, ètnia, opció sexual, discapacitat, dóna compte d'una recerca, situada a Barcelona, que reflecteix les dificultats del procés penal per a protegir els drets de les dones. [...]
Barcelona : Bosch Editor, 2013
Derecho Penal, Constitución y derechos, 2013, p. 25-45  
2019-01-11
22:42
31 p, 583.5 KB El modelo español de abordaje de la prostitución / Arce Becerra, Paula (Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere))
Existen diferentes modelos de política pública para abordar la realidad de la prostitución. Países como Suecia optan por un modelo abolicionista que prohíbe la prostitución y sanciona penalmente a los clientes. [...]
2018
Papeles el Tiempo de los Derechos, Num. 13 (2018) , p. 1-29  
2019-01-11
22:41
18 p, 281.0 KB A debate on prostitution in Spain : Barcelona's Bylaw on Coexistence / Arce Becerra, Paula (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i Dret Públic)
The article describes and analyzes the Spanish policies to deal with street prostitution since the end of 2005 when Barcelona's Bylaw on Coexistence was passed. This local bylaw prohibits and sanctions offering, negotiating or requesting of sexual services in public spaces. [...]
El presente artículo describe y analiza las políticas que se han venido implantando en España para tratar la prostitución en la calle, desde que, a finales de 2005, el Ayuntamiento de Barcelona aprobara la Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana. [...]

2018
Oñati socio-legal series, Vol. 8, Num. 8 (2018) , p. 1197-1214