Grup de Recerca Antigona
El Grup de recerca Antígona, drets i societat amb perspectiva de gènere (SGR2014-519) és un grup de recerca que es va constituir a l’any 2000 dins del Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ubicada a Catalunya, Espanya. Antígona va ser reconegut a l’any 2005 com a grup de recerca emergent (GRE) per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya, i reconegut a l’any 2009 (SGR2009-570) i 2014 (SGR2014-519) com a grup de recerca consolidat (GRC).

L’objectiu general del Grup Antígona és analitzar el desenvolupament dels drets de les dones en perspectiva de gènere. La legislació i les polítiques públiques a Espanya s’estan construint sobre diferents definicions que és necessari aclarir i concretar, aixó com les característiques i continguts dels drets de les dones del nostre país. A més a més, és necessari adoptar una perspectiva de gènere enfront al Dret i fer una revisió de les categories jurídiques que possibiliti mostrar les seves deficiències.

Per Antígona és clau entendre i explicar en perspectiva de gènere el contingut, les definicions, els criteris i paràmetres des dels quals s’estan construint els drets de les dones en els àmbits legislatius, de la jusrisprudència i en les polítiques públiques en els nivells local, comunitari i nacional. D’aquesta manera, la investigació del grup s’orienta de forma específica a analitzar els mecanismes utilitzats per a crear una perspectiva de gènere en l’àmbit jurídic, identificar les pràctiques que estan generant espais jurídics i socials, així com descriure el procés de creació i desenvolupament de les polítiques públiques de gènere a Espanya.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2020-12-03
14:02
68 p, 835.6 KB Report on the state of the art on anti-gender hate speech / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere)) ; Center for Policy Studies ; Central European University ; University of Bologna. Centro Interdisciplinare di Ricerca sulla Vittimologia e sulla Sicurezza ; University of Gothenburg. Department of Law ; University of Vienna. Department of Communication
With the increasing use of social media, we are also witnessing a perverse effect of the potential of communication via social media; namely, the emergence of phenomena linked to hate speech and gender discrimination. [...]
2020  
2020-11-10
15:14
143 p, 3.4 MB Les ciberviolències masclistes / Igareda, Noelia (Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere)) ; Pascale, Adrián (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Cruells López, Marta ; Paz Torres, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vergés Bosch, Núria, col. ; Cruells Lopez, Eva, col. ; Prat Pubil, Bibiana, col. ; Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere)
Les TICs, com a eines socials, poden convertir-se en eines d'assetjament i control per tal d'exercir violències envers les dones de manera molt diversa. Així mateix, les violències masclistes en l'entorn digital són diferents a altres violències digitals. [...]
Las TICs como herramientas sociales, pueden convertirse en herramientas de acoso y control para ejercer violencias hacia las mujeres de manera muy diversa. Asimismo, las violencias machistas en el entorno digital son diferentes a otras violencias digitales. [...]

Institut Català de les Dones (ICD) 2019  
2020-09-30
15:40
43 p, 564.1 KB L'estat de la qüestió dels drets sexuals i reproductius a Catalunya i la seva relació amb les polítiques públiques catalanes / Bodelón, Encarna (Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere)) ; Igareda, Noelia (Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere)) ; Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere)
Informe jurídico-normatiu per entendre l'adequació de les polítiques públiques catalanes de desenvolupament dels drets sexuals i reproductius per a la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible des d'una mirada de gènere i feminista.
Barcelona 2019
2 documents
2020-07-09
12:29
188 p, 3.3 MB Ordres de protecció i drets de les dones que han patit violència de gènere : obstacles per a una efectiva protecció / Bodelón, Encarna, coord. (Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere)) ; Barcons Campmajó, Maria (Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere)) ; Ortiz Amaro, Lucía (Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere)) ; Murillo Blasco, Esther (Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere)) ; Pisonero Francisco, Ariana (Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere)) ; González Pardo, Patrícia (Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere))
El objetivo de esta investigación es comprender los mecanismos de aplicación/efectividad de las órdenes de protección relativas a las mujeres que han sufrido violencia de género que solicitan una orden de protección en Cataluña y qué factores inciden en el otorgamiento o la denegación. [...]
Institut Català de les Dones (ICD) 2019
2 documents
2020-06-15
15:09
18 p, 745.4 KB Forced marriages in Europe : a form of gender-based violence and violation of human rights / Barcons Campmajó, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
Forced marriages are recognized as a form violating human rights, descriminatiing against women as well as a form of gender-based violence which both women and children suffer. In numerous international treaties and in other supranational documents, this practice is perceived as a violation against people's dignity and as an attempt against fundamental rights such as freedom and equality. [...]
2020 - 10.17561/tahrj.v14.5474
The Age of human rights, Núm. 14 (2020) , p. 1-18  
2020-03-05
17:30
132 p, 4.2 MB Anàlisi jurídica de les ordres de protecció a Catalunya des d'una perspectiva de gènere / Bodelón, Encarna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Barcons Campmajó, Maria (Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere)) ; Ortiz Amaro, Lucía (Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere)) ; Pisonero, Ariana (Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere)) ; Murillo Blasco, Esther (Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere)) ; Naredo Molero, Maria (Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere)) ; Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere)
L'objectiu principal d'aquesta recerca ha estat analitzar quins factors incideixen en l'atorgament o denegació de les ordes de protecció en casos de violència de gènere a Catalunya, així com estudiar les argumentacions de les interlocutòries per tal de millorar el funcionament de l'ordre de protecció i la seguretat de les dones agredides i les filles i fills. [...]
El objetivo principal de esta investigación ha sido analizar qué factores inciden en el otorgamiento o denegación de las órdenes de protección en casos de violencia de género en Cataluña, así como estudiar las argumentaciones de los autos para mejorar el funcionamiento de la orden de protección y la seguridad de las mujeres agredidas y las hijas e hijos. [...]
The main objective of this investigation is to analyze which factors affect the granting or denial of protection orders in cases of gender-based violence in Catalonia, as well as studying the arguments of the judicial decrees to improve the functioning of the protection order and the safety of assaulted women, including their children. [...]

2019
2 documents
2020-02-17
14:49
21 p, 259.8 KB Los matrimonios forzados como violencia de género : aspectos controvertidos desde los feminismos / Barcons Campmajó, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona)
Los matrimonios forzados son una forma de violencia de género y una vulneración de derechos humanos. Al analizar esta problemática tan compleja, desde los feminismos, pueden surgir algunos aspectos controvertidos a la vez que necesarios como son el concepto de autonomía, consentimiento, multiculturalidad e interseccionalidad.
Forced marriages are a form of gender violence and a violation of human rights. When analyzing this complex problem, from the feminisms, some controversial aspects can arise at the same time as necessary, such as the concept of autonomy, consent, multiculturality and intersectionality.

2019
Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho, Núm. 41 (2019) , p. 28-48  
2020-02-17
12:21
184 p, 6.5 MB Las violencias sexuales en el Estado español : marco jurídico y análisis jurisprudencial / Barcons Campmajó, Maria ; Bodelón, Encarna ; Martínez, M. Jimena ; Murillo, Esther ; Pisonero, Ariana ; Toledo Vásquez, Patsilí (Universitat Pompeu Fabra) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere)) ; Creación Positiva
2018  
2019-09-12
20:09
15 p, 538.0 KB Del Derecho sancionador al Derecho como instrumento de transformación social / Igareda, Noelia (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere))
El Derecho ha sido criticado por los diferentes pensamientos feministas como un instrumento al servicio de la sociedad patriarcal, que discrimina a las mujeres, las excluye del concepto de ciudadanía y de la titularidad de los derechos humanos, y contribuye a crear (y enfatizar) ciertos estereotipos de género. [...]
Law has been criticized by diverse feminist movements for being a tool of the patriarchal society that discriminates women, excludes them from the concept of citizenship and the entitlement of rights, and contributes to create (and reinforce) certain gender stereotypes. [...]

2017
En Letra, Núm. 8 ; Dossier de Debates Actuales de Género(s) (2017), p. 55-69  
2019-01-23
11:18
16 p, 525.5 KB La gestación por sustitución : una oportunidad para repensar la filiación y la reproducción humana / Igareda, Noelia (Universitat Autònoma de Barcelona)
La gestación por sustitución no está admitida en el ordenamiento jurídico español, pero si la modalidad altruista en otros países europeos. En este artículo se discuten los argumentos que se utilizan para dudar de su carácter altruista, así como las preocupaciones en torno a la dignidad de la gestante y del bebé, que tienen más que ver con la repulsa moral que ocasiona la creencia en el instinto maternal y la teoría del apego con vínculo genético o biológico. [...]
Surrogacy is not admitted in Spain, even though altruistic surrogacy is allowed in other European countries. This article approaches some arguments used to put under question its altruistic character, as well as the concerns about the dignity of the surrogate and the baby. [...]
La gestació per substitució no està admesa en l'ordenament jurídic espanyol, però sí la modalitat altruista en altres països europeus. En aquest article es discuteixen els arguments que s'utilitzen per dubtar del seu caràcter altruista, així com les preocupacions a l'entorn de la dignitat de la gestant i del bebè, que tenen més a veure amb el rebuig moral que ocasiona la creença en l'instint maternal i la teoria del lligam afectiu quan hi ha vincles genètics o biològics. [...]

2018 - 10.1344/rbd2018.0.20574
Revista de bioética y derecho, Núm. 44 (noviembre 2018) , p. 57-72