Centre d'Estudis Demogràfics (CED)

El Centre d’Estudis Demogràfics (CED) és un centre de recerca i formació en demografia, fundat a l’any 1984, a través d’un consorci entre la Generalitat de Catalunya i la UAB essent, en l’actualitat, un dels centres europeus de referència en demografia. La recerca del CED es troba organitzada en sis grans àrees: Demografia Històrica; Fecunditat i Famílies; Educació i Treball; Salut i Envelliment; Migracions, Mobilitat i Habitatge; i Migracions Internacionals. Pel que fa a la formació, el CED ofereix, conjuntament amb el Departament de Geografia de la UAB, estudis de postgrau de primer nivell en demografia: el Màster Oficial en Estudis Territorials i de la Població-Demografia i el Programa de Doctorat en Demografia. El CED també és membre de l’European Doctoral School of Demography (EDSD).

 

Darreres entrades:
2017-05-23
18:18
35 p, 1.4 MB El Moviment Natural de la Població. Una font per a l'estudi de la dinàmica poblacional / Cusidó i Vallverdú, Teresa Antònia
Dins del camp de la demografia és cabdal conèixer una font estadística de gran interès, el Moviment Natural de la Població. La informació recollida en la seva publicació permet l’estudi demogràfic del comportament de la població com a resultat de la interacció dels naixements, de les defuncions i dels matrimonis que li han sobrevingut en el decurs del temps.
Per tal de donar una visió global de la font, s’ha considerat convenient tractar-la en perspectiva històrica. La nostra presentació del Moviment Natural es desdoblarà en dos articles. En el present es recollirà el seu origen, els conceptes emprats i la informació de base d’on s’extreuen les dades que conformen la publicació. [...]

1996
Historia et documenta. Revista de divulgació històrica i dels fons documentals de l’Arxiu Històric Comarcal., Vol. 3 Núm. 3 (Desembre 1996) , p. 61-95  
2017-05-22
20:18
8 p, 379.3 KB Un dubtós retorn : evolució de la família a Catalunya 1975-1991 / Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Centre d’Estudis Demogràfics) ; Miret, Pau, 1964- (Centre d’Estudis Demogràfics)
A Catalunya, el model de matrimoni precoç i universal que imperava durant la dècada dels seixanta es va esfondrar a partir de mitjan els setanta per invertir completament la seva tendència: model tardà i reducció important en la formació de famílies. [...]
In Catalonia, the model of early and universal marriage that predominated in the 1960s collapsed in the mid-1970s and completely reversed itself: late marriage and an important reduction in the formation of new families. [...]

1996
Revista d'etnologia de Catalunya, Núm. 8 (1996) , p. 54-61  
2017-05-22
18:52
32 p, 4.3 MB Actividad laboral y constitución familiar. Estudio comparativo por comunidades / Solsona, Montserrat (Centre d’Estudis Demogràfics)
A pesar de que numerosos estudios de corte transversal han constatado reiteradamente que existe una relación inversa entre actividad laboral y fecundidad, algunos demógrafos han criticado la pertinencia de este tipo de datos para abordar el estudio de dos fenómenos, participación laboral y construcción familiar, que se relacionan en una dinámica continua, y que, por tanto, deben ser analizados como procesos que conviven o alternan en la biografía de las mujeres (Sweet,1982; Oppenheimer,1982; Kempeneers y Lelievre, 1991b). [...]
Vitoria-Gasteiz Emakunde. Instituto Vasco de la Mujer 1994 (Jornadas (EMAKUNDE) ; 2)
Demografía y políticas públicas, 1994, p. 137-169  
2017-05-18
19:46
32 p, 6.0 MB La situació de la família a Barcelona / Flaquer, Lluís, 1946- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Solsona, Montserrat (Centre d'Estudis Demogràfics)
El present document constitueix l’Informe sobre la Situació de la Família a la ciutat de Barcelona impulsat per l’Àmbit de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona, amb motiu de l’Any Internacional de la Família i realitzat per l’Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona. [...]
1995
Barcelona societat : revista d'informació i estudis socials, Núm. 3 (1995) , p. 12-37  
2017-05-18
15:14
20 p, 934.0 KB Ciutat de prodigis o ciutat de miratges / Pascual Ruiz, Jordi
El Pla Estratègic Econòmic i Social Barcelona 2000 ha estat l’instrument més important de la política de planejament de Barcelona durant aquests darrers anys. Totes les forces vives oficials de la ciutat van participar en la seva elaboració i col·laboren (encara) en la seva posada en pràctica, en un insòlit clima de consens. [...]
1994
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Vol. 9 Núm. 37 (Juny 1994) , p. 111-130  
2017-05-17
19:59
8 p, 2.5 MB Les relacions entre població i territori a través de la mobilitat quotidiana de la població / Mendizàbal, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
La mobilitat dels individus per raons de feina, de lleure o d’altres implica que la població real d’un país, fent les mitjanes corresponents, pugui arribar a superar la població censada. En el cas de Catalunya, la població mitjana anual supera de molt la inscrita al cens: no som sis milions sinó més de nou. [...]
1995
Medi ambient. Tecnologia i cultura, Núm. 11 Superpoblació: sobren rics (1995) , p. 36-46  
2017-05-17
17:52
19 p, 827.5 KB Una minoria oblidada : els gitanos a l'est europeu / López Colás, Julián ; Garcia Farrés, Fermí
“Víctima de malentesos, de prejudicis i fins i tot de persecucions, el poble gitano és una de les minories la imatge de les quals ha estat més alterada en el transcurs d’una història turmentada. [...]
1994
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Vol. 9 Núm. 37 (1994) , p. 91-109  
2017-05-16
15:31
4 p, 626.3 KB Políticas natalistas / Cabré, Anna, 1943-- (Centre d’Estudis Demogràfics)
1992
Emakunde, Núm. 7 (1992) , p. 28-32  
2017-05-15
16:15
27 p, 1.2 MB La interdisciplinariedad en Demografía Histórica: una propuesta de futuro / Cusidó i Vallverdú, Teresa Antònia ; Gil Alonso, Fernando ; Ros, Carme
Entre los días 22 y 24 de abril se celebró en Braga y Guimarães el III Congreso de la Asociación de Demografía Histórica, que reunió a cerca de 250 especialistas. Además de varias conferencias, se presentaron y debatieron 63 ponencias y comunicaciones, distribuidas en 5 sesiones temáticas: Mujeres, trabajo y reproducción. [...]
1993
Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, Vol. 11 Núm. 2 (1993) , p. 117-143  
2017-05-12
18:02
11 p, 1.0 MB Reflexions sobre el canvi de l'estructura per edats dels residents a la ciutat de Barcelona / Cabré, Anna, 1943- (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Muñoz, Francesc (Centre d'Estudis Demogràfics)
En un esforç inspirat per l’èmfasi que en altres països s’ha convingut a donar a l’anomenat vocabulari « políticament correcte », el títol d’aquest article ha estat curosament mesurat i intencionadament escollit per substituir-ne un altre, més espontani i potser més entenedor: “El problema de l’envelliment a la ciutat de Barcelona”. [...]
1993
Barcelona societat : revista d'informació i estudis socials, Núm. 1 (1993) , p. 40-50