Centre for Demographic Studies (CED-CERCA)

The Centre for Demographic Studies (CED) is a CERCA center, a center for research and training in demography, founded in 1984, through a consortium between the Generalitat de Catalunya and the UAB, being currently one of the European centers of reference in demography . CED research is organized into three major areas: Families, Inequality, and Social Change; Globalization, migration and space; and Health and aging. In terms of training, the CED offers, together with the UAB Department of Geography, the Doctoral Program in Demography. The CED is also a member of the European Doctoral School of Demography (EDSD), being its headquarters for several academic years.

 

Usage statistics Most popular
Latest additions:
2022-04-01
10:10
18 p, 1.1 MB Modeling local variations in intermarriage / Esteve, Albert (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Chasco, Coro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; López-Gay, Antonio (Centre d'Estudis Demogràfics)
We utilized all Spanish marriage records available at the municipality level from 2005-2007 to model spatial variations in intermarriage. We constructed a spatial regime zero-inflated Poisson model and grouped-data probit model, with spatially lagged regressors, to predict the absolute and relative presence of intermarriage between Spaniards and migrants based on structural characteristics of the local marriage markets and their neighboring areas (i. [...]
2022 - 10.3390/math10071106
Mathematics, Vol. 10 Núm. 7 (2022) , p. 1106  
2022-03-30
13:12
20 p, 665.1 KB La representación sindical en España : cobertura y límites / Jódar, Pere (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Polítiques i Socials) ; Vidal, Sergi (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Alós, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT))
El objetivo de este artículo es realizar una aproximación al sistema de representación unitaria en la empresa en España a partir de una explotación estadística de los datos de las elecciones sindicales. [...]
The objective of this article is to make an approach to the unitary representation system in the company in Spain, from a statistical exploitation of union elections data. The analysis aims to discover aspects such as the scope of the unitary representation, participation of employees and unions electoral audience, in order to define their representativeness and legitimacy. [...]

2018 - 10.5209/CRLA.59555
Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol. 36, núm. 1 (2018) , p. 15-35  
2022-03-11
11:05
4 p, 866.4 KB Despoblació i envelliment a les capitals de províncies / González-Leonardo, Miguel (Centre d'Estudis Demogràfics)
Actualment, la despoblació no sols afecta als municipis rurals, sinó que comença a arribar a les capitals de província de les regions on el medi rural es troba esgotat demogràficament. El Centre d'Estudis Demogràfics de la UAB ha identificat 15 capitals de província, 7 d'elles a Castella i Lleó, que mostren incipients processos de declivi demogràfic i envelliment des de la crisi del 2008. [...]
Actualmente la despoblación no solo afecta a los municipios rurales, sino que también comienza a extenderse a las capitales de provincia de las regiones donde el medio rural se encuentra demográficamente agotado. [...]

2022
UAB divulga, Març 2022
2 documents
2022-03-07
08:34
2 p, 559.6 KB La desigualtat de les llars reconstituïdes : efecte en la infància / Lanau, Alba (Centre d'Estudis Demogràfics)
L'augment de les taxes de divorci i segones núpcies significa que les llars reconstituïdes, formades per una parella i almenys un fill no comú, són cada vegada més freqüents. En aquest estudi s'han analitzat les dades europees d'ingressos i condicions de vida de 22 països. [...]
El aumento de las tasas de divorcio y segundas nupcias significa que los hogares reconstituidos, formados por una pareja y al menos un hijo no común, son cada vez más frecuentes. Un estudio ha analizado los datos europeos de ingresos y condiciones de vida de 22 países. [...]
The rising of divorce and remarriage rates mean that reconstituted households, formed by a couple and at least one non-common child, are becoming increasingly frequent. In this study, data on income and living conditions from 22 countries have been analysed. [...]

2022
UAB divulga, Març 2022
3 documents
2022-03-06
18:46
11 p, 1.2 MB National, regional, and global causes of mortality in 5-19-year-olds from 2000 to 2019 : a systematic analysis / Liu, Li (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Department of International Health) ; Villavicencio, Francisco (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Yeung, Diana (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Department of International Health) ; Perin, Jamie (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Department of International Health) ; Lopez, Gerard (Newborn, Child and Adolescent Health and Ageing. Department of Maternal) ; Strong, Kathleen L (Newborn, Child and Adolescent Health and Ageing. Department of Maternal) ; Black, Robert E. (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Department of International Health)
Background: Investments in the survival of older children and adolescents (aged 5-19 years) bring triple dividends for now, their future, and the next generation. However, 1·5 million deaths occurred in this age group globally in 2019, nearly all from preventable causes. [...]
2022 - 10.1016/S2214-109X(21)00566-0
The Lancet. Global Health, Vol. 10 (february 2022) , p. e337-e347  
2022-03-04
13:20
L'Evolució de l'esperança de vida lliure de malalties a Espanya : estudi de l'evolució de l'esperança de vida amb i sense malalatia de les persones de 65 anys i més abans de la pandèmia, a Espanya i les seves CCAA / Zueras Castillo, Pilar (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Rentería, Elisenda (Centre d'Estudis Demogràfics)
La COVID ha afectat més les persones de major edat i amb malalties prèvies. Les dones viuen més anys que els homes i més anys en mala salut. Però l'evolució de l'esperança de vida als 65 anys sense malaltia ha estat més favorable entre les dones que entre els homes. [...]
2021  
2022-02-13
18:52
9 p, 392.5 KB Educational differences in alcohol-related mortality and their impact on life expectancy and lifespan variation in Spain (2016-2018) : a cross-sectional analysis using multiple causes of death / Trias-Llimós, Sergi (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Spijker, Jeroen (Centre d'Estudis Demogràfics)
Socioeconomic inequalities in alcohol-related mortality in Spain exists, and are postulated to contribute to inequalities in all-cause mortality. We aim to assess absolute and relative educational inequalities in alcohol-related mortality, and to estimate the role of alcohol in educational inequalities in both life expectancy and lifespan variation in Spain. [...]
2022 - 10.1136/bmjopen-2021-053205
BMJ open, Vol. 12 (january 2022)  
2022-02-01
10:50
4 p, 830.3 KB Canvis de residència en temps de COVID-19: una mica d'oxigen per al despoblament rural / González-Leonardo, Miguel (Centre d'Estudis Demogràfics) ; López-Gay, Antonio (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Recaño Valverde, Joaquín (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Rowe, Francisco
Després de la irrupció de la pandèmia de COVID-19, diverses veus, sobretot des d'àmbits no acadèmics, van especular sobre un potencial èxode urbà cap a les àrees rurals. Malgrat això, aquesta hipòtesi no ha pogut ser corroborada fins ara a causa de la manca de dades amb el detall territorial adequat. [...]
After the outbreak of the COVID-19 pandemic, several commentators, especially from non-academic fields, speculated about a potential exodus from urban to rural areas. However, this hypothesis has not been confirmed due to a lack of data with information capturing changes of residence at local level. [...]
Tras la irrupción de la pandemia de COVID-19, diversas voces, sobre todo desde ámbitos no académicos, especularon acerca de un potencial éxodo urbano hacia las áreas rurales. Sin embargo, esta hipótesis no ha podido ser corroborada hasta ahora debido a la falta de datos con el detalle territorial adecuado. [...]

Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 2022 (Perspectives Demogràfiques ; 26) - 10.46710/ced.pd.cat.26
3 documents
2022-02-01
10:33
4 p, 4.4 MB Llars i propietat immobiliària: estratègies d'acumulació i desigualtat a Espanya, 2002-2017 / Boertien, Diederik (Centre d'Estudis Demogràfics) ; López-Gay, Antonio (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Real estate has traditionally been an important economic resource for Spanish households. The development of the real estate market in Spain during the 21st century brings forth two very different stories. [...]
La propietat immobiliària ha representat tradicionalment una part substancial dels recursos econòmics de les llars espanyoles. L'evolució del mercat immobiliari al segle XXI a Espanya ha donat lloc a dues històries ben dispars. [...]
La propiedad inmobiliaria ha representado tradicionalmente una parte sustancial de los recursos económicos de los hogares españoles. La evolución del mercado inmobiliario en el siglo XXI en España ha dado lugar a dos historias bien dispares. [...]

Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 2021 (Perspectives Demogràfiques ; 25) - 10.46710/ced.pd.cat.25
3 documents
2022-01-11
11:26
2 p, 576.7 KB The uncertainty surrounding healthy life expectancy indicators : reply to Permanyer et al / Villavicencio, Francisco (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Bergeron-Boucher, Marie-Pier (University of Southern Denmark) ; Vaupel, James W. (University of Southern Denmark)
2021 - 10.1073/pnas.2115544118
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 118 (november 2021)