Documentos institucionales
En esta colección encontraréis documentación producida por la Universitat Autònoma de Barcelona que refleja la actividad, la política y las líneas de actuación de esta institución: estatutos, informes, planes estratégicos de distintos ámbitos, planes de acción, protocolos, etc. El depósito también recoge las memorias anuales de la universidad i de sus servicios o centros de investigación en la colección Informes anuales https://ddd.uab.cat/collection/docinsuab?ln=es
Estadísticas de uso Los más consultados
Últimas adquisiciones:
2022-05-19
14:11
552x785, 2.4 MB IV Pla d'acció per a la igualtat de gènere a la Universitat Autònoma de Barcelona : Quadrienni 2019-2023 (IV PAG) / Universitat Autònoma de Barcelona. Consell de Govern
2019  
2022-05-19
13:51
34 p, 590.4 KB Candidatura al deganat de Joan Carbonell Manils. Facultat de Filosofia i Lletres
2018

Conté: Lletres 2018. "Informar, formar, transformar". Encarant el segon cinquantenni. Proposta de la candidatura al Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres del Dr. Joan Carbonell Manils ; Filosofia i Lletres 2018-2021. "Clau de volta de la UAB". Posant les bases del centenari. Programa de govern de la candidatura al Deganat Dr. Joan Carbonell Manils

2 documents
2022-05-19
11:59
6 p, 730.9 KB Reglament del Servei d'Audiovisuals / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació. Servei d'Audiovisuals
2012  
2022-05-19
11:58
9 p, 7.5 MB Memòria del Servei d'Audiovisuals / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació. Servei d'Audiovisuals
Bellaterra : Servei d'Audiovisuals de la Facultat de Ciències de l'Educació, 2019-
3 documents
2022-05-19
10:28
15 p, 1.4 MB Carta de serveis del Servei d'Audiovisuals de la Facultat de Ciències de l'Educació / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El Servei d'Audiovisuals (SA) és un organisme que s'emmarca dins la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Està destinat a proporcionar suport a la docència i a la recerca dels diferents departaments, instituts i serveis de la UAB, i a d'altres organismes, grups d'investigació, centres públics o privats que ho sol·licitin, sempre dins el marc de l'àmbit educatiu. [...]
2022  
2022-05-19
09:45
1 p, 3.2 MB Pla d'acció tutorial de la UAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei per a la Inclusió a la UAB-PIUNE
El pla d'Acció Tutorial de la UAB té l'objectiu d'orientar, assessorar i donar suport a l'alumnat de la UAB en els diferents aspectes del seu aprenentatge i desenvolupament professional inicial, amb l'acció tutorial com a principal eina de seguiment. [...]  
2022-05-11
09:21
23 p, 1.1 MB Candidatura de Margarita Freixas. Som Facultat : Lletres 2024
Volem endegar una tasca col·lectiva en què l'alumnat, el personal d'administració i serveis, i el professorat és cridat a participar-hi. En aquest temps de canvis tots hem fet possible que es mantingués la certesa de què la Facultat mantenia el seu pols com a Centre de formació i de recerca. [...]
2016
6 documents
2022-04-25
08:31
4 p, 743.7 KB Instrucció 5/2022 del gerent de la UAB per la qual es fixen els criteris d'aplicació de les mesures recollides a la Resolució SLT/915/2022, de 31 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matéria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya / Universitat Autònoma de Barcelona
2022  
2022-03-10
16:29
12 p, 476.7 KB Criteris de programació del estudis oficials de la Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat Autònoma de Barcelona. Comissionat de la rectora per a la Programació Docent ; Universitat Autònoma de Barcelona. Vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, [2018?]  
2022-03-10
16:20
10 p, 360.7 KB Manual de processos del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) : Procés PE03. Creació i disseny de noves titulacions. Mapa de titulacions / Universitat Autònoma de Barcelona. Vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat
La definició de l'oferta educativa de la UAB és concreta seguint els criteris fixats per la DGU per a la programació universitària del Sistema Universitari de Catalunya (SUC) i els criteris interns establerts per la UAB. [...]
Bellaterra, [2019?]  
Enfocado a:
Informes anuales de la UAB (55)
Doctores/as Honoris causa (101)