Escola d'Enginyeria. Projectes de final de carrera
Aquesta col·lecció recull els Projectes de final de carrera (PFC), elaborats pels estudiants del'Escola d’Enginyeria de la UAB, anteriors als estudis de grau.

Els plans d'estudis de les titulacions de l'Escola d'Enginyeria sempre han inclòs la realització d'un treball de final de carrera. Històricament se'ls ha anomenat "Projectes de final de carrera" (PFC) i amb els nous graus, a partir del curs 2012/13 o 2013/14 segons la titulació, han passat a ser "Treballs de fi de grau" (TFG).

Al DDD es troben en dues col·leccions diferents i, per tant, s'ha de fer la consulta per separat. Els treballs de final de grau (TFG) es poden consultar a: Enginyeria. Treballs final de grau.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Aquesta col·lecció encara no conté cap document.