Darreres entrades:
2022-10-25
15:50
94 p, 10.7 MB Diseño, construcción y medida de un amplificador de bajo ruido con tecnología SiGe / Cano Carabaca, Santi ; Paco Sánchez, Pedro Antonio de, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
This work explains the process that has been followed to design, build and measure a low noise amplifier that offers a gain of 35 dB and a minimum noise figure at a working frequency of 7. 5 GHz.
En este trabajo se explica el proceso que se ha seguido para diseñar, construir y medir un amplificador de bajo ruido que ofrezca una ganancia de 35 dB y una figura de ruido mínima a una frecuencia de trabajo de 7,5 GHz .

2022
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]  
2022-10-10
10:23
16 p, 1.9 MB Estudio y análisis de los cambios en líneas de BUS de la AMB del Baix Llobregat Sud / López López, Toni ; Illa Montserrat, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest document, s'analitzen els canvis que hi ha hagut en diverses de les línies de BUS del Baix Llobregat de Barcelona, amb l'objectiu d'analitzar si hi ha hagut algun impacte socioeconòmic en l'oferta que ofereixen aquests nous recorreguts. [...]
En este documento, se analizamos los cambios que ha habido en varias de las líneas de BUS del Baix Llobregat de Barcelona, con el objetivo de analizar si ha habido algún impacto socioeconómico en la oferta que ofrecen estos nuevos recorridos. [...]
In this document, we analyze the changes that have occurred in several of the BUS lines in the Baix Llobregat of Barcelona, with the aim of analyzing whether there has been any socio-economic impact on the supply offered by these new routes. [...]

2022
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
2022-10-10
10:23
12 p, 1.1 MB Clasificación de centros educativos a través de su calidad ambiental urbana en el Área Metropolitana de Barcelona / Escobedo Ros, Oscar ; Vicente Salar, Rafael, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La contaminació de l'aire és un dels factors que deterioren la qualitat ambiental de les ciutats, la seva habitabilitat i la salut dels seus habitants. Una de les estratègies viables per mitigar aquest tipus de contaminació és la implantació d'espais verds urbans, els quals redueixen els nivells de pol·lució a les grans urbs. [...]
La contaminación del aire es uno de los factores que deterioran la calidad ambiental de las ciudades, su habitabilidad y la salud de sus habitantes. Una de las estrategias viables para mitigar este tipo de contaminación es la implantación de espacios verdes urbanos, los cuales reducen los niveles de polución en las grandes urbes. [...]
Air pollution is one of the factors that deteriorate the environmental quality of cities, their habitability and the health of their inhabitants. One of the viable strategies to mitigate this type of pollution is the implementation of urban green spaces. [...]

2022
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
2022-10-10
10:23
14 p, 1.8 MB La realidad virtual como metodología innovadora en el análisis de la vulnerabilidad relacional del barrio de Can Parera, Palau-solità i Plegamans / Carvajal Cano, Mónica ; Vicente Salar, Rafael, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La realitat virtual és una tecnologia puntera que es troba actualment en desenvolupament. Els seus usos encara no han sigut completament explotats, però s'estan troban cada cop més utilitats. En aquest article s'explora l'us d'aquesta eina a l'àmbit social, particularment, per tal d'analitzar la vulnerabilitat realcional del barri de Can Parera, a Palau-solità i Plegamans. [...]
La realidad virtual es una tecnología puntera que se encuentra actualmente en pleno desarrollo. Sus usos todavía no han sido completamente explotados, pero se están encontrando cada vez más utilidades. [...]
Virtual reality is a cutting-edge technology that is currently in full development. Its uses have not yet been fully exploited, but more and more utilities are being found. This article explores the use of this tool in the social sphere, particularly to analyze the relational vulnerability of the neighborhood of Can Parera, in Palau-solità i Plegamans. [...]

2022
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
2022-09-07
19:28
9 p, 757.0 KB Planta de producción de resinas epoxi líquidas, ResyTech, S.L. / El Hmidi Cherkaoui Laraichi, Safae ; Habas Palma, Francisco ; Lloria Hernández, Sandra ; González Restrepo, Samantha ; Polo Matas, Alejandro ; Bosch Palacios, Rafael, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Se ha diseñado una planta química para la producción 12000 Tn/año de resinas epoxi líquidas. El proyecto se ha organizado en apartados: (a) introducción, alcance del proyecto, características de los reactivos y productos y las reacciones involucradas, (b) hojas de especificaciones de los equipos deseñados, (c) sistema de control automático e instrumentación, (d) listados de tuberías, válvulas y accesorios, (e) propuesta del sistema de seguridad e higiene industrial, (f) evaluación ambiental, (g) evaluación económica, (h) estudio de la puesta en marcha y operación de la planta, (i) Diagramas y planos, (j) Manual de cálculos y (k) Ampliaciones y mejoras.
S'ha dissenyat una planta química per a la producció de 12000 Tn/any de resines epoxi líquides. El projecte s'ha organitzat en apartats: (a) introducció, abast del projecte, característiques dels reactius i productes i les reaccions involucrades, (b) fulls d'especificacions dels equips dissenyats, (c) sistema de control automàtic i instrumentació, ( d) llistats de canonades, vàlvules i accessoris, (e) proposta del sistema de seguretat i higiene industrial, (f) avaluació ambiental, (g) avaluació econòmica, (h) estudi de la posada en marxa i operació de la planta, ( i) Diagrames i plànols, (j) Manual de càlculs i (k) Ampliacions i millores.

2022
Grau en Enginyeria Química [951]
13 documents
2022-09-06
19:32
11 p, 7.2 MB Producció de resines epoxi (EpoxyLabs) / Hayden Bossy, Luke ; Pujol Vives, Pau ; Ferré Grau, Judith ; Escursell Cols, Laura ; Ribas Alonso, Guillermo ; Chancahuaña Sosa, Álvaro Gonzalo ; Bartrolí Almera, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte s'ha dissenyat en detall una planta per a la producció de resina epoxi mitjançant un procés tant en continu com en discontinu. S'han dissenyat els equips com ara reactors i els evaporadors, i els llaços de control necessaris per a l'automatització del procés. [...]
2022
Grau en Enginyeria Química [951]
14 documents
2022-09-05
16:45
16 p, 493.6 KB Planta de producció de resina epoxy / Cabana González, Noelia ; Justo Salvador, Sara ; López García, Cristina ; Prats Fabregat, Helena ; Rebolledo Hermosilla, Daniel ; Sambró Olivella, Joan ; Torà Suárez, Josep Anton (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El treball consisteix en el disseny i estudi d'una planta de producció de resina epoxy a partir de bisfenol A i epiclorhidrina, i té una producció anual de 40. 000 tones. A part del disseny de detall dels diferents equips, s'ha proposat el sistema automatització del control de la planta per a garantir la seguretat industrial. [...]
2022
Grau en Enginyeria Química [951]
13 documents
2022-07-28
09:19
13 p, 1.6 MB SplitIt : efficient and effective OCR System / Navarro Hernando, Daniel ; Espinosa Morales, Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte es basa en trobar un model de reconeixement de text en imatges que sigui capaç de llegir la informació continguda en imatges de tiquets preses amb telèfon mòbil per després poder ser desplegat amb una aplicació sencera. [...]
The project is based on finding a model of text recognition in images that follows the ability to get the information contained in images of tickets present with a mobile phone, but later it can be displayed with a simple application. [...]

2022
Enginyeria de Dades [1394]  
2022-07-28
09:19
15 p, 2.0 MB Sistema d'integració, visualització i anàlisi de dades genètiques pel seguiment de malalties minoritàries / Pol Esteve, Laura ; Martí Godia, Enric, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La identificació de canvis en la seqüència o l'estructura de l'ADN pot conduir a determinar la causa que hi ha darrera de l'aparició d'una malaltia genètica. Diferents tècniques d'anàlisis de l'ADN han esdevingut rutinàries en la majoria de centres hospitalaris i centres de recerca per a l'estudi simultani dels gens que conté el genoma humà. [...]
La identificación de cambios en la secuencia o estructura del ADN puede conducir a determinar la causa que hay detrás de la aparición de una enfermedad genética. Diferentes técnicas de análisis del ADN se han convertido en rutinarias en la mayoría de centros hospitalarios y centros de investigación para el estudio simultáneo de los genes que contiene el genoma humano. [...]
The identification of changes in the sequence or structure of DNA can lead to determining the cause behind the occurrence of a genetic disease. Different DNA analysis techniques have become routine in most hospitals and research centers for the simultaneous study of the genes contained in the human genome. [...]

2022
Enginyeria de Dades [1394]  
2022-07-28
09:19
9 p, 556.4 KB Sistema d'alertes per a bases de dades / Sulé Carrasco, Marina ; Martí Godia, Enric, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball neix de la necessitat d'una empresa tecnològica alhora de garantir la qualitat de les dades rebudes a temps real d'una empresa externa amb les que, mitjançant la intel·ligència artificial, proporciona prediccions. [...]
Este trabajo nace de la necesidad de una empresa tecnológica a la hora de garantizar la calidad de los datos recibidos en tiempo real de una empresa externa con las que, mediante la inteligencia artificial, proporciona predicciones. [...]
This work comes from the need of a technological company to guarantee the quality of the data received in real time from an external company with, by means of artificial intelligence, provides predictions. [...]

2022
Enginyeria de Dades [1394]