Treballs de fi de grau (TFG)
Els Treballs de Fi de Grau (TFG) són projectes orientats al desenvolupament d'una recerca o una innovació amb la supervisió d’un tutor. Generalment són d’aplicació en el camp professional de l'àmbit de la titulació. L’alumne ha d’aplicar els coneixements, habilitats i competències adquirits durant els seus estudis.

Aquesta col·lecció recull els Treballs elaborats pels estudiants de les diferents titulacions de grau de la UAB, a partir del curs 2012-2013.

Darreres entrades:
2018-07-13
20:06
139 p, 14.4 MB El patrimoni geotectònic en el context de la geoconservació en espais naturals protegits : el cas del Parc Natural de l'Alt Pirineu / Aldea Carreras, Marta ; Torra Truncal, Ona ; Druguet i Tantiña, Elena , 1946-, tutora (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Molina Gallart, David, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2018
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]  
2018-07-13
19:41
127 p, 4.9 MB Estudi de la genètica i l'hàbitat de quatre poblacions de liró gris (Glis glis) a la Península Ibèrica / Pèrez Noguer, Laura ; Valle Martín, Sara del ; Ferrandiz Rovira, Mariona, tutora (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Nadal Tersa, Jordi, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El liró gris (Glis glis) és un micromamífer i rosegador arborícola de la família dels glírids que viu en hàbitats de boscos madurs caducifolis de tota Europa. Al llarg de la història aquesta espècie ha tingut relació antròpica mitjançant les activitats cinegètiques tant pel consum de.
carn i pell com pel greix per productes medicinals. Actualment, s’hi afegeix la influència en algunes polítiques forestals i, fins i tot, la intrusió en edificacions.
L’objectiu d’aquest TFG és conèixer l’estat de conservació de quatre poblacions de liró gris de la península Ibèrica (Montseny, Montnegre, El Serrat i Invernadeiro) que s’assoleix mitjançant la genètica poblacional i l’estudi d’hàbitats. [...]

2018
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]  
2018-07-13
19:25
135 p, 9.7 MB Crisis ambientals en pobles d'alta muntanya : la serra del Cadí i el Gran Atlas / Vidal Romaní, Marta ; Giralt Escudero, Núria Lluna ; Molina Gallart, David, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Partint d’un context de canvi global accelerat, en aquest treball ens proposem fer un estudi comparatiu entre dos pobles d’alta muntanya basats en l’economia precapitalista de tipus agrícola, ramadera i forestal però que es troben en dos estadis ben diferenciats. [...]
Cava del Prepirineu català, que ha patit una transició socioecològica que ha tingut com a resultat el seu despoblament i l’abandonament de les terres. Per l’altra, el poble de Tasgwelt del Gran Atlas marroquí, que està començant a patir certs canvis que suggereixen que es troba en plena transició socioecològica. [...]
diferents estratègies per fer front a l’hàbitat on viuen, a voltes extrem. L’interès que aporta l’estudi d’un poble que ja ha patit una transició socioecològica, que l’ha portat al despoblament i abandonament de les seves terres i a una consegüent pèrdua del sistema agrícola tradicional, junt.
amb un altre que està començant a patir aquest procés, és que podem mirar i aprendre del passat per analitzar amb més perspectiva el present. Així doncs, ens hem de preguntar, quins són els factors que van conduir el poble de Cava al col·lapse i així potser podrem respondre altres preguntes: està el poble de Tasgwelt abocat a una crisi ambiental? És sostenible el seu mode de vida? Serà prou resilient la comunitat que hi viu com per saber-se adaptar als canvis que estan vivint? D’entrada, l’estudi planteja el fenomen de la transició demogràfica com a principal factor que ha posat o posa en perill la sostenibilitat i viabilitat d’aquestes poblacions degut a la sobreexplotació dels recursos naturals i a la impossibilitat d’incrementar la producció agrícola. [...]
complementant-ho amb la història i l’economia agrícola.
Així doncs, la metodologia s’ha basat, primerament, en una recerca bibliogràfica i dues entrevistes, que han permès determinar l’evolució de les dues comunitats i caracteritzar el sistema socioecològic. [...]
Amb aquest estudi també s’ha posar de manifest el fenomen de desbordament territorial que suposa aquest increment en el metabolisme social i que implica una petjada ecològica major i cada cop més allunyada d’aquells qui la originen.

2018
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]  
2018-07-13
18:22
61 p, 554.0 KB El proceso de justicia transicional en Argentina : evolución del paradigma de enjuiciamiento a los responsables de crímenes de lesa humanidad / Mompradé Vázquez, Laura ; Ayuso, Anna , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Este trabajo pretende hacer una aproximación a la evolución del proceso de enjuiciamiento y punición a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. [...]
2018
Graduat o Graduada en Dret [949]  
2018-07-13
18:14
72 p, 1.3 MB Las cláusulas de sumisión y de ley aplicable en las condiciones generales en Internet / Tribaldos García, Erika ; Vilà Costa, Blanca , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Los términos y condiciones generales en Internet contienen cláusulas que regulan la relación entre el usuario y la plataforma. La problemática que gira en torno a ello es que el usuario, por lo general, acepta el contenido de las condiciones sin haberlo leído de forma previa. [...]
The terms and conditions on the Internet contain clauses that regulate the relationship between the user and the web platform. The problem that revolves around it is that the user in general accepts the content of the conditions without having read it in advance. [...]

2018
Graduat o Graduada en Dret [949]  
2018-07-13
17:56
67 p, 494.4 KB La democracia participativa : ¿un complemento para la democracia representativa? / Quintana de Saint-Pierre, Emilio ; Saura i Freixes, Núria , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Incentivar el interés de los ciudadanos en los asuntos públicos es un objetivo fundamental para el devenir de nuestras sociedades. La democracia participativa se presenta, entonces, como el medio para lograr este propósito. [...]
Encouraging the interest of citizens in public affairs is a fundamental objective for the future of our societies. Participatory democracy is presented as the means to achieve this purpose. Therefore, it seemed pertinent to take advantage of the opportunity offered by the end-of-grade project to study this concept. [...]

2018
Graduat o Graduada en Dret [949]  
2018-07-13
17:36
102 p, 1.1 MB Los permisos para el cuidado de los hijos en la Unión Europea / Ribes Ortega, Carme ; Ayuso, Anna , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
En el presente trabajo, se estudian los roles de género, concretamente en relación con los cuidados de los hijos con el objetivo de investigar los motivos que subyacen a la persistencia de la brecha salarial de género en la actualidad, especialmente en la Unión Europea. [...]
2018
Graduat o Graduada en Dret [949]  
2018-07-13
17:20
3.1 MB Anàlisi de la petjada de carboni generada per la presència o absència de PAS destinats a voltors a la muntanya d'Alinyà / RaptorCare (Grup de recerca) ; Chapatte, Sergi ; Juaranz, Eric ; Piella, Judit ; Pou, Marçal ; Puig, Aniol ; Zaldo, Quim, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Nadal Tersa, Jordi, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Boada, Martí, 1949- , tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquest treball pretén desenvolupar un model de càlcul de petjada de carboni generada per Punts d’Alimentació Suplementària (PAS) de fauna, per tal que pugui ser emprat com a guió metodològic i aplicable a qualsevol PAS destinat a qualsevol espècie. [...]
Este trabajo pretende desarrollar un modelo de cálculo de la huella de carbono generada por Puntos de Alimentación Suplementaria (PAS) de fauna, para que pueda ser utilizado como guion metodológico i aplicable a cualquier PAS destinado a cualquier especie. [...]
This project is aimed to develop a model to calculate the carbon footprint generated by the Supplementary Feeding Points (SFP) for fauna, so it can be used as a methodological script and to be followed and applied to any SFP assigned to any specie. [...]

2018
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]  
2018-07-13
13:48
1 p, 366.7 KB Administration of two estrous synchronization protocols in high-yielding dairy cows / Bover Galiano, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2018
Graduat o Graduada en Veterinària [955]  
2018-07-13
13:41
1 p, 18.6 MB Vascularization of the brain with special attention to meningeal vessels / Andía Wessalowski, Andrea ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2018
Graduat o Graduada en Veterinària [955]  
Enfocat a:
Escola d'Enginyeria. TFG (529)
Facultat de Biociències. TFG (1,244)
Facultat de Ciències. TFG (156)
Facultat Ciències de l'Educació. TFG (91)
Facultat de Ciències de la Comunicació. TFG (916)
Facultat d’Economia i Empresa. TFG (61)
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia. TFG (77)
Facultat de Dret. TFG (262)
Facultat de Filosofia i Lletres. TFG (270)
Facultat de Medicina. TFG (36)
Facultat de Psicologia. TFG (35)
Facultat de Traducció i d'Interpretació. TFG (377)
Facultat de Veterinària. TFG (397)