Treballs de fi de grau (TFG)
Els Treballs de Fi de Grau (TFG) són projectes orientats al desenvolupament d'una recerca o una innovació amb la supervisió d’un tutor. Generalment són d’aplicació en el camp professional de l'àmbit de la titulació. L’alumne ha d’aplicar els coneixements, habilitats i competències adquirits durant els seus estudis.

Aquesta col·lecció recull els Treballs elaborats pels estudiants de les diferents titulacions de grau de la UAB, a partir del curs 2012-2013.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2024-04-03
11:55
1 p, 240.6 KB Locomotion problems associated with canine leishmaniasis / Carrasco Agulló, Montse ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2017
Grau en Veterinària [955]  
2024-03-19
17:37
46 p, 5.1 MB Disseny i implementació d'un sistema de mesura de baix cost per a memristors / García Vázquez, Sergio ; Crespo Yepes, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Electrònica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest treball de fi de grau s'ha dissenyat i implementat un sistema de mesura per a memristors a partir d'un Arduino Mega i un mòdul ADC extern, buscant simplificar i abaratir els costos dels sistemes de mesura actuals. [...]
En este trabajo de final de grado se he diseñado e implementado un sistema de medida para memristores a partir de un Arduino Mega i un módulo ADC externo, buscando simplificar i abaratar los costes de los sistemas de medida actuales. [...]
In this final degree project, a measurement system for memristors has been designed and implemented using an Arduino Mega and an external ADC module, aiming to simplify and reduce the costs of current measurement systems. [...]

2024
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]  
2024-03-19
17:29
57 p, 10.9 MB Study of dependencies on the operating conditions of RTN signals in nanoelectronic CMOS devices / El Bouinany El Haitout, Nouhaila ; Nafría i Maqueda, Montserrat, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Electrònica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Over the past years, Complementary Metal Oxide Silicon (CMOS) technology has played an increasingly important role in the world's integrated circuit industry, and for the present and foreseeable future, CMOS will remain the dominant technology used to fabricate integrated circuits (ICs). [...]
2024
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]  
2024-03-19
17:19
83 p, 6.4 MB Síntesi lògica i física d'un processador RISC-V en la tecnologia TSMC 65 nm / Amat Huerta, Manel ; Casanova Mohr, Raimon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball té l'objectiu de dur a terme una implementació física del processador CVA6 compatible amb el set d'instruccions RISC V mitjançant la tecnologia TSMC de 65nm. Per fer-ho, l'alumne ha realitzat una formació bàsica en l'especialitat de disseny VLSI i ha aplicat els coneixements assolits en desenvolupar aquest projecte, realitzant els processos de síntesi lògica i física a partir de la descripció RTL del core CV32A60X amb la finalitat d'obtenir un layout funcional a una freqüència de treball raonable. [...]
2024
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]  
2024-03-14
17:42
31 p, 464.9 KB La consideració social de les dones prostitutes a l'Antiga Grècia: estigma i marginalitat? / Artigas Domínguez, Marta ; Garcia Ventura, Agnès, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Aquest treball analitza la consideració social de les dones prostitutes a l'antiguitat, més concretament a l'Antiga Grècia. S'ha fet una anàlisi de diferents obres com el Discurs 59 (Contra Neera) de l'autor grec Demòstenes per analitzar el judici de la protagonista Neera (dona prostituta i estrangera). [...]
2024
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]  
2024-03-13
12:43
12 p, 4.0 MB Integració Hardware Software en una plataforma Low-code / López Puigbò, Roger ; Suppi Boldrito, Remo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte busca integrar de manera fluida el Gestor de Processos PM2 en una plataforma de baix codi (Low-Code), oferint als usuaris una manera intuïtiva i eficient de gestionar i supervisar diversos processos informàtics. [...]
Este proyecto tiene como objetivo integrar de manera fluida el Gestor de Procesos PM2 en una plataforma de bajo código (Low-Code), ofreciendo a los usuarios una manera intuitiva y eficiente de gestionar y supervisar diversos procesos informáticos. [...]
This project aims to seamlessly integrate the PM2 Process Manager into a Low-Code platform, offering users an intuitive and efficient way to manage and monitor diverse computing processes. The integrated solution features a dedicated front-end interface on the Low-Code platform, showcasing PM2's diverse functions, including real-time monitoring of parameters like CPU and memory usage in running processes. [...]

2024
Enginyeria Informàtica [958]  
2024-03-13
12:43
11 p, 758.5 KB Implementació d'algorismes IA sobre dades de sensors per prevenir les úlceres de pressió / Serracanta Llamazares, Àlex ; Codina Barberà, Marc , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball d'investigació se centra en la implementació d'un sistema avançat de prevenció d'úlceres per pressió.
Este trabajo de investigación se centra en la implementación de un sistema avanzado de prevención de úlceras por presión, utilizando una cama médica motorizada. Situando este proyecto en la vanguardia de la intersección entre ingeniería, inteligencia artificial y atención médica con el propósito de ofrecer soluciones innovadoras para pacientes con movilidad reducida. [...]

2024
Enginyeria Informàtica [958]  
2024-03-13
12:43
9 p, 549.4 KB Implementation of a PMP unit in a RISC-V commercial core / Rubert Sánchez, Ferran ; Terés Terés, Lluís Antoni, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Implementació, integració i verificació de la unitat de protecció de memòria física (PMP) en el nucli comercial de Semidynamics RISC-V Atrevido423. PMP és una característica estàndard opcional utilitzada per a l'aïllament de memòria en sistemes crítics de seguretat. [...]
Implementación, integración y verificación de la unidad de protección de memoria física (PMP) en un procesador comercial de Semidynamics RISC-V Atrevido423. PMP es una característica opcional del estándar para el aislamiento de memoria en sistemas críticos de seguridad. [...]

2024
Enginyeria Informàtica [958]  
2024-03-13
12:43
11 p, 1.0 MB Desenvolupament d'un Mission Control Web per a un projecte de Realitat Virtual per a la formació de professorat / Hernández Navarrete, Adrián ; Robles Martínez, Sergi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A aquest treball es desenvolupa una aplicació web que es comunica amb un joc de Realitat Virtual creat pel projecte de recerca Didascalia orientat a la formació de professorat. Aquesta aplicació permet a l'usuari monitorar l'estat del joc i, a més, interactuar amb les diferents simulacions en curs. [...]
En este trabajo se desarrolla una aplicación web que se comunica con un juego de Realidad Virtual creado por el proyecto de investigación Didascalia orientado a la formación del profesorado. Esta aplicación permite al usuario monitorizar el estado del juego y, además, interactuar con las diferentes simulaciones en curso. [...]
In this work, a web application that communicates with a Virtual Reality game created by the Didascalia research project oriented to teacher training is developed. This application allows the user to monitor the state of the game and, in addition, to interact with the ongoing simulations. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
2024-03-13
12:43
10 p, 2.9 MB Estudi, presentació de propostes i desplegament d'un sistema de monitoratge i control de satèl·lits per l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya / Juvero Jurado, Lucas ; Toro Valdivia, Mª Carmen de, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Dins del marc de l'Estratègia NewSpace de Catalunya, l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya gestiona actualment dues missions de nanosatèl·lits en òrbita baixa. L'objectiu principal d'aquest treball és el de fer una implementació d'un sistema de monitoratge per al C3SatP: un conjunt d'ordinador a bord (OBC) i un sistema de gestió de dades a bord (OBDH) a mode de In Orbit Demonstrator (IOD) desenvolupat per l'IEEC. [...]
Dentro del marco de la Estrategia NewSpace de Cataluña, el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña gestiona actualmente dos misiones de nanosatélites en órbita baja. El objetivo principal de este trabajo es el de hacer una implementación de un sistema de monitorización para el C3SatP: un conjunto de ordenador a bordo (OBC) y un sistema de gestión de datos a bordo (OBDH) a modo de In Orbit Demonstrator (IOD) desarrollado por la IEEC. [...]
Within the framework of the NewSpace Strategy of Catalonia, the Institute of Space Studies of Catalonia (IEEC) currently manages two nanosatellite missions in low Earth orbit. The main objective of this work is to implement a monitoring system for the C3SatP, an On-Board Computer (OBC), and an On-Board Data Handling (OBDH) system for In Orbit Demonstration (IOD) purposes developed by the IEEC. [...]

2024
Enginyeria Informàtica [958]  
Enfocat a:
Escola d'Enginyeria. TFG (1,510)
Facultat de Biociències. TFG (1,442)
Facultat de Ciències. TFG (200)
Facultat Ciències de l'Educació. TFG (147)
Facultat de Ciències de la Comunicació. TFG (2,003)
Facultat d’Economia i Empresa. TFG (160)
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia. TFG (418)
Facultat de Dret. TFG (612)
Facultat de Filosofia i Lletres. TFG (744)
Facultat de Medicina. TFG (63)
Facultat de Psicologia. TFG (87)
Facultat de Traducció i d'Interpretació. TFG (533)
Facultat de Veterinària. TFG (1,219)
Premis UAB. TFG (240)