Treballs de fi de grau (TFG)
Els Treballs de Fi de Grau (TFG) són projectes orientats al desenvolupament d'una recerca o una innovació amb la supervisió d’un tutor. Generalment són d’aplicació en el camp professional de l'àmbit de la titulació. L’alumne ha d’aplicar els coneixements, habilitats i competències adquirits durant els seus estudis.

Aquesta col·lecció recull els Treballs elaborats pels estudiants de les diferents titulacions de grau de la UAB, a partir del curs 2012-2013.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2021-01-21
19:56
157 p, 7.7 MB La digitalització dels programes de televisió d'entreteniment : el cas d'Operación Triunfo com a producte transmèdia / Cardús Surià, Núria ; Custodio Gómez, Ángel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La tecnologia ha fet canviar el consum de continguts audiovisuals, i ha aconseguit digitalitzar la televisió lineal a partir de la creació de programes de televisió transmèdia com és el cas d'Operación Triunfo. [...]
La tecnología ha hecho cambiar el consumo de contenidos audiovisuales, y ha conseguido digitalizar la televisión lineal a partir de la creación de programas de televisión transmedia como es el caso de Operación Triunfo. [...]
Technology has changed how the audience consume audiovisual content, and has managed to digitize linear television by creating transmedia television programs such as Operación Triunfo. This document contextualizes the linear television's digitization and the transmedia narrative in Spain. [...]

2020
Grau en Periodisme [971]  
2021-01-21
19:38
174 p, 8.4 MB Gas a la vida : pla de comunicació per un taller de pneumàtics local / Canalejo Bastardas, Laia ; Marca Frances, Guillem, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El següent Treball de Fi de Grau proposa un pla de comunicació 360ª per a SAS Pneumàtics, un taller de pneumàtics local i independent al Baix Llobregat. El projecte treballa l'anàlisi dels entorns, l'establiment d'objectius smart i la creació d'una proposta estratègica de valor amb el seu corresponent pla d'accions, calendari KPI's i pressupost.
El siguiente Trabajo de Fin de Grado propone un plan de comunicación 360ª para SAS Pneumàtics, un taller de neumáticos local e independiente en el Baix Llobregat. El proyecto trabaja el análisis de los entornos, el establecimiento de objetivos smart y la creación de una propuesta estratégica de valor con su correspondiente plan de acciones, calendarización, KPIs y presupuesto.
This Final Degree Project proposes a 360º communication plan for SAS Pneumàtics, a local and independent tire centre in Baix Llobregat. The project works on the environment's analysis, the establishment of smart goals, and the creation of a strategic value proposal with its corresponding action plan, KPI's, calendar and budget.

2020
Grau en Periodisme [971]  
2021-01-21
19:26
106 p, 8.6 MB Booktrailer animado "Lo mejor de ir es volver" / Campaña García, Ainhoa ; Balbuena Palacios, Leonor, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Producció d'un bibliotràiler del llibre "Lo mejor de ir es volver" de l'autor català Albert Espinosa, amb tècniques d'animació.
Producción de un booktrailer sobre el libro "Lo mejor de ir es volver" del autor catalán Albert Espinosa, con técnicas de animación.
Production of a booktrailer of the book "Lo mejor de ir es volver" by Albert Espinosa, a Catalan author, with animation techniques.

2020
Grau en Periodisme [971]  
2021-01-21
19:04
94 p, 12.1 MB Pangea : creació d'un mitjà multiplataforma de viatges i elaboració d'un monogràfic multiplataforma / Camp Calvo, Marina ; Casanovas Espinosa, Sergi ; Tamborero Viadiu, Vicenç, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El sector dels viatges ha experimentat un creixement exponencial en els últims anys i la tendència segueix a l'alça. Per aquest motiu, cada cop calen més visions i maneres de tractar aquest àmbit. [...]
El sector de los viajes ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años y la tendencia sigue al alza. Por este motivo, cada vez son necesarias más visiones y maneras de tratar este ámbito. [...]
The travel sector has experienced an exponential growth in the last years and the trend is still increasing. For this reason, more and more visions and ways of dealing with these field are needed. In this way rises up Pangea, a new concept of travel media, which is present in different platforms: web, magazine, online video and social networks. [...]

2020
Grau en Periodisme [971]  
2021-01-19
20:02
118 p, 1.9 MB La situació de la dona als videojocs dins i fora de la indústria / Calero Romero, Marc ; Vilar Grebol, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departamento de Publicidad, Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El present treball analitza el panorama al qual han de fer front les dones en els videojocs: com des de petites són enfocades a estudis "per a dones" per a perpetuar estereotips; l'assetjament que sofreixen durant una partida en línia; les conseqüències psicològiques que poden derivar d'això; la legislació vigent en aquesta matèria; i les mesures a tenir en compte per a revertir la situació.
El presente trabajo analiza el panorama al que deben hacer frente las mujeres en los videojuegos: cómo desde pequeñas son enfocadas a estudios "para mujeres" para perpetuar estereotipos; el acoso que sufren durante una partida en línea; las consecuencias psicológicas que pueden derivar de ello; la legislación vigente en esta materia; y las medidas a tener en cuenta para revertir la situación.
The present work analyzes the landscape that women have to face in video games: how from an early age they are focused on "for women" studies to perpetuate stereotypes; the harassment they suffer during an online game; the psychological consequences that may result from this; current legislation in this area; and the measures to be taken to reverse the situation.

2020
Grau en Periodisme [971]  
2021-01-19
19:33
186 p, 8.6 MB Narrar el conflicto para construir la paz. Cuatro historias de empoderamiento de mujeres víctimas-supervivientes del conflicto armado en Colombia / Bulet Llopis, Elena ; Rodríguez Gómez, Helena ; Giraldo Luque, Santiago, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Després de quatre anys de la signatura dels acords de l'Habana, Colòmbia es troba en un moment crucial de la construcció de pau. En aquest context, dones víctimes-supervivents del conflicte s'empoderen explicant la seva història i organitzant-se per un canvi en el seus territoris. [...]
Después de cuatro años de la firma de los acuerdos de La Habana, Colombia se encuentra en un momento crucial de la construcción de paz. En este contexto, mujeres víctimas-supervivientes del conflicto se empoderan explicando su historia y organizándose por un cambio en sus territorios. [...]
Four years after the signature of the Habana agreements, Colombia is in a key moment of the peacebuilding process. In this context, women victims-survivors of the conflict empower themselves by telling their stories, at the same time that they organize their communities for a change in their territories. [...]

2020
Grau en Periodisme [971]  
2021-01-19
19:13
94 p, 10.8 MB En busca de un futuro : historias de vida con un nexo común / Buj Mascarós, Carla ; Casamajó Solé, Gemma, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El present reportatge escrit en format literari amb diferents tipus de narradors, intenta mostrar la crua realitat dels Menors Estrangers No Acompanyats a Barcelona, i la problemàtica amb els centres de menors vist des de diferents perspectives, la dels nens menors d'edat i la dels educadors. [...]
El presente reportaje escrito en formato literario con diferentes tipos de narradores, intenta mostrar la cruda realidad de los Menores Extranjeros No Acompañados en Barcelona, y la problemática con los centros de menores visto desde diferentes perspectivas, la de los niños menores de edad y la de los educadores. [...]
This report written in literary format with different types of narrators, attempts to show the harsh reality of Unaccompanied Foreign Minors in Barcelona, and the problems with minors centers seen from different perspectives, that of underage children and that of educators. [...]

2020
Grau en Periodisme [971]  
2021-01-19
18:36
121 p, 57.5 MB Pla de comunicació del festival de música: Eargasm Fest 2020 / Bruguera Llongueras, Francesc Xavier ; Maas Olives, Marcel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest projecte presenta un pla de comunicació estratègic, digital (online) i offline, per al festival de música emergent 'Eargasm Fest 2020', programat per celebrar-se a la 'Sala Upload' del Poble Espanyol (Barcelona) el dia 1 de maig de 2020. [...]
Este proyecto presenta un plan de comunicación estratégico, digital (online) y offline, para el festival de música emergente 'Eargasm Fest 2020', programado para celebrarse en la 'Sala Upload' del Poble Espanyol (Barcelona) el día 1 de mayo de 2020. [...]
This project presents a strategic communication plan, digital (online) and offline, for the emerging music festival 'Eargasm Fest 2020', scheduled to be held in the 'Sala Upload' of Poble Espanyol (Barcelona) on May 1, 2020. [...]

2020
Grau en Periodisme [971]  
2021-01-19
18:11
68 p, 2.7 MB Mujer minera: resistir en el Cerro Rico de Potosí / Bros Carreras, Maria ; Solé Bruset, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Dona minera: resistir al Cerro Rico de Potosí és un documental sobre la lluita de les dones mineres del Cerro Rico de Potosí (Bolívia) contra l'explotació a què es veuen sotmeses dia rere dia per efecte del sistema que les rodeja. [...]
Mujer minera: resistir en el Cerro Rico de Potosí es un documental sobre la lucha de las mujeres mineras del Cerro Rico de Potosí (Bolivia) contra la explotación a la que se ven sometidas cada día por efecto del sistema que las rodea. [...]
Miner women: to resist in Cerro Rico of Potosí is a documentary about the miner women fight in Cerro Rico of Potosí (Bolivia) against the exploitation they are subdued day after day due to the System they are surrounded by. [...]

2020
Grau en Periodisme [971]  
2021-01-19
17:47
95 p, 1.1 MB UAB's UP! : Projecte de magazín per UABTV / Bedmar Torreño, Melania ; Bello Españó, Andrea ; Duran Fornaguera, Ignasi ; Peiró Miralles, Lluna Maria ; Sánchez Iranzo, Marta ; Suárez Baldris, Santiago, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Projecte de creació de UAB's UP!, un programa on la gent jove i la innovació són les protagonistes. Conceptualitzat com a programa magazín matinal per a UAB TV, emès en streaming i amb una forta presència a les xarxes socials. [...]
Proyecto de creación de UAB s UP !, un programa donde la gente joven y la innovación son las protagonistas. Conceptualizado como programa magacín matinal para UAB TV, emitido en streaming y con una fuerte presencia en las redes sociales. [...]
Project to create UAB's UP !, a program where young people and innovation are the protagonists. Conceptualized as a morning magazine program for UAB TV, broadcast in streaming and with a strong presence on social networks. [...]

2020
Grau en Periodisme [971]
2 documents
Enfocat a:
Escola d'Enginyeria. TFG (879)
Facultat de Biociències. TFG (1,353)
Facultat de Ciències. TFG (187)
Facultat Ciències de l'Educació. TFG (109)
Facultat de Ciències de la Comunicació. TFG (1,406)
Facultat d’Economia i Empresa. TFG (103)
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia. TFG (225)
Facultat de Dret. TFG (429)
Facultat de Filosofia i Lletres. TFG (520)
Facultat de Medicina. TFG (53)
Facultat de Psicologia. TFG (57)
Facultat de Traducció i d'Interpretació. TFG (459)
Facultat de Veterinària. TFG (806)
Premis UAB. TFG (95)