Treballs de fi de grau (TFG)
Els Treballs de Fi de Grau (TFG) són projectes orientats al desenvolupament d'una recerca o una innovació amb la supervisió d’un tutor. Generalment són d’aplicació en el camp professional de l'àmbit de la titulació. L’alumne ha d’aplicar els coneixements, habilitats i competències adquirits durant els seus estudis.

Aquesta col·lecció recull els Treballs elaborats pels estudiants de les diferents titulacions de grau de la UAB, a partir del curs 2012-2013.

Darreres entrades:
2017-10-20
15:35
138 p, 2.0 MB La funció educativa en els continguts de les televisions públiques : un anàlisi de la programació infantil de Súper3, Clan TV i Xabarín Club / Tàsies Casteràs, Marc ; Barbeito Veloso, Ma. Luz , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Reserven les televisions públiques un espai pels nens i nenes? Proporcionen continguts amb finalitat educativa? Aquestes són algunes de les preguntes que pretén respondre aquest anàlisi de contingut. [...]
¿Reservan las televisiones públicas un espacio por los niños y niñas? ¿Proporcionan contenidos con finalidad educativa? Estas son algunas de las preguntas que pretende responder este análisis de contenido. [...]
Do public televisions reserve a space for children? Do they provide content for educational purposes? These are some of the questions that aims to answer this content analysis. Currently, these televisions and, consequently, media, seem to have lost sight of their public service function and only seek the maximum economic benefit and the highest share. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2017-10-20
13:49
1 p, 3.5 MB Anatomy of a case of cephalothoracopagus in the porcine species / Paul Segarra, Esther ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2017
Graduat o Graduada en Veterinària [955]  
2017-10-20
13:00
1 p, 966.7 KB Insulin resistance mechanisms / Chumillas López, Eloi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2017
Graduat o Graduada en Veterinària [955]  
2017-10-19
21:27
144 p, 10.4 MB Comunicació de crisi : el cas de Vueling Airlines / Tapia i Garcia, Guillem ; Morató, Jordi (Morató Bullido) , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Una crisi operativa com la que va patir Vueling l'estiu de 2016 pot tenir efectes molt negatius en la imatge i reputació corporativa d'una companyia. A través de la present investigació es tractarà de discernir si la companyia va dur a terme una gestió eficaç i eficient de la comunicació de la crisi. [...]
Una crisis operativa como la que sufrió Vueling el verano de 2016 puede tener efectos muy negativos en la imagen y reputación corporativa de una compañía. A través de la presente investigación se tratará de discernir si la compañía llevó a cabo una gestión eficaz y eficiente de la comunicación de crisis. [...]
An operational crisis like the one suffered by Vueling in the summer of 2016 can have very negative effects on the image and corporate reputation of a company. The present study will try to determine if the organization carried out an effective and efficient management of crisis communication. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2017-10-19
21:17
85 p, 2.8 MB Empresas turísticas en las redes sociales : Instagram y su fuerza para generar engagement dentro de este sector / Suero Redondo, Milán ; Cervera Vallve, Xavier , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Amb l'aparició d'Internet i les xarxes socials, les empreses turístiques han tingut que modificar les seves estratègies comunicatives i readaptar-les a una nova realitat amb la finalitat de complir els seus objectius. [...]
Con la aparición de Internet y las redes sociales, las empresas turísticas han tenido que modificar sus estrategias comunicativas y readaptarlas a una nueva realidad con el fin de cumplir sus objetivos. [...]
With the emergence of the Internet and social networks, tourism companies have had to change their communicative strategies and readapt them to a new reality to fulfill their objectives. Thanks to the visual power of Instagram and the services it offers, the tourism sector has found in this network, in particular, the ideal instrument to generate high levels of engagement and commitment to its audience.

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2017-10-19
21:10
94 p, 3.4 MB El Delta del Llobregat : un tresor natural desconegut / Salomón Navarro, Georgina ; Martínez Surinyac, Gabriel , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El Delta del Llobregat és un espai natural de gran importància per la diversitat d'hàbitats que conserva, pel seu punt estratègic dins de la ruta migratòria de les aus i pel fet de ser una de les zones humides més importants de Catalunya. [...]
El Delta del Llobregat es un espacio de gran importancia por la diversidad de hábitats que conserva, por su punto estratégico dentro de la ruta migratoria de las aves, y por el hecho de ser una de las zonas húmedas más importantes de Cataluña. [...]
The Llobregat Delta is an important natural environment due to the wide diversity of habitats which it preserves, also for being a strategic place for the birds migratory routes and for the fact that it is considered one of the most important wetland aereas of Catalonia. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]
2 documents
2017-10-19
21:03
139 p, 1.8 MB L'etapa manresana de Josep Maria Planes / Solernou Puig, Aleix ; Figueres Artigues, Josep Maria , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball és un estudi exhaustiu de l'empremta que va deixar Josep Maria Planes als diaris i revistes de Manresa, i s'endinsa i investiga en la seva obra per tal de projectar una mirada més àmplia i gairebé desconeguda sobre la seva figura. [...]
Este trabajo es un estudio exhaustivo de la huella que dejó Josep Maria Planes en los diarios y revistas de Manresa, y se introduce e investiga en su obra con el propósito de proyectar una mirada más amplia y casi desconocida sobre su figura. [...]
This work is an exhaustive study of the imprint left by Josep Maria Planes in the newspapers and magazines of Manresa, and is introduced and investigated in his work with the purpose of projecting a wider and almost unknown look on his figure. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2017-10-19
20:56
85 p, 2.8 MB Everest 2015 : inspirada en la increïble història real (1996) / Sensarrich Viaplana, Helena ; Martínez Surinyac, Gabriel , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El cas Everest 1996 fa referència a una de les majors tragèdies de l’alpinisme al cim més alt del món. El 10 de maig d’aquell any, vuit persones van morir durant el descens després d’haver arribat a 8. [...]
El denominado caso Everest 1996 es una de las mayores tragedias del alpinismo en la cima más alta del mundo. El 10 de mayo de aquel año, ocho personas murieron durante el descenso después de haber llegado a los 8. [...]
The Everest 1996 case it’s about one of the major tragedies of climbing the Earth’s highest mountain. On May 10th of that year, eight people died during the descent after reaching to 8,848 meters. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2017-10-19
20:26
240 p, 2.6 MB Moros y cristianos : Análisis del tratamiento del islam en la prensa digital / Sánchez-Montañés Quintana, Andrea ; Soriano Clemente, Jaume , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El treball és una recerca sobre el tractament de l'islam en dos atentats. Per una banda, el que va patir el setmanari satíric francés Charlie Hebdo en el 2015 i, per l'altra, l'atac en el pont de Westminster, a Londres, en 2017. [...]
El trabajo es una investigación sobre el tratamiento del islam en dos atentados. Por un lado, el que sufrió el semanario satírico francés Charlie Hebdo en 2015 y, por otro, el ataque en el puente de Westminter, en Londres, en 2017. [...]
This dissertation is an analysis about the treatment of Islam in two assaults. On the one hand, the attack suffered by Charlie Hebdo in 2015. On the other hand, the attack occurred in Westminster Bridge, in London, in 2017. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2017-10-19
20:17
79 p, 3.0 MB La cobertura informativa de la boxa a la premsa esportiva espanyola / Sánchez Ríos, Adrián ; Puig Lobató, Josep M. , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El present treball analitza la cobertura informativa sobre la boxa a la premsa esportiva impresa espanyola. La boxa tant a Catalunya com a Espanya és considerada més un actor il·legal que una disciplina olímpica. [...]
El presente trabajo analiza la cobertura informativa sobre el boxeo en la prensa deportiva impresa española. El boxeo tanto en Cataluña como en España es considerado más un actor ilegal que una disciplina olímpica. [...]
This paper analyzes the boxing news coverage in the Spanish printed sports press. Boxing, both in Catalonia and Spain, is considered an illegal actor rather than an Olympic discipline. The sections that make up this research want to describe the current situation of the bulwark of contact sport.

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
Enfocat a:
Escola d'Enginyeria. TFG (449)
Facultat de Biociències. TFG (1,222)
Facultat de Ciències. TFG (102)
Facultat Ciències de l'Educació. TFG (78)
Facultat de Ciències de la Comunicació. TFG (895)
Facultat d’Economia i Empresa. TFG (50)
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia. TFG (77)
Facultat de Dret. TFG (243)
Facultat de Filosofia i Lletres. TFG (265)
Facultat de Medicina. TFG (31)
Facultat de Psicologia. TFG (24)
Facultat de Traducció i d'Interpretació. TFG (313)
Facultat de Veterinària. TFG (350)