Facultat de Psicologia. Treballs de fi de grau
Aquesta col·lecció inclou els treballs de fi de grau (TFG) dels estudiants de la Facultat de Psicologia de la UAB , a partir del curs 2013-2014.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2023-06-12
19:49
30 p, 673.9 KB Cíborg feminista o cíborg feminitzat : ciberautoetnografia sobre identitat, internet i gènere / Claver i Díaz, Ada ; Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
A principis dels noranta, Dona Haraway (1991) en el Cyborg Manifesto, utilitza el cíborg com a metàfora de les possibilitats d'internet per suggerir una sortida al dualisme de gènere. Però, és possible concebre una lògica diversa dins d'un sistema patriarcal el qual s'inscriu la possibilitat d'internet? A través de l'anàlisi qualitatiu autoetnogràfic, s'explora la relació entre identitat, internet i ser dona. [...]
2022
Grau en Psicologia [1485]  
2022-10-18
16:22
59 p, 1.5 MB La Vitamina A en l'Embriogènesi : Essencial i Perjudicial / Benghanou Kouiyed, Noor ; Fábregas Batlle, Pere Jordi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
La vitamina A és un nutrient essencial per la diferenciació i el creixement cel·lular. Un dels derivats és l'àcid retinoic, un important metabòlit biològicament actiu que regula processos biològics essencials, com és la formació dels òrgans en el període de l'embriogènesi. [...]
Vitamin A is an essential nutrient for cell differentiation and growth. It is not a single substance but encompasses several related compounds that fall under this name. One of the derivatives is retinoic acid, an important biologically active metabolite that regulates essential biological processes, such as the formation of organs in embryogenesis. [...]

2022
Grau en Logopèdia [1383]  
2022-10-17
16:25
37 p, 2.1 MB La intervenció logopèdica en nounats prematurs que presenten disfàgia : revisió sistemàtica de la pràctica clínica actual basada en evidència científica (PBE) i plantejament d'una nova proposta d'intervenció / Colomer Fortuny, Marta ; Fábregas Batlle, Pere Jordi, dir. ; Garcia Ezquerra, Raquel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Durant les últimes dècades, el nombre de naixements prematurs ha augmentat, així com també la taxa de supervivència dels nadons nascuts en aquestes situacions. Dins la clínica de la prematuritat hi trobem la disfàgia, i per això en el present treball es descriuen les causes que té en aquest grup etiològic, es repassa l'anatomofisiologia de la deglució en lactants i es concreta el seu desenvolupament embrionari, es parla de la intervenció que s'hi dona des de la logopèdia, i, per últim, es planteja una nova proposta d'intervenció des d'aquest camp, donada la necessitat de maximitzar i millorar les eines terapèutiques per tenir-ne cura.
A lo largo de las últimas décadas, el número de nacimientos prematuros se ha visto aumentado, así como también la tasa de supervivencia de los bebés nacidos en dichas circunstancias. La mayoría de ellos presenta disfagia orofaríngea, una condición que dificulta o imposibilita la alimentación oral, llegando a poder poner en riesgo su vida a causa de desnutrición o broncoaspiración. [...]
During the last decades, the number of preterm births has been increased, as well as the rate of survival of preterm newborn. Most of them present oropharyngeal dysphagia, a condition that complicates or makes impossible oral feeding and could even lead them to death, because of malnutrition or bronchoaspiration. [...]

Bellatera : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Logopèdia [1383]  
2022-09-15
15:15
54 p, 13.4 MB Intervención para fomentar la comunicación en un aula de infantes con necesidades complejas de la comunicación (NCC) mediante sistemas aumentativos y/o alternativos de la comunicación (SAAC) / Bernat Borrega, Carla ; Resina, Paula, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Los sistemas aumentativos y/o alternativos de la comunicación (SAAC) son una herramienta muy valiosa para los niños con necesidades complejas de la comunicación (NCC), sin embargo, proporcionarles un plafón de comunicación no los convertirá en comunicadores, necesitarán de una enseñanza. [...]
Els sistemes augmentatius i/o alternatius de la comunicació (SAAC) són una eina molt valuosa per als infants amb necessitats complexes de la comunicació (NCC), però, proporcionar-los un plafó de comunicació no els convertirà en comunicadors, necessitaran un ensenyament. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Logopèdia [1383]  
2022-09-01
20:58
53 p, 2.3 MB Detección precoz del Trastorno de Conducta en educación preescolar desde una perspectiva sistémica : una intervención para la formación a docentes y orientación a las familias / Puerta Silva, Alba ; Benezuela, Mayra ; Rubio, Remedios, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
El Trastorno de Conducta (TC) puede suponer grandes dificultades para los niños y niñas en la vida cotidiana, así como para sus familias, tanto a corto como a largo plazo. Durante los últimos años se ha evidenciado un aumento significativo de trastornos psicológicos en la infancia, siendo el TC la categoría diagnóstica que presenta mayor prevalencia en esta población. [...]
Conduct Disorder (CD) can imply great difficulties for children in daily life, as well as for their families, both in the short and long term. During recent years, a significant increase in psychological disorders has been evidenced in childhood, being the CD the diagnostic category with the highest prevalence in this population. [...]

2022
Grau en Psicologia [1485]
3 documents
2022-07-28
16:51
34 p, 1.2 MB El teu benestar, la teva felicitat. Una intervenció per familiars d'adolescents amb problemàtica conductual greu / Quevedo Barber, David ; Puig Palanca, Marta ; Bonillo Martín, Albert, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
El present treball de camp consisteix en un programa d'intervenció psicosocial basat en la psicoeducació de familiars amb adolescents afectats per trastorns de conducta. Els objectius essencials s'han basat a abordar les principals problemàtiques que exposen (culpa, frustració i relacions familiars) dotant de coneixement, eines i una xarxa de suport social per millorar el seu benestar a la llar i millorar la seva qualitat de vida.
The present fieldwork consists of a psychosocial intervention program based on the psychoeducation of relatives with adolescents affected by conduct disorders. The essential objectives have been based on addressing the main problems they expose (guilt, frustration and family relationships) by providing knowledge, tools and a support network to improve their life quality.

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Psicologia [1485]  
2022-07-28
16:07
77 p, 1.0 MB Intervenció Psicològica en Situacions de Crisi i Emergència. Una Proposta Formativa per a Caps del Cau / Compte González, Miquel ; Castellano-Tejedor, Carmina, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Aquest estudi explora les habilitats psicològiques necessàries en intervenció en crisis i les mancances existents en entitats de lleure. Això permet construir un índex de continguts com a base d'una formació a mida. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Psicologia [1485]
3 documents
2022-04-20
18:11
29 p, 591.8 KB Franquismo y binarismo absolutista : un destino imperial estructurado en la naturalización de los cuerpos / Cano Silva, Verónica Andrea ; Balltondre, Mónica, 1977-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Las modificaciones del discurso sobre la homosexualidad a lo largo de la dictadura franquista deviene en hilo conductor de la presente investigación, encauzándose el análisis por el entramado de saberes y poderes que articulaban la biopolítica del régimen. [...]
Les modificacions del discurs sobre l'homosexualitat al llarg de la dictadura franquista esdevé en fil conductor de la present investigació, canalitzant l'anàlisi per l'entramat de sabers i poders que articulaven la biopolítica del règim. [...]

2020
Grau en Psicologia [1485]  
2022-03-24
19:05
71 p, 4.3 MB Relación entre el feedback de los y las entrenadoras y el refinamiento de destrezas motrices en deportistas experimentados/as: una revisión sistemática / Merino Expósito, Victor ; Alcaraz Garcia, Saül, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Los tipos o características del feedback que proporcionan los y las entrenadoras tienen efecto sobre el refinamiento de destrezas motrices en deportistas experimentados/as. Por ello, se realiza una revisión sistemática con el objetivo examinar dicha relación y que, al mismo tiempo, permita extraer recomendaciones para los y las entrenadoras. [...]
Els tipus o característiques del feedback que proporcionen els i les entrenadores tenen efecte sobre el refinament de destreses motrius en esportistes experimentats. Per això, es realitza una revisió sistemàtica amb l'objectiu d'examinar aquesta relació i que, al mateix temps, permeti extraure recomanacions per als i les entrenadores. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]  
2022-02-16
15:31
57 p, 2.1 MB A bridge from neuroscientific models to recurrent neural networks. Derivation of continuous-time connectionist models from neuroscience computational principles / Gort Vicente, Joan ; Losilla Vidal, Josep Maria, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
In the last years, recurrent neural networks with continuous dynamics have been applied to model many neurobiological phenomena. However, the literature on the physiological foundations of these connectionist networks is practically non-existent, as they are closer to artificial neural networks than neuroscientific computational models. [...]
A través d'aquestes pàgines, oferim una derivació completament nova d'alguns models de freqüència neuronal, partint del formalisme dels "integrate and fire" i de la cinètica sinàptica. El propòsit principal és investigar els fonaments neurocientífics dels models connexionistes, ja que les equacions que obtenim es tracten de xarxes neuronals recurrents. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]