Facultat de Filosofia i Lletres. Treballs de fi de grau
Aquesta col·lecció recull els treballs de fi de grau (TFG) elaborats pels estudiants que cursen estudis a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, a partir del curs 2012-2013.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2024-02-12
21:07
71 p, 10.6 MB Etnozoologia. Una anàlisi de la desconstrucció dels imaginaris catalans sobre herpetofauna realitzada pel GRRA / Llamas Ortega, Laura ; Grau, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'estudi sobre els tipus de relacions que estableixen les societats humanes amb els nohumans es remunta als orígens de la disciplina. Tanmateix, l'enfocament particular dels estudis etnozoològics no té tanta presència en la història de l'antropologia social i cultural a l'Estat Espanyol, i encara menys els estudis sobre etnoherpetologia. [...]
En aquest treball es presenta una anàlisi antropològica dels imaginaris populars de la població catalana sobre hepertofauna a partir de l'anàlisi etnogràfica dels integrants del grup de recerca científica GRRA realitzada del 2019 al 2021. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Antropologia social i cultural [1267]  
2024-02-12
18:50
30 p, 715.2 KB Definiteness, indefiniteness and short weak definites : Reference to kinds and kinds of events / Bacari López, Majula ; Espinal, M. Teresa, (Maria Teresa) dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The purpose of this study is to analyze in which way weak definites differ from indefinites in terms of the assumption of both uniqueness and existence and what are the requirements (i. e. , lexical and verbal restrictions) that a definite expression in combination with a verb has to satisfy to be able to convey a weak reading. [...]
La finalitat d'aquest estudi és analitzar en què es diferencien els definits febles dels indefinits quant a l'assumpció tant de la unicitat com de l'existència i quins són els requisits (i. e. , les restriccions lèxiques i verbals) que ha de satisfer una expressió definida en combinació amb un verb per poder transmetre una lectura feble. [...]
El propósito de este estudio es analizar en qué se diferencian los definidos débiles de los indefinidos en cuanto a la asunción tanto de unicidad como de existencia y cuáles son los requisitos (i. [...]

2023
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]  
2023-11-17
19:33
45 p, 657.1 KB Is Everything Poisoned?: Representations of Romantic Relationships in Anna Todd's After / Cota López, Ariadna ; Yurss Lasanta, Paula, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
After, Anna Todd's first novel, belongs to the genre of fanfiction, romance and chicklit literature. In this dissertation I analyze how romantic relationships are represented in it, especially focusing on the relationship of the two main characters, Hardin and Tessa. [...]
After, la primera novel·la d'Anna Todd, pertany al gènere de la fanfiction, la literatura romàntica i la chicklit. En aquesta tesi analitzo com s'hi representen les relacions romàntiques, centrant-me especialment en la relació dels dos personatges principals, el Hardin i la Tessa. [...]
After, la primera novela de Anna Todd, pertenece en el género de la fanfiction, la literatura romántica y la chicklit. En esta tesis analizo cómo se representan las relaciones románticas, centrándome especialmente en la relación de los dos personajes principales, Hardin y Tessa. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
2023-11-17
17:36
159 p, 974.7 KB Digitalización, redes sociales, arte y barcelona: reflexiones sobre el panorama artístico barcelonés / Zamora Jiménez, Gerard ; Vidal Oliveras, Jaime, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El trabajo consiste en una investigación sobre la influencia de las redes sociales y la digitalización en el panorama artístico actual de la ciudad de Barcelona, desde sus museos hasta sus galerías, sus artistas y la crítica artística. [...]
The present thesis consists in research of social media networks influence and the digitization of nowadays artistic environment in Barcelona city, from its museums to its galleries, its artists and art criticism. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Història de l'Art [807]  
2023-10-18
17:49
40 p, 480.2 KB Els ulls, la visió i la mirada en la poesia lírica medieval de finals del segle XIV i principis del XV / Baños, Núria ; Pujol Gomez, Josep, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest treball estudia el tractament del tema dels ulls com a agents de l'enamorament en la poesia catalana del segle XIV i del segle XV fins a 1425. D'una banda, cataloga els motius i, de l'altra, els estudia en poetes catalans -Andreu Febrer, Jordi de Sant Jordi i Gilabert de Pròixida, entre d'altres-, fent atenció a les tradicions que hi actuen i a com s'hi introdueixen innovacions -i quines són aquestes innovacions. [...]
El presente trabajo estudia el tema de los ojos como agentes en el enamoramiento en la poesía catalana del siglo XIV y del siglo XV hasta 1425. Por un lado, cataloga los motivos y, por el otro, los estudia en los poetas catalanes -Andreu Febrer, Jordi de Sant Jordi y Gilabert de Pròixida, entre otros-, teniendo especialmente en cuenta las tradiciones presentes y la introducción de innovaciones. [...]
This study examines the theme of eyes as love agents in Catalan poetry from 14th century to 15th century. On the one hand, it catalogues motifs, on the other hand, it studies them in Catalan poets such as Andreu Febrer, Jordi de Sant Jordi and Gilabert de Pròixida. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]  
2023-10-17
18:46
32 p, 419.0 KB Memoria remota: la previvencia del romanticismo historiográfico en los videojuegos / Pérez Plaza, Àlex ; Vidal, Jordi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
El romanticismo historiográfico ha sido tradicionalmente categorizado como una tendencia obsoleta, cuyas aportaciones no deben ser tenidas en consideración al ser estas producto de un contexto determinado como lo fue el siglo XIX. [...]
El romanticisme historiogràfic ha sigut tradicionalment categoritzat com una tendència obsoleta, les aportacions de la qual no han de ser tingudes en consideració al ser aquestes producte d'un context determinat com ho va ser el segle XIX. [...]
Historiographical Romanticism has traditionally been categorised as an obsolete trend, whose contributions should not be taken into consideration as they are the product of a specific context such as the 19th century. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Història [803]  
2023-10-10
15:17
63 p, 975.9 KB «En el si del testimoni : Resignificació de l'estatut de veritat de la figura del testimoni per a la transformació social i la justícia epistèmica» / Dot Serrat, Jordi ; Sàez i Tajafuerce, Begonya, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Enfront del repte de dotar de dignitat filosòfica les experiències i sabers del món rural tradicional que acull i vindica el Museu de la Vida Rural (MVR), aquest treball proposa una resignificació de l'estatut de veritat de la figura del testimoni. [...]
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Filosofia [802]  
2023-10-10
15:03
55 p, 826.2 KB Entre bambolines : explorant el potencial socialment transformador de l'educació estètica / Prades Garcia, Gal·la ; Sàez i Tajafuerce, Begonya, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia) ; Mumbrú Mora, Àlex, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El present treball de fi de grau és una exploració teòrica i pràctica sobre una de les maneres en què l'educació estètica pot contribuir a les transformacions socials: l'afectiva. Amb el recolzament conceptual de filòsofs com John Dewey, Dina Mendonça, Bell Hooks, Rancière o Marina Garcès, planteja quines són les condicions que hipotèticament podrien donar-se a nivell intern en una comunitat teatral per tal que l'experiència en si constituïra un impacte social, i posa en contrast aquesta especulació amb la realitat situada i concreta d'un dels grups de teatre trimestral d'El Triangle Inclusiu.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Filosofia [802]  
2023-10-04
16:44
35 p, 1.1 MB El crepuscle de Hattuša : els conflictes de l'imperi nou hitita a través d'un joc "states of siege" / Fernández Rodríguez, Víctor ; Alemany i Vilamajó, Agustí, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu d'aquest treball és avaluar la viabilitat d'adaptar l'Imperi Nou Hitita a un joc del tipus "States of Siege". S'analitza l'estructura d'aquests jocs i els canvis introduïts per VPG. Es localitzen enclavaments geogràfics rellevants i es consideren com a possibles escenaris per a l'estudi dels conflictes d'un imperi. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]  
2023-10-04
14:51
37 p, 3.0 MB Les tombes de Santa Maria del Mar de Barcelona / Soto Hernández, Álvaro ; Jiménez Sureda, Montserrat, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
A partir de la realització d'un corpus epigràfic per a les prop de dues-centes làpides del sòl sepulcral de Santa Maria del Mar de Barcelona, es pretén aproximar un coneixement més profund sobre elements relatius als sepulcres del temple. [...]
Through an ad hoc collection of nearly two hundred inscriptions from Santa Maria del Mar's grave tombstones, this paper seeks deeper knowledge and issues related to the burials at this Basilica. The study deals with a wide range of elements such as the morphology of the tombstone, its interred people, their epitaphs and last wills, social class questions and the hierarchy of space within the burial ground as well. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Història [803]