Facultad de Filosofía y Letras. Trabajos de fin de grado
Esta colección recoge los trabajos de fin de grado (TFG) elaborados por los estudiantes que cursan estudios en la Facultat de Filosofía y Letras de la UAB, a partir del curso 2012-2013.
Estadísticas de uso Los más consultados
Últimas adquisiciones:
2022-06-15
16:11
36 p, 24.7 MB Entre les necessitats atribuides i les viscudes : Aproximació etnogràfica a la pobresa, l'exclusió i les polítiques públiques / Morros Colet, Aida ; Carrasco, Sílvia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Les persones considerades en risc d'exclusió social són el centre dels plans per la lluita contra la pobresa i per la inclusió social de Catalunya. Aquestes polítiques prioritzen les necessitats econòmiques, la salut i l'educació, i fan menys atenció a la vessant relacional de l'exclusió, marginalitat i pobresa. [...]
2021
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]  
2022-06-03
22:58
20 p, 9.7 MB Impacte psicosocial dels problemes d'habitatge al barri del Raval / Miranda Iglesias, Lídia ; Camps-Orfila, Silvia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta investigació pretén analitzar el conjunt de dinàmiques que tenen lloc entre les persones que habiten al Raval i el seu teixit associatiu al voltant de les problemàtiques d'habitatge i els factors que s'hi vinculen. [...]
The aim ofthis research is to analyze the set of dynamics that take place between Raval's inhabitants and its associative fabric related to housing problems and the factors that are linked to it. It is a qualitative study consisting of semistructured interviews to people and organizations linked to the neighborhood and participant observation at the attempt to stop sorne evictions. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]  
2022-06-03
22:24
51 p, 19.8 MB Un viatge als afores de la cultura : Migració, Estat i discriminació / Estanyol Bamés, Ester ; Cirera Izquierdo, Joan Carles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'arribada de l'epidemia de la Covid-19 ha visibilitzat de forma clara els límits, les fortaleses i les mancances de l'autoritat estatal alhora que la fragilitat d'alló que anomenem normal,ja que la naturalesa no entén de normalitat. [...]
La llegada de la epidemia de la Covid-19 ha visibilizado de forma clara los límites, las fortalezas y las carencias de la autoridad estatal a la vez que la fragilidad de lo que llamamos normal, ya que la naturaleza no entiende de normalidad. [...]
The appearance of covid-19 and the pandemic has brought to light the limits, strengths, and weaknesses, as well as the fragility, ofwhat we think of as normal because nature doesn't recognize what we consider normal. [...]

2021
Grau en Humanitats [1139]  
2022-06-03
22:14
39 p, 48.8 MB Paris i Barcelona, ciutats de la modernitat. La pervivència d'Haussmann i Cerdà al segle XXI / Fuentes Navarrete, Clara ; Carbonell, Mariano, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia
2021
Grau en Història de l'Art [807]  
2022-06-03
22:03
56 p, 45.3 MB Anàlisi dels espais verds urbans. Estudi de cas: Cornellà de Llobregat / Páez Gil, Sandra ; Romagosa Casals, Francesc, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Els espais verds i la infraestructura verda urbana són parts essencials del teixit urbà amb els quals, en les seves diferents morfologies i nivells de centralitat, les ciutats s'organitzen, es construeixen i funcionen. [...]
Los espacios verdes y la infraestructura verde urbana son partes esenciales del tejido urbano con los cuales, en sus diferentes morfologías y niveles de centralidad, las ciudades se organizan, se construyen y funcionan. [...]
Green spaces and urban green infrastructure are essential parts of the urban fabric with which, in their different morphologies and levels of centrality, cities are organized, built and operated. Urban green spaces are a very important source of ecosystem services for urban society, which are treated and taken up in this investigation. [...]

2021
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]  
2022-06-03
21:41
39 p, 7.6 MB La necesidad de reconexión con la naturaleza durante la infancia / Carrera Arroyo, Sara ; Tafalla, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La visión antropocéntrica y los dualismos opresivos subyacentes impiden la comprensión de una naturaleza que abarca toda la realidad. Este pensamiento ha conllevado a una crisis de valores, ecológica y del ser humano mismo. [...]
The anthropocentric vision and the underlying oppressive dualisms prevent the understanding of a nature that encompasses all the reality. This thought has led to a crisis of values, ecology and of the human being itself. [...]

2021
Grau en Filosofia [802]  
2022-03-04
19:59
49 p, 12.0 MB Primers passos en l'arqueologia del paisatge medieval de Castissent (Pallars Jussà) / Pociello i Bardina, David ; Brufal i Sucarrat, Jesús, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
A Castissent hi observem uns patrons de poblament d'origen.
medieval que també són corrents en altres indrets de Catalunya; nuclis de poblament alt-medieval concentrat a l'entorn d'un focus religiós o civil que són abandonats amb posterioritat; i poblament dispers en masos, detectable en documents medievals, que arriba fins als nostres dies. [...]
In Castissent we observe certain population patterns of medieval origin, also usual in other regions of Catalonia; high-middle-ages population centres concentrated surrounding a religious or a civil focus that, in both cases, are later abandoned; and scattered population in farmhouses perceptible in medieval documents, that last until nowadays. [...]

2021
Grau en Arqueologia [811]  
2022-01-12
19:46
33 p, 1.3 MB Las "Nuevas poblaciones" de Sierra Morena y Andalucía en tiempos de Carlos III : ¿proyecto de éxito o fracaso? / Núñez Cubero, Sergio ; Betrán Moya, José Luis, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història
Este trabajo tiene como objetivo realizar un análisis historiográfico sobre las "Nuevas Poblaciones" de Sierra Morena y Andalucía, creadas durante el reinado de Carlos III, y hacer un balance general sobre el éxito o fracaso de dicho proyecto.
Aquest treball té com a objectiu realitzar una anàlisi historiogràfic sobre les "Nuevas Poblacions" de Sierra Morena i Andalusia, creades durant el regnat de Carles III, i fer un balanç general sobre l'èxit o fracàs d'aquest projecte.
The aim of this work is to carry out a historiographic analysis of the "Nuevas Poblaciones" of Sierra Morena and Andalucia, created during the reign of Charles III, and to make a general balance on the success or failure of cited project.

2021
Grau en Història [803]  
2022-01-12
18:37
29 p, 365.1 KB Melding Identities : The Kailyard and Victorian Society in James Barrie's Peter and Wendy / Gómez Calvete, Sara ; Monnickendam, Andrew, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
This dissertation intends to reconcile the two identities of James Matthew Barrie, the Scottish writer and the English playwright, through the analysis of his novel Peter and Wendy (1911) and the tropes showcased in his Kailyard novels, such as A Window in Thrums (1889). [...]
Aquesta tesi té com a intenció reconciliar les dues identitats de James Matthew Barrie, escriptor Escocès i el dramaturg Anglès, a través de l'anàlisi de la seva novel·la Peter i Wendy(1911) i de les al·legories exhibides en les seves novel·les Kailyard, com Una finestra a Thrums (1889). [...]
Esta tesis tiene como intención reconciliar las dos identidades de James Matthew Barrie, el escritor escocés y el dramaturgo inglés, a través del análisis de su novela Peter y Wendy (1911) y de las alegorías exhibidas en sus novelas Kailyard, como Una ventana en Thrums (1889). [...]

2021
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
2021-10-04
15:52
31 p, 435.2 KB Los Ecos de los Samuráis : las controversias de la cuestión fascista / Soler i Rodó, Martí ; Marín i Corbera, Martí, 1965-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
La historiografía del fascismo ha tendido a usar diferentes razonamientos para desvincular el caso japonés del fascismo. A través de un modelo ideal, se han establecido comparativos referentes a la estructura fascista occidental con la nipona, descartándola como fenómeno fascista por la falta de la existencia de un líder carismático o de un partido único que reciba una masiva aceptación.
La historiografia del feixisme ha tendit a utilitzar diferents raonaments per desvincular del cas japonès del feixisme. A través d'un model ideal, s'han establert comparatives entre l'estructura feixista occidental i la nipona, descartant-la com a fenomen feixista per la manca d'existència d'un líder carismàtic o d'un partit únic que obtingui una acceptació massiva.

2021
Grau en Història [803]