Trabajos de fin de grado (TFG)
Los Trabajos de Fin de Grado (TFG) son proyectos orientados al desarrollo de una investigación o una innovación con la supervisión de un tutor. Generalmente son de aplicación en el campo profesional del ámbito de la titulación. El alumno tiene que aplicar los conocimientos, habilidades y competencias adquiridos durante sus estudios.

Esta colección recoge los Trabajos elaborados por estudiantes de las diferentes titulaciones de grado de la UAB, a partir del curso 2012-2013.

Últimas adquisiciones:
2017-10-17
20:13
130 p, 4.4 MB El periodisme digital dels esports de muntanya a Catalunya : anàlisi del sector / Pujol Alabau, Xavier ; Blanco Pont, Josep Maria , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El periodisme digital que tracta els esports de muntanya a Catalunya ha experimentat un augment important de producció en els últims anys. Aquest treball analitza els mitjans que pertanyen a aquest grup, observant la seva producció i conversant amb els experts que hi treballen. [...]
El periodismo digital que trata los deportes de montaña en Catalunya ha experimentado un crecimiento de producción importante en los últimos años. Este trabajo analiza los medios que forman parte de este grupo, observando su producción y conversando con los expertos que trabajan en ellos. [...]
Digital journalism about mountain sports in Catalonia has experienced an important increase in the last years. This research analyze the media which are part of this group, observing their production and conversing with the experts who work in them. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2017-10-17
20:08
299 p, 3.8 MB Diseño de un protocolo para la gestión eficaz y eficiente de la comunicación de crisis en procesos penales que implican a un club de fútbol de élite : el caso del Fútbol Club Barcelona (junio 2003 - febrero 2017) / Moreiro Martínez, Júlia ; Blanco Pont, Josep Maria , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Els clubs de futbol d'elit s'han convertit en multinacionals de l'oci, grans empreses amb beneficis milionaris que operen al món sencer. Donades les seves dimensions, estan sotmesos a riscos de naturalesa diversa que poden derivar en crisis comunicatives que han de saber gestionar. [...]
implicacions en processos penals son una causa molt freqüent en aquest tipus de situació. Centrada en el cas del Futbol Club Barcelona, aquesta.
investigació ha analitzat el tractament mediàtic d'aquests casos i la gestió de comunicació realitzada per la institució. La relació entre ambdós resulta clara: el club es serveix dels mitjans com a principal eina per a comunicar-se amb els seus grups d'interès desaprofitant les possibilitats d'Internet i els mitjans ofereixen informació parcial basada en fonts poc relacionades amb el cas i de caràcter subjectiu.
Los clubes de fútbol de élite se han convertido en multinacionales del ocio, grandes empresas con beneficios millonarios que operan en el mundo entero. Dadas sus dimensiones, están sometidos a riesgos de naturaleza distinta que pueden derivar en crisis comunicativas que deben saber gestionar. [...]
Elite football clubs have turned into multinationals of leisure, big companies with millionaires benefits that works all over the world. Because of their size, they are subjected to different types of risk that can turn into a crisis of communication that they have to know how to manage. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2017-10-17
19:58
43 p, 3.3 MB Los músculos de Venus : Un reportaje sobre las luces y las sombras del fisicoculturismo femenino / Privado Ortega, Andrea ; Gallego Ayala, Juana , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball pretén donar a conèixer la disciplina del fisicoculturisme femení, explicar la motivació que poden tenir les dones per voler desenvolupar la seva musculatura i de quina manera això pot trencar amb el prejudici social que s’estableix al voltant de la qüestió. [...]
Este trabajo pretende dar a conocer la disciplina del fisicoculturismo femenino, explicar la motivación que pueden tener las mujeres para querer desarrollar su musculatura y de qué manera esto puede romper con el prejuicio social que se establece alrededor de la cuestión. [...]
This work aims to make known the discipline of female bodybuilding, as well as to explain the motivation that women can have to want to develop their musculature and how this can break down the social prejudice that is established around the issue. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2017-10-17
19:51
171 p, 3.1 MB De El Ala Oeste a Borgen : La comunicación política en la ficción televisiva / Prieto Martínez, Alberto ; Tous Rovirosa, Anna , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La ficció política s'ha convertit, d'ençà el seu 'boom' a finals dels 90 amb l'èxit d''El Ala Oeste'. en una de les formes més fidels de representació del funcionament institucional, les relacions de les institucions amb la societat civil i els mitjans i de com la política ha de comunicar. [...]
La ficción política se ha convertido, desde su 'boom' a finales de los años 90 con el éxito de 'El Ala Oeste', en una de las formas más fieles de representación del funcionamiento institucional, las relaciones de las instituciones con la sociedad civil y de cómo la política debe comunicar. [...]
Political fiction has become, ever since it's popular arise in the late 90's with the successful 'The West Wing', one of the most reliable ways to represent how politics work, how institutions relate to society and media and how politics must communicate. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2017-10-17
19:40
65 p, 2.4 MB YouTube como medio de comunicación : utilizar sus herramientas para concienciar / Prieto Martín, María Teresa ; Vilageliu Herrerias, Cristina ; Maas Olives, Marcel , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
YouTube és una xarxa social que cada cop s’assembla més a un mitjà de comunicació de masses, vist des de la concepció actual. Arriba a un gran nombre de persones, a qualsevol lloc del món i permet la bidireccionalitat. [...]
YouTube es una red social que cada vez se asemeja más a un medio de comunicación de masas, en la concepción actual. Llega a un gran número de personas, a cualquier lugar del mundo y permite la bidireccionalidad. [...]
YouTube is a social network that resembles more each time to a mass media, seen as the actual perspective. It reaches a big amount of people, around the world and allows bidirectionality. Thanks to its diverse target, youtubers have appeared, which are very influential communicators. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2017-10-17
19:21
166 p, 19.3 MB Digitalització i periodisme : l'ús de Twitter per part dels periodistes esportius / Prat Roset, Ferran ; Carrillo Pérez, Nerea , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La digitalització i la proliferació de les noves tecnologies han capgirat les rutines periodístiques tradicionals. Les empreses de comunicació han.
començat a incorporar diferents eines i plataformes per a donar informació. Davant d'això, els professionals del sector han hagut d’adquirir i aprendre coneixements per tal d'utilitzar-les. El present treball analitza com els periodistes esportius utilitzen Twitter, si en treuen el màxim profit i si Twitter s'ha convertit en una eina complementària de la tasca professional informativa dels mitjans de comunicació. [...]
La digitalización y la proliferación de las nuevas tecnologías han cambiado las rutinas periodísticas tradicionales. Las empresas de comunicación han empezado a incorporar diferentes herramientas y plataformas para dar información. [...]
The digitalisation and the proliferation of the new technologies have capsized the traditional journalistic routines. The companies of communication have begun to incorporate different tools and platforms to give information. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2017-10-17
18:59
89 p, 49.8 MB Maduixes, Taronges i Po(e)mes :  Un recorregut audiovisual per Els Fruits Saborosos / Porta Vilaplana, Maria  ; Sanz Tamayo, Núria  ; Martín Pascual, Miguel Ángel , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
"Maduixes, Taronges i Po(e)mes. Un recorrido audiovisual per Els Fruits Saborosos" constitueix el projecte de tres curtmetratges d'adaptació de poemes d'un dels poemaris més reconeguts del poeta català Josep Carner. [...]
“Fresas, Naranjas y Manzanas. Un recorrido audiovisual por Els Fruits Saborosos” constituye el proyecto de tres cortometrajes de adaptación de poemas de una de las antologías más célebres del poeta catalán Josep Carner. [...]
“Strawberries, Oranges and Apples. An audiovisual trip through Els Fruits Saborosos” presents the project of three short films which are an adaptation of poems from one of the notest anthologies of Josep Carner, Catalan poet. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2017-10-17
18:47
110 p, 4.8 MB Som Músics : projecte de websèrie documental / Plans Clotet, Cristina ; Martí Martí, Josep Maria , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Som Músics és un projecte audiovisual que consisteix en la creació d'una websèrie documental de 12 capítols de 10 minuts. Els episodis estan pensats per ser emesos per Internet, tot i que no es descarta l'opció d'explotar-los per la televisió. [...]
Som Músics es un proyecto audiovisual que consiste en la creación de una webserie documental de 12 capítulos de 10 minutos. Los episodios están pensados para ser emitidos por Internet, aunque no se descarta la posibilidad de explotarlos en televisión. [...]
Som Músics is an audiovisual project that involves the creation of a documentary web series consisting in 12 episodes of 10 minutes. In each episode, an artist of the Catalonia's music scene will help the viewers to discover a topic related to this industry. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2017-10-17
18:41
46 p, 2.7 MB La comunicació gestionada per voluntaris : pla de comunicació per als Castellers de Barcelona / Planas Martínez, Jordi ; Morales Morante, Luis Fernando , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El projecte d'aquest Treball de Fi de Grau és un pla de comunicació per als Castellers de Barcelona. El món casteller és especialment curós amb.
l'amateurisme de tots els que hi col·laboren, i per tant la comunicació de la colla l'han de gestionar persones voluntàries. Aquest document pretén.
optimitzar concretament els esforços dels membres dels Castellers de Barcelona. Per fer-ho, el pla proposa reorganitzar els equips de gestió de la comunicació per integrar-la i donar coherència als missatges que s'emeten, defineix els objectius i missatges de la colla, i proposa accions concretes per aconseguir els objectius.
El proyecto de este Trabajo de Fin de Grado es un plan de comunicación para los Castellers de Barcelona. El mundo de los 'castells' se mueve a partir del amateurismo de aquellos que colaboran con sus entidades, y por lo tanto la comunicación la gestionan personas voluntarias. [...]
This Final Degree Project is a communication plan for Castellers de Barcelona. People in 'castells' aren't professional, so communication is managed by volunteers. This document tries to optimize the effort of Castellers de Barcelona. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2017-10-17
18:03
63 p, 2.1 MB El mite de Cleòpatra al cinema : la representació de la Faraona des d'una perspectiva de gènere / Pizà Juan-Muns, Carme ; Soto Sanfiel, María Teresa , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Cleòpatra Filopator VII (69- 30 aC) ha estat una figura històrica recurrent en la literatura, l'art i el cinema de la nostra societat. Però, s'ha representat sempre adequadament? Aquest treball vol analitzar com el cinema ha tractat la Cleòpatra des d'una perspectiva feminista per recuperar un personatge femení històricament maltractat.
Cleopatra Filopátor VII (69- 30 aC) ha sido una figura histórica recurrente en la literatura, el arte y el cinema de nuestra sociedad. Pero, ¿se ha representado siempre adecuadamente? Este trabajo quiere analizar como el cinema ha tratado Cleopatra desde una perspectiva feminista para recuperar un personaje femenino históricamente maltratado.
Cleopatra Philopator VII (69- 30 BC) has been a recurring historical figure in literature, art and cinema of our society. But has she always been accurately represented? This project wants to analyze how cinema has treated Cleopatra from a feminist perspective to recover a female character historically mistreated.

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
Enfocado a:
Escuela de Ingeniería. TFG (437)
Facultat de Biociencias. TFG (1,222)
Facultat de Ciencias. TFG (102)
Facultad de Ciencias de la Educación. TFG (78)
Facultad de Ciencias de la Comunicación. TFG (869)
Facultad de Economía y Empresa. TFG  (50)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. TFG (77)
Facultad de Derecho. TFG (243)
Facultad de Filosofía y Letras. TFG (265)
Facultad de Medicina. TFG (31)
Facultad de Psicología. TFG (24)
Facultad de Traducción e Interpretación. TFG (313)
Facultad de Veterinaria. TFG (348)