Facultad de Ciencias de la Comunicación. Trabajos de fin de grado

Esta colección recoge Trabajos de fin de grado (TFG) elaborados por los estudiantes de las distintas titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAB, a partir del curso 2013-2014.

Los TFG de esta facultad pueden ser de dos tipos: de investigación o de proyecto.

Estadísticas de uso Los más consultados
Últimas adquisiciones:
2021-03-17
19:35
150 p, 2.3 MB Estudi de recepció d'un programa d'infosàtira en la joventut catalana : el cas del Polònia / Talavera Prat, Mar ; Carrillo Pérez, Nereida, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El present treball analitza la recepció del Polònia per part de la joventut catalana, partint de l'estudi de l'infoentreteniment i de la diagnosi d'aquesta generació amb dos punts de referència, el món audiovisual i la seva connexió amb la política. [...]
El presente trabajo analiza la recepción del Polonia por parte de la juventud catalana, partiendo del estudio del infoentretenimento y de la diagnosis de esta generación con dos puntos de referencia, el mundo audiovisual y su conexión con la política. [...]
The current work analyses the Polonia's reception of Catalan youth, based on the research of the infotainment and the diagnosis of this generation with two landmarks, the audiovisual world and its connection with politics. [...]

2020
Grau en Periodisme [971]  
2021-03-17
19:14
100 p, 5.0 MB El fenómeno youtuber : los líderes de opinión / Llavero García, Andrea ; Oliva Lloveras, Rosa Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Projecte de reportatge audiovisual centrat en la transformació de la funció del youtuber en la societat i les noves oportunitats que brinda i podria arribar a proporcionar YouTube com a mitjà de comunicació. [...]
Proyecto de reportaje audiovisual centrado en la transformación de la función del youtuber en la sociedad y las nuevas oportunidades que brinda y podría llegar a proporcionar YouTube como medio de comunicación. [...]
Audiovisual report project focused on transforming the role of being a YouTuber in nowadays' society, the new opportunities that this offers, and that this platform could eventually provide as a way of communication. [...]

2020
Grau en Periodisme [971]  
2021-03-17
18:55
160 p, 11.4 MB Pla de Xarxes Socials de l'Ajuntament de Lleida / Bastons Vilaltella, Anna ; Danés Vilallonga, Arantza, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Proposta de Pla de Xarxes Socials per a l'Ajuntament de Lleida, ja que no disposa d'una planificació per als mitjans socials, malgrat ser un usuari actiu a diverses xarxes. Per aquesta raó, s'estudia el seu cas i es proposen accions estratègiques per resoldre les seves necessitats comunicatives i contribuir a una millor estratègia de comunicació en línia de l'Ajuntament. [...]
Propuesta de Plan de Redes Sociales para el Ayuntamiento de Lleida, puesto que no dispone de una planificación para los medios sociales, a pesar de ser un usuario activo en varias redes. Por esta razón, se estudia su caso y se proponen acciones estratégicas para resolver sus necesidades comunicativas y contribuir en una mejor estrategia de comunicación en línea del Ayuntamiento. [...]
Proposal of Social Media Plan for the City council of Lleida, since it does not have any planning for the social networks, in spite of being an active user. For this reason, it studies his case and propose strategic actions to resolve his communicative necessities and contribute at a better strategy of online communication of the City council. [...]

2020
Grau en Periodisme [971]  
2021-03-08
17:26
278 p, 127.9 MB Campaña publicitaria a la marca CYCLO : una nueva mirada a la publicidad de higiene menstrual sostenible / Fauste Medina, Andrea ; Figueras Mas, Guillem ; Quiles Gilabert, Paula ; Ríos Delgado, Andrea ; Sánchez-Pajares Pradas, Cristina ; Tena Raventós, Gerard ; Alavedra Comas, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Campanya publicitària per a la marca CYCLO que engloba dos àmbits. A nivell teòric: estudi de mercat, anàlisi del públic objectiu, anàlisi de la marca i de la seva competencia. A nivell pràctic: realització d'una nova imatge de marca i creació d'una campanya amb l'objectiu de posicionar a la marca com top of mind en el sector de la higiene menstrual sostenible.
Campaña publicitaria para la marca CYCLO que engloba dos ámbitos. A nivel teórico: estudio de mercado, análisis del público objetivo, análisis de la marca y de su competencia. A nivel práctico: realización de una nueva imagen de marca y creación de una campaña con el objetivo de posicionar a la marca como top of mind en el sector de la higiene menstrual sostenible.
Advertising campaign for the CYCLO brand that includes two areas. At a theoretical level: market study, analysis of the target audience, analysis of the brand and its competence. At a practical level: creation of a new brand image and a campaign with the aim of positioning the brand as a top of mind in the sustainable menstrual hygiene market.

2020
Grau en Comunicació Audiovisual [968]  
2021-03-08
16:46
219 p, 17.1 MB Pla de màrqueting i comunicació per Campau / Campderà Albareda, Carla ; Valli Casado, Ana Beatriz, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Pla de màrqueting i comunicació per a la masia Campau, que es dedica al lloguer dels seus espais per a esdeveniments. En aquest projecte, es du a terme una anàlisi i una proposta per a millorar la comunicació de la masia i així, assolir els seus objectius.
Plan de marketing y comunicación para la masía Campau, que se dedica al alquiler de sus espacios para eventos. En este proyecto, se lleva a cabo un análisis y una propuesta para mejorar la comunicación de la masía y así, alcanzar sus objetivos.
A marketing and communication plan for a country house named Campau, which rents its space to hold events. This Project will carry out an analysis and draw up a proposal to improve the communication of Campau and thus achieve its objectives.

2020
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
2021-03-02
15:28
74 p, 7.5 MB Repte Pirineus 3.000 / Mañalich Cortada, Ivette ; Vila Triadú, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Producció d'un documental d'esport de muntanya: Repte Pireineus 3. 000. El treball plasma tota la documentació i tasques necessàries per poder desenvolupar un projecte documental, des de la ideació, passant per totes les fases de guionització, producció, cerca de finançament i fins a l'explotació comercial.
Producción de un documental de deporte de montaña: Reto Pirineos 3. 000. El trabajo plasma toda la documentación y tareas necesarias para poder desarrollar un proyecto documental, desde la ideación, pasando por todas las fases de guionización, producción, búsqueda de información y hasta la explotación comercial.
Production of a mountain sports documentary: Pyrenees 3,000 Challenge. The document includes all the documentation and tasks necessary to be able to develop a documentary project, from the idea, through all the phases of script, production, search of financing and commercial explotation.

2020
Grau en Comunicació Audiovisual [968]  
2021-03-02
14:59
67 p, 13.0 MB Contribución del montaje de Pudovkin en el cine contemporáneo / Gama Cocolina, Marina ; Morales Morante, Luís Fernando, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Al present treball s'investiga si segueixen vigents les tècniques de montatge exposades per Vsévolod Pudovkin -director, actor i teòric rus de cinema- al seu llibre Film Technique and Film Acting (1929) en pel·lícules del cinema contemporani. [...]
En el presente trabajo se investiga si siguen vigentes las técnicas de montaje expuestas por Vsévolod Pudovkin -director, actor y teórico ruso de cine- en su libro Film Technique and Film Acting (1929) en películas de cine contemporáneo. [...]
This work investigates if the editing techniques exposed by Vsévolod Pudovkin -Russian director, actor and film theorist- in his book Film Technique and Film Acting (1929) are still valid in contemporary cinema films. [...]

2020
Grau en Comunicació Audiovisual [968]  
2021-02-23
19:17
103 p, 4.1 MB La evolución de la mujer en los videojuegos : discriminación, empoderamiento y normalización / Romero Martínez, Jonathan ; Martínez Fernández, Jesús, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Radiografia i anàlisi de la figura de la dona en la indústria dels videojocs, un sector dominat per ideals masclistes i misògins durant molts anys. Presenta la percepció sexualitzada del gènere femení, així com la discriminació i l'assetjament de gènere sofert. [...]
Radiografía y análisis de la figura de la mujer en la industria de los videojuegos, un sector dominado por ideales machistas y misóginos durante muchos años. Presenta la percepción sexualizada del género femenino, así como la discriminación y el acoso de género sufrido. [...]
In-depth analysis of the woman figure in the video game industry, a sector dominated by male chauvisim and.
misogynist ideals for many years. It presents the sexualized perception of the female gender, as well as the discrimination and gender harrasment suffered. Furthermore, this investigation has as a dual objective of vindicate acts of gender-based violence and dignify the role of woman in the sector.

2020
Grau en Periodisme [971]  
2021-02-23
18:32
229 p, 2.3 MB Plan de Comunicación de Crisis para el Zoo de Barcelona / Riera López, Clàudia ; Danés Vilallonga, Arantza, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest projecte presenta una proposta de Pla de Comunicació de Crisi pel Zoo de Barcelona, que inclou objectius, accions i estratègies de comunicació aplicades per millorar la imatge del parc i revertir la crítica i delicada situació per la qual travessa. [...]
Este proyecto presenta una propuesta de Plan de Comunicación de Crisis para el Zoo de Barcelona, ​​que incluye objetivos, acciones y estrategias de comunicación aplicadas para mejorar la imagen del parque y revertir la crítica y delicada situación por la que atraviesa. [...]
This project presents a proposal of a Crisis Communication Plan for Barcelona Zoo, which includes objectives, actions and communication strategies applied to improve the park's image and reverse the critical and delicate situation it is going through. [...]

2020
Grau en Periodisme [971]  
2021-02-23
18:26
133 p, 2.9 MB Desenvolupament d'estratègies de comunicació per aconseguir "engagement" de les Generacions Z i Y amb la marca Patagonia a Espanya / Reventós Guisnet, Joana ; Lopes Da Silva, Elaine Aparecida, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta investigació acadèmica té com a objectiu aconseguir un major "engagement" per part de la Generació Z i la Millenial (Y) amb la marca Patagonia a Espanya a través d'estratègies de comunicació. [...]
Esta investigación académica tiene como objetivo conseguir un mayor "engagement" de la Generación Z y la Millenial (Y) con la marca Patagonia en España a través de estrategias de comunicación. Para conseguirlo, se ha realizado un estudio de la industria de la moda sostenible y la marca Patagonia, y un estudio de la Generación Z y Millenial como grupos consumidores. [...]
This academic research aims to achieve a greater engagement from the Z and Y Generations with the brand Patagonia in Spain through communication strategies. To achieve this, I have conducted a study of the sustainable fashion industry and the brand Patagonia, and a study of the Generations Z and Y as consumers. [...]

2020
Grau en Periodisme [971]