Facultat de Ciències de la Comunicació. Treballs de fi de grau

Aquesta col·lecció recull Treballs de fi de grau (TFG) elaborats pels estudiants de les diferents titulacions de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB , a partir del curs 2013-2014.

Estadístiques d'ús Els més consultats

Darreres entrades:
2022-10-26
17:42
208 p, 86.3 MB Agosto The Brand : creació de la identitat, el pla de comunicació i la campanya de llançament d'una marca de roba sostenible i inclusiva / Cuesta Moreno, Clara ; Federico Batlle, Berta ; Fornas García, Laura ; Garcia i Aguilar, Silvia ; Hernández Moya, Laia ; Balbuena Palacios, Leonor, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El projecte està enfocat en la comunicació del llançament d'una marca emergent de roba sostenible i inclusiva. Es desenvolupa la recerca de mercat de la marca, la creació de la seva identitat visual, l'estratègia de marca, el pla de comunicació 360º per a la campanya de llançament i la producció de les seves accions.
El proyecto está enfocado en la comunicación del lanzamiento de una marca emergente de ropa sostenible e inclusiva. Se desarrolla la investigación de mercado de la marca, la creación de su identidad visual, la estrategia de marca, el plan de comunicación 360º para la campaña de lanzamiento y la producción de sus acciones.
The project is focused on communicating the launch of an emerging sustainable and inclusive clothing brand. The brand's market research is developed, as it is its visual identity, branding strategy, 360-degree communication plan for the launching campaign and the production of its actions.

2022
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
2022-10-26
17:39
124 p, 27.0 MB El Metaverso : ¿cómo será la publicidad del futuro y como contactarán las marcas con los consumidores? Una propuesta para la NBA / Bernabeu Vara, Èlia ; Crespo Doncel, Daniel ; Castellblanque, Mariano, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Realment experimentarem una revolució que modificarà la manera com vivim, treballem i ens relacionem? Com no vam obtenir una resposta clara, ens hem endinsat al món del Metavers: per entendre, contextualitzar-lo i, finalment, intentar esbrinar els futurs passos que haurà de fer la publicitat per adaptar-se. [...]
¿Realmente experimentaremos una revolución que modificará la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos? Al no obtener una respuesta clara, nos hemos adentrado en el mundo del Metaverso: para entenderlo, contextualizarlo y, finalmente, intentar averiguar los futuros pasos que va a tener que dar la publicidad para adaptarse. [...]
Will we really experience a revolution that will change the way we live, work and relate to each other? With no clear answer, we have ventured into the world of the Metaverse: to understand it, to contextualise it and, finally, to try to figure out the future steps that advertising will have to take in order to adapt. [...]

2022
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
2022-10-26
17:35
383 p, 20.5 MB Cube : una nueva dimensión hacia el ocio del futuro / Farrés i Cardona, Sara ; Serra Vilà, Neus ; Menal Casas, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Amb l'augment de la digitalització, gran part de les activitats culturals d'entreteniment estan perdent força. Cube és una innovadora proposta que mescla la cultura tradicional amb la tecnologia per oferir un servei d'entreteniment a gran escala, personalitzable i completament immersiu.
Ante el aumento de la digitalización, gran parte de las actividades culturales de entretenimiento están perdiendo fuerza. Cube es una propuesta innovadora que mezcla la cultura tradicional con la tecnología para ofrecer un servicio de entretenimiento a gran escala, personalizable y completamente inmersivo.
In the face of increasing digitalization, much of the cultural entertainment activities are losing steam. The Cube is an innovative proposal that blends traditional culture with technology to offer a large-scale, customisable and fully immersive entertainment service.

2022
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
2022-10-26
17:32
244 p, 20.3 MB JÚLS : la estrategia de comunicación de una artista / Blasco Claramonte, Maria ; Contreras Pineda, Andrea ; Campmany Muñoz, Miquel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest projecte de TFG té l'objectiu de crear i definir la marca personal de l'artista emergent JÚLS, a partir del disseny d'una estratègia de comunicació eficient i un pla d'accions que inclogui l'enregistrament del primer single i que tracti de donar-la a conèixer i posicionar-la al seu mercat a llarg termini.
Este proyecto de TFG tiene el objetivo de crear y definir la marca personal de la artista emergente JÚLS, a partir del diseño de una estrategia de comunicación eficiente y un plan de acciones que incluya la grabación del primer single y que consiga darla a conocer y posicionarla en su mercado a largo plazo.
This TFG project aims to create and define the personal brand of up-and-coming artist JÚLS, based on the design of an efficient communication strategy and an action plan that incorporates the recording of her first single and that achieves to make her known and position her in her market in a long term.

2022
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
2022-10-26
17:27
163 p, 18.4 MB Nusaltes : creació d'una agència de publicitat a l'Alt Empordà / Gassó Torrens, Andrea ; Juncarol Tarradas, Marc ; Martínez Moreno, Alejandro, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest projecte es basa en la creació de Nusaltres, una agència de publicitat de serveis plens a la comarca gironina de l'Alt Empordà, que potencia les relacions entre empreses en cerca d'un benefici comú i del territori. [...]
Este proyecto se basa en la creación de Nusaltres, una agencia de publicidad de servicios plenos en la comarca gerundense del Alt Empordà, que potencia las relaciones entre empresas en busca de un beneficio común y del territorio. [...]
This project is based on the creation of Nusaltres, a full-service advertising agency in the region of Girona in the Alt Empordà, which enhances relations between companies in search of a common benefit and territory. [...]

2022
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
2022-10-26
17:25
147 p, 17.3 MB Instagram como herramienta para promover el feminismo : los casos de @p81adas, @soycardo y @modernadepueblo / Dragusha Font, Adriana ; Junyent Casanovas, Gemma ; Gómez Garrido, Aurea Beatriz, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objecte del present treball es focalitza en estudiar i analitzar el potencial i la influència de la plataforma Instagram en la societat actual per aconseguir promoure positivament diferents aspectes referents al moviment feminista i a tot el que aquest engloba. [...]
El objeto del presente trabajo se focaliza en estudiar y analizar el potencial y la influencia de la plataforma Instagram en la sociedad actual para lograr promover positivamente diferentes aspectos referentes al movimiento feminista y a todo 10 que este engloba. [...]
The aim of this project is to study and analyse the potential and influence of the Instagram platform in today's society in order to positively promote different aspects of the feminist movement and all the Issues that it encompasses. [...]

2022
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
2022-10-26
17:21
175 p, 29.7 MB Convertint Whare Wira en una autèntica casa sobre rodes : creació d'identitat corporativa i pla de comunicació per una marca de camperització de furgonetes / Espona Puig, Maria ; Llagostera Pera, Aina ; Morató, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest Projecte de Fi de Grau consisteix en la realització d'un pla de comunicació per a una marca de camperització de furgonetes real. Inclou la investigació del seu entorn intern i extern, l'anàlisi de la seva identitat corporativa i la seva corresponent estratègia de comunicació i pla d'accions per tal d'assolir els objectius plantejats per al creixement de la marca.
Este Proyecto de Fin de Grado consiste en la realización de un plan de comunicación para una marca de camperización de furgonetas real. Incluye la investigación de su entorno interno y externo, el análisis de su identidad corporativa y su correspondiente estrategia de comunicación y plan de acciones para conseguir los objetivos planteados para el crecimiento de la marca.
This Final Degree Project consists in the realization of a communication plan for a real camper van brand. It includes research into its internal and external environment and the analysis of the brand corporate identity. [...]

2022
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
2022-10-26
17:14
109 p, 12.9 MB El fenomen #BookTok : una estratègia per apropar la lectura a la Generació Z? / Buch Alquézar, Júlia ; Garcia Plana, Jana ; Morató, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El present treball fi de grau té com a objectiu investigar el fenomen #BookTok, la comunitat de recomanacions de llibres a TikTok i conèixer els orígens, les causes de l'èxit i si és una possible eina de comunicació per promoure la lectura entre els joves. [...]
El presente trabajo de fin de grado tiene como objetivo investigar el fenómeno #BookTok, la comunidad de recomendaciones de libros en TikTok y conocer los orígenes, las causas del éxito y si es una posible herramienta de comunicación para promover la lectura entre los jóvenes. [...]
This end-of-degree work aims to investigate the #BookTok phenomenon, the community of book recommendations on TikTok, and to know its origins, causes of success and whether it is a possible communication tool to promote reading among young people. [...]

2022
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
2022-10-26
17:09
160 p, 10.4 MB Insights sobre el consumo de alcohol en jóvenes : una base efectiva para la contrapublicidad / Borràs Molina, Paula ; Camps i Suriñach, Carolina ; Lázaro Pernias, Patrícia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La prevalença de consum d'alcohol en la joventut espanyola de 15-24 anys és la més alta respecte a la resta de grups poblacionals i la contrapublicitat com a mesura preventiva no sembla haver provocat canvis en el comportament de consum. [...]
La prevalencia de consumo de alcohol en la juventud española de 15-24 años es la más alta respecto al resto de grupos poblacionales y la contrapublicidad como medida preventiva no parece haber provocado cambios en el comportamiento de consumo. [...]
The prevalence of alcohol consumption among Spanish youth aged 15-24 is the highest among other population groups, and counter-advertising as a preventive measure does not seem to have led to changes in drinking behaviour. [...]

2022
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
2022-10-26
17:07
184 p, 8.4 MB NEBAG : creación y lanzamiento de una marca de ropa agénero / Bustillo Meneses, Lara ; Sabina Martin, Víctor ; Lopes Da Silva, Elaine Aparecida, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball de fi de grau consisteix en crear i llançar al mercat una marca de roba genderless, la qual es podrà aconseguir mitjançant un procés de compra online. Per a això hem de conèixer amb anterioritat el nínxol de mercat al qual ens dirigim. [...]
Castellà: Este trabajo de fin de grado consiste en lanzar al mercado una marca de ropa genderless, cuyos artículos se podrán conseguir mediante un proceso de compra online. Para ello debemos conocer con anterioridad el nicho de mercado al que nos dirijamos. [...]
This end-of-degree job consists of launching a genderless clothing brand, whose articles will be available through an online shopping process. To do this, we must start being familiar with the market niche we are targeting in advance. [...]

2022
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]