Bachelor’s degree final project (TFG)

Bachelor’s degree final project (TFG) are aimed at developing research and innovation supervised by a tutor. They are in general applicable to the field of the degree's area. Students must apply the knowledge and skills acquired during their studies.

This collection gathers works written by students of different degrees of the UAB, since the 2012-2013 academic year.​

Usage statistics Most popular

Latest additions:
2024-04-17
14:39
Modelització de dades temporals sobre el comportament humà : impacte de variables exògenes en la predicció d’agressions sexuals / Castro Sánchez, Carlota Loreto ; González Sabaté, Jordi , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Borras Camarasa, Marc , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquest treball se centra a aprendre a modelar el comportament humà mitjançant la modelització de dades, utilitzant exemples de consum humà en una cadena de supermercats i agressions sexuals en una ciutat fent servir les eines XGBoost, Random Forest, DeepAR i Prophet. [...]
2023
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]  
2024-04-16
19:42
50 p, 763.7 KB EL CASO ARANDINA. Mitos de la violación y la construcción del relato del terror sexual a través del dispositivo judicial / Allonca Sánchez, Alejandra ; Garrido, Lorena , dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El objetivo del presente trabajo es examinar la presencia de los mitos de la violación en las sentencias del caso de la violación grupal de la Arandina con la intención de analizar cómo se articula el relato del terror sexual a través de ellos. [...]
L'objectiu del present treball és examinar la presència dels mites de la violació en les sentències del cas de la violació grupal de la Arandina amb la intenció d'analitzar com s'articula el relat del terror sexual a través d'ells. [...]
The aim of this paper is to examine the presence of myths of violence in the courts decisions of the Arandina gang rape case with the intention of analyzing how the narrative of sexual terror is articulated through them. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1556]  
2024-04-16
19:24
58 p, 80.7 MB Una genealogia de la fatalitat. La perpetuació d'un mite en el cinema mut amb precedents en el segle XIX / Tato Bernalte, Idaira ; Llorens Moreno, Núria , dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia
El context de mitjan del segle XIX va fomentar la creació i perpetuació d'uns estereotips femenins ideats per a una societat temorosa davant la progressiva emancipació de la dona. La misogínia finisecular va alimentar la visió de la dona en una dicotomia Maria/Eva, que va derivar en la creació d'una fantasia de la mitologia eròtica femenina, visible en l'art i la literatura de l'època: així sorgeix la femme fatale. [...]
Mid-nineteenth century context encouraged the creation and perpetuation of feminine stereotypes designed for a society fearful of the progressive emancipation of women. End-of-the-century misogyny fueled the vision of women in a Mary/Eve dichotomy, which resulted in the creation of a fantasy of female erotic mythology, visible in the art and literature of that time: thus emerges the femme fatale. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Història de l'Art [807]  
2024-04-16
18:08
79 p, 3.1 MB Mulieres sibi negotia tractant : la participació de les dones en el negoci de l'oli bètic (segles I al III dC) / Zamrik Vila, Sofia ; Puigvert i Planagumà, Gemma , dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest treball tracta el paper de les dones en l'economia romana a partir del cas d'estudi de l'epigrafia amfòrica bètica, on s'ha testimoniat un conjunt de noms femenins en diferents tituli picti i segells. [...]
2023
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]  
2024-04-16
17:57
75 p, 833.1 KB L'amor com a arrel de la violència : Un apropament a la cultura sexoafectiva que amaga inconsciència i perillositat. / Mengual Rodríguez, Elena ; Higuita Bedoya, Nora Maria , dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
En el nostre context occidental, capitalista i heteropatriarcal es conserva l'amor romàntic com a forma normativa i legítima de relacionar-nos, facilitant que l'amor sigui un dels àmbits on és vigent la bretxa de gènere. [...]
2024
Grau en Educació Social [827]  
2024-04-16
17:36
46 p, 594.5 KB Navegant el sexe des de les feminitats il·legítimes : anàlisi de les narratives de construcció de la subjectivitat sexual i la negociació del consentiment de les noies joves / Bosch Profitós, Maria ; Anduiza Perea, Eva , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Les noies joves es troben en una posició complexa per tal de percebre's i ser percebudes com a éssers sexuals legítims degut a l'existència de les normes de gènere, específicament, els estereotips de gènere, els guions heterosexuals i les dobles morals. [...]
Young girls are in a complex position to perceive themselves and to be perceived as legitimate sexual beings due to the existence of gender norms, which are gender stereotypes, heterosexual scripts and double standards. [...]

2023
Grau en Filosofia, Política i Economia [1430]  
2024-04-03
11:55
1 p, 240.6 KB Locomotion problems associated with canine leishmaniasis / Carrasco Agulló, Montse ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2017
Grau en Veterinària [955]  
2024-03-19
17:37
46 p, 5.1 MB Disseny i implementació d'un sistema de mesura de baix cost per a memristors / García Vázquez, Sergio ; Crespo Yepes, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Electrònica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest treball de fi de grau s'ha dissenyat i implementat un sistema de mesura per a memristors a partir d'un Arduino Mega i un mòdul ADC extern, buscant simplificar i abaratir els costos dels sistemes de mesura actuals. [...]
En este trabajo de final de grado se he diseñado e implementado un sistema de medida para memristores a partir de un Arduino Mega i un módulo ADC externo, buscando simplificar i abaratar los costes de los sistemas de medida actuales. [...]
In this final degree project, a measurement system for memristors has been designed and implemented using an Arduino Mega and an external ADC module, aiming to simplify and reduce the costs of current measurement systems. [...]

2024
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]  
2024-03-19
17:29
57 p, 10.9 MB Study of dependencies on the operating conditions of RTN signals in nanoelectronic CMOS devices / El Bouinany El Haitout, Nouhaila ; Nafría i Maqueda, Montserrat, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Electrònica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Over the past years, Complementary Metal Oxide Silicon (CMOS) technology has played an increasingly important role in the world's integrated circuit industry, and for the present and foreseeable future, CMOS will remain the dominant technology used to fabricate integrated circuits (ICs). [...]
2024
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]  
2024-03-19
17:19
83 p, 6.4 MB Síntesi lògica i física d'un processador RISC-V en la tecnologia TSMC 65 nm / Amat Huerta, Manel ; Casanova Mohr, Raimon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball té l'objectiu de dur a terme una implementació física del processador CVA6 compatible amb el set d'instruccions RISC V mitjançant la tecnologia TSMC de 65nm. Per fer-ho, l'alumne ha realitzat una formació bàsica en l'especialitat de disseny VLSI i ha aplicat els coneixements assolits en desenvolupar aquest projecte, realitzant els processos de síntesi lògica i física a partir de la descripció RTL del core CV32A60X amb la finalitat d'obtenir un layout funcional a una freqüència de treball raonable. [...]
2024
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]  
Focus on:
School of Engineering. TFG (1,510)
Biosciences Faculty (1,442)
Sciences Faculty (201)
Faculty of Education Sciences. TFG (148)
Faculty of Communication Studies. TFG (2,003)
Faculty of Economics and Business Studies (160)
Faculty of Political Science and Sociology (419)
Law Faculty. TFG (612)
Faculty of Philosophy and Letters. TFG (747)
Medicine Faculty (63)
Psychology Faculty. TFG (87)
Faculty of Translation and Interpreting (533)
Faculty of Veterinary Medicine (1,220)
Bachelor's degree final projects award-winning (257)