Escola d'Enginyeria. Treballs de fi de grau
Aquesta col·lecció recull els treballs de fi de grau elaborats pels estudiants de l'Escola d’Enginyeria de la UAB, dins dels estudis de grau, a partir dels cursos 2012/13 i 2013/14 segons la titulació.

Els plans d'estudis de les titulacions de l'Escola d'Enginyeria sempre han inclòs la realització d'un treball de final de carrera. Històricament se'ls ha anomenat "Projectes de final de carrera" (PFC) i amb els nous graus, a partir del curs 2012/13 o 2013/14 segons la titulació, han passat a ser "Treballs de fi de grau" (TFG).

Al DDD es troben en dues col·leccions diferents i, per tant, s'ha de fer la consulta per separat. Els projectes de final de carrera (PFC) de les titulacions anteriors es poden consultar a: Enginyeria. Projectes de final de carrera.

Estadístiques d'ús Els més consultats

Darreres entrades:
2021-07-26
08:36
1.1 MB Aprenent a llegir l’hora amb xarxes neuronals / Suárez Vara, Víctor ; Karatzas, Dimosthenis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest article recull el desenvolupament del projecte “Aprenent a llegir l'hora amb xarxes neuronals”, una recerca duta a terme amb col·laboració amb el CVC i, en concret, amb el departament de recerca en llenguatge i visió. [...]
This article reports the development of the project “Learning to read the time with neural networks”, a research carried out in collaboration with the CVC and specifically the department of research in language and vision. [...]
Este artículo recoge el desarrollo del proyecto "Aprendiendo a leer la hora con redes neuronales", una investigación llevada a cabo en colaboración con el CVC y, en concreto, con el departamento de investigación en lenguaje y visión. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
2021-07-26
08:36
915.8 KB Evolución de mensajes de odio en redes sociales : Origen e impacto / Pérez Herrera, Fernando José ; Gonzalez Sabaté, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto presenta el desarrollo de una aplicación que permite extraer datos de los mensajes de las redes sociales, concretamente en la red social llamada Twitter. Todos los mensajes publicados tienen un rango de difusión que define si han llegado a más o menos usuarios de esta red, sin importar el tipo de contenido de un tweet : político, social, personal, publicitario. [...]
This project presents the development of an application that allows data extraction from network messages of social networks, specifically in the social network called Twitter. All messages published have a diffusion range that defines whether they have reached more or fewer users of this network, regardless of the content type's tweet: political, social, advertising or personal. [...]
Aquest projecte presenta el desenvolupament d'una aplicació que permet extreure dades dels missatges de les xarxes socials, concretament a la xarxa social anomenada Twitter. Tots els missatges publicats tenen un rang de difusió que defineix si han arribat a més o menys usuaris d'aquesta xarxa, sense importar el tipus de contingut d'un tweet: polític, social, publicitari o personal. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
2021-07-26
08:36
2.9 MB UAB Bus : Aplicación móvil para usuarios de los buses internos de la UAB / Luque Perfecto, Sergi ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualmente, es habitual que cada localidad tenga una aplicación para smartphone para que sus usuarios puedan consultar información sobre el servicio de su red de transporte público. Pero muchas veces estas no cumplen las necesidades de muchos usuarios. [...]
Nowadays, it's common for every locality to have its own smartphone application to consult the information of the public transport service. However, they often do not meet the needs of many users. The UAB bus web application has lagged behind in functionality compared to applications from other locations. [...]
Actualment, és habitual que cada localitat tingui una aplicació per a smartphone perquè els seus usuaris puguin consultar informació sobre el servei de la seva xarxa de transport públic. Però moltes vegades aquestes no compleixen les necessitats de molts usuaris. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
2021-07-26
08:36
1.8 MB Realitat mixta per al mapat automàtic d'entorns de treball / Granada Ruiz, Jhoan Estiben ; Ribas Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquells entorns de treball en què s’hi mouen robots mòbils autònoms, com magatzems i fàbriques, cal que disposin d’un mapa de la zona per saber per on s’han de moure. Per generar aquests mapes hi ha moltes tècniques. [...]
In those work environments where autonomous mobile robots move, such as warehouses and factories, they need to have a map of the area to know where they move. There are many techniques for generating these maps. [...]
En aquellos entornos de trabajo en los que se mueven robots móviles autónomos, como almacenes y fábricas, es necesario que dispongan de un mapa de la zona para saber por donde deben moverse. Para generar estos mapas hay muchas técnicas. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
2021-07-26
08:36
951.5 KB Herramienta de ayuda en la detección de las características de la ropa por imágenes / Ocaña Mellado, Antonio ; Prim Sabria, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto consiste en el desarrollo de una herramienta capaz de detectar las características de una prenda de ropa a partir de una imagen, pudiendo así asistir a las personas con disminución visual a vestirse de forma sencilla. [...]
This project is about developing a tool able to detect the specific characteristics of clothes in order to help people with low vision dressing up in an easier way. The tool must be able to detect what kind of clothes are in each photograph, what pattern we can see on that image and what are the main colors on that garment. [...]
Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d'una eina capaç de detectar les característiques d'una peça de roba a partir d'una imatge, podent així assistir a les persones amb disminució visual a vestir-se de manera senzilla. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
2021-07-26
08:36
576.3 KB Cerca de patrons espai-temporals en l'ús d'extremismes en xarxes socials / Ramírez López, Edgar ; Gonzalez Sabaté, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Des de l’aparició de les xarxes socials, sempre hi ha hagut missatges d’amenaces, intimidacions, violència. . . entre d’altres, però amb l’aparició de l’estat d’alarma del Covid el 15 de Març de 2020, diferents organitzacions han fet córrer la veu de que la pandèmia estava servint d’excusa per a la disseminació de missatges racistes i d’odi en contra de la població xinesa i posteriorment en contra de persones racialitzades o migrades. [...]
Since the advent of social media, there have always been messages of threats, intimidations, violence. . . among others, but with the appearance of the Covid alarm state on March 15 by 2020, various organizations have spread the word that the pandemic was serving as an excuse for the dissemination of racist and hate messages against the Chinese population and subsequently against racialized or migrated people. [...]
Desde la aparición de las redes sociales, siempre ha habido mensajes de amenazas, intimidaciones, violencia. . . entre otros, pero con la aparición del estado de alarma del Covid el 15 de marzo de 2020, diferentes organizaciones han hecho correr la voz de que la PANDEMIA estaba sirviendo de excusa para la diseminación de mensajes racistas y de odio en contra de la población china y posteriormente en contra de personas racializadas o migradas. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
2021-05-19
17:29
12 p, 1.6 MB Mapatge de l'ecosistema dels Living Labs actius a Catalunya : la reacció davant la crisi i els següents passos cap a la nova societat digital post COVID-19 / Puy i Baqué, Ot ; Vilariño Freire, Fernando, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En el present Treball Final de Grau (TFG) s'exposa un mapatge i anàlisi de l'ecosistema dels Living Labs actius a Catalunya. Primerament, mitjançant el mapa elaborat per fonts pròpies, ' es contextualitza la situació local i l'estat de l'art dels Living Labs actius i en desenvolupament del territori català. [...]
The current Final Thesis exposes an analysis and a mapping of the Catalan innovation ecosystem of Living Labs. Firstly, through an own elaborated map, which contextualize the Catalan reality and its State of the Art. [...]

2020
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
2021-04-09
06:05
10 p, 637.2 KB Design and implementation of a secret communication system based on TCP retransmission steganography / Hospital Poncell, Javier ; Megías Jiménez, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
This paper presents the design, implementation and experimental results of a communication system based on a network steganography method known as retransmission steganography (RSTEG). This technique, proposed by Mazurczyk et al. [...]
Aquest article presenta el disseny, implementació i resultats experimentals d'un sistema de comunicació basat en el mètode d'esteganografia de xarxa conegut com a esteganografia de les retransmissions (RSTEG). [...]
Este artículo presenta el diseño, implementación y resultados experimentales de un sistema de comunicación basado en el método de esteganografía de red conocido como esteganografía de las retransmisiones (RSTEG). [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
2021-04-09
06:05
9 p, 676.1 KB FDSOUNDCONTROLLER : App para automatizar el modo silencio y volumen de tu teléfono móvil / Fernández Domínguez, Marco ; Oropesa Fisica, Ana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este Trabajo Final de Grado ha consistido en el desarrollo de una aplicación móvil que permita a los usuarios ajustar los perfiles de volumen en función de unos parámetros de entrada predefinidos: llamadas entrantes de unos contactos especiales, SMS con palabras clave y/o localización. [...]
During this Final Degree project an Android app has been developed that allows the users to have control over the different volume profiles given some pre defined input parameters: Incoming calls from special contacts, SMS containing a key word and/or the user location. [...]
Aquest Treball Final de Grau ha consistit en el desenvolupament d'una aplicació mòbil que permeti als usuaris ajustar els perfils de volum en funció d'uns paràmetres d'entrada predefinits: trucades entrants d'uns contactes especials, SMS amb paraules clau i / o localització. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
2021-04-09
06:05
10 p, 952.4 KB Desenvolupament d'eines per importar, gestionar i visualitzar les enquestes de la UAB / Sanvicente García, Sílvia ; Pons Aróztegui, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Avaluar periòdicament els serveis que ofereix la Universitat Autònoma de Barcelona permet detectar els punts febles i fer les modificacions necessàries per a garantir la satisfacció i l'excel·lència dels serveis que ofereix. [...]
The periodic evaluation of the services offered by the Universitat Autònoma de Barcelona allows us to detect weak points and make changes to ensure the satisfaction and excellence of the services. Despite the exceptional work done to define and encourage participation in the surveys, there is a lack of dissemination of the results to individual members of the university. [...]
Evaluar periódicamente los servicios que ofrece la Universidad Autónoma de Barcelona permite detectar los puntos débiles y hacer las modificaciones necesarias para garantizar la satisfacción y la excelencia de los servicios que ofrece. [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]