Facultat de Dret. Treballs de fi de grau
Aquesta col·lecció recull els treballs de fi de grau (TFG) presentats a la Facultat de Dret a partir del curs 2012/2013 en diferents titulacions:
Aquests treballs són fruit de la investigació sobre un tema rellevant en ciències jurídiques.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2024-07-15
19:24
58 p, 889.6 KB Comprendiendo el sexpreading : un estudio integral sobre el conocimiento y la percepción en la población juvenil de Barcelona / Van Langh, Clémentine Julie ; Torrado Sánchez, Ainoa dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Debido a la proliferación de la ciberviolencia de género, especialmente del sexpreading, nace la necesidad de realizar este estudio abordando el fenómeno en la era digital actual, respaldado por una encuesta piloto realizada en Barcelona a jóvenes de entre 18 y 34 años. [...]
Due to the proliferation of gender-based cyber-violence, especially sexpreading, the need arises to conduct this study addressing the phenomenon in the current digital era, supported by a pilot survey conducted in Barcelona among young people aged 18-34. [...]

2024
Grau en Criminologia [805]  
2024-07-15
18:59
99 p, 1022.3 KB La millora de la reinserció sociolaboral de les persones excarcerades gràcies a la realitat virtual : proposta d'adaptació i millora del programa Train the Trainer del projecte ReCommit / Crespo Castillo, Andrea ; Encarnación Ordóñez, Esther de la dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El present treball, desenvolupat en modalitat ApS, té per objectiu elaborar una proposta d'adaptació i millora del programa "Train the Trainer" del projecte ReCommit. Aquest programa, liderat a Catalunya per l'entitat Andròmines, utilitza la Realitat Virtual amb una finalitat educativa i formativa per promoure la inserció sociolaboral de les persones excarcerades. [...]
This work, developed in ApS mode, aims to develop a proposal for adaptation and improvement of the "Train the Trainer" program of the ReCommit project. This program, led in Catalonia by the entity Andròmines, uses Virtual Reality for an educational and formative purpose to promote the socio-occupational insertion of people who have been excluded. [...]

2024
Grau en Criminologia [805]  
2024-07-15
16:34
79 p, 2.2 MB "Como te lo explico" : música y redes sociales en las bandas latinas españolas / Cantero Torres, Elizabeth ; Fondevila Pérez, Gustavo Javier dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
La presente investigación busca analizar el rol de las bandas latinas en las redes sociales y en la música dentro del contexto español, especialmente de los Dominican Don't Play y los Trinitarios. [...]
This research seeks to analyze the role of Latin gangs in social media and music within the Spanish context, especially focusing on the Dominican Don't Play and Trinitarios. A qualitative methodology is employed, specifically content analysis. [...]

2024
Grau en Criminologia [805]  
2024-07-11
19:01
78 p, 7.0 MB Les burles i els insults només són el principi : elaboració d'un programa de prevenció del racisme aplicable a les escoles / Puig Díaz, Alba ; Rodríguez Cortes, Lluïsa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El present treball aborda la relació existent entre el racisme i l'assetjament escolar en la societat actual. Per tal de tenir un marc de referència teòric i estadístic de l'assetjament per raó d'ètnia, s'ha dut a terme una recerca sobre el racisme, l'assetjament escolar i l'adequat funcionament de les escoles segons la llei d'educació actual. [...]
This work addresses the existing relationship between racism and school bullying. To have a theoretical and statistical frame of reference of harassment due to ethnicity, research has been carried out on racism, school bullying, and the proper functioning of schools according to the current law of education. [...]

2024
Grau en Criminologia [805]  
2024-07-10
17:10
42 p, 553.9 KB Artículo 100.2 RP en el Centro Penitenciario Brians 2 : estudio de la eficacia en la justicia restaurativa / Tudor Budau, Bianca Ioana ; Vicen Jove, Carles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El presente estudio se enfoca en analizar el perfil y el impacto del régimen de vida contemplado en el artículo 100. 2 del Reglamento Penitenciario en el proceso de reinserción social de los internos en el CP. [...]
The present study focuses on analyzing the profile and impact of the lifestyle regime outlined in Article 100. 2 of the Penitentiary Regulations on the social reintegration process of inmates at Brians 2 Penitentiary Center. [...]

2024
Grau en Criminologia [805]  
2024-07-08
14:51
160 p, 2.0 MB Programa integral de Tratamiento Cognitivo-Conductual para adolescentes de entre 12 y 16 años con Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal en aras de evitar un futuro contacto con el sistema de justicia penal / Tejero Fernández, Alba ; Gimenez-Llort, Lydia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) es un trastorno del neurodesarrollo causado por la exposición intrauterina al alcohol que afecta al desarrollo cognitivo, conductual y emocional de las personas que lo sufren, mermando su calidad de vida. [...]
Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) is a neurodevelopmental disorder caused by in utero exposure to alcohol that affects the cognitive, behavioural and emotional development of people who suffer from it, reducing their quality of life. [...]

2024
Grau en Criminologia [805]  
2024-07-08
14:14
47 p, 578.8 KB Avaluació del programa suport d'acompanyament en la llibertat definitiva / Sánchez Valcárcel, Andrea ; Cid Moliné, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Entre l'any 2017 i l'any 2018 es va dur a terme el projecte "De la presó a la comunitat" amb l'objectiu d'aportar evidència sobre la capacitat de la mentoria postpenitenciària d'influir positivament en la reinserció de les persones que compleixen una pena de presó. [...]
Between 2017 and 2018 the project "From prison to community" was carried out with the aim of providing evidence on the capacity of post-penitentiary mentoring to positively influence the reintegration of people who fulfill a prison sentence. [...]

2024
Grau en Criminologia [805]  
2024-07-08
12:37
53 p, 2.8 MB Tinder propicia violències sexuals digitals? Investigació sobre l'ús de Tinder en la comunitat UAB i anàlisi de la presència de violències sexuals en aquest context / Romero Solé, Aina Jiaqing ; Barcons Campmajó, Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Actualment, les formes més tradicionals de comunicació s'han vist traslladades al món virtual. Sent així com les noves tecnologies prenen un rol important a l'hora d'expressar-se, trobar parella i conèixer gent nova. [...]
Currently, the most traditional forms of communication have been transferred to the virtual world. This is manifested in how new technologies take an important role when it comes to expressing yourself, finding a partner and meeting new people. [...]

2024
Grau en Criminologia [805]  
2024-07-05
19:18
129 p, 1.6 MB Explorant l'assetjament laboral des d'una perspectiva criminològica : anàlisi qualitativa de la prevenció, detecció i reacció dins l'àmbit empresarial en el marc del compliance / Guerrero Cortés, Eduard ; Curto Piñana, Benjamí, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Aquesta recerca qualitativa proposa un abordatge criminològic per prevenir, detectar i intervenir l'assetjament laboral des de dins de les empreses. Per redactar aquesta proposta s'ha fet una profunda revisió de l'estat de la qüestió per entendre l'assetjament laboral, el seu procés, causes, conseqüències i motivacions criminals. [...]
This qualitative research proposes a criminological approach to prevent, detect, and intervene in workplace harassment from within companies. To draft this proposal, a deep review of the current state of affairs was conducted to understand workplace harassment, its process, causes, consequences, and criminal motivations. [...]

2024
Grau en Criminologia [805]  
2024-07-05
18:40
41 p, 1.0 MB Recidivism : evaluating the influence of pre-incarceration, in-prison, and post-release factors / El Kabiri Ouarqui, Iman ; Martí Olivé, Joel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Prison recidivism is an ongoing global challenge. This study examines the predictors associated with recidivism and aims, firstly, to identify the significance of three temporal stages in recidivism (pre-imprisonment, imprisonment, and release), and secondly, to analyse the predictive capacity of various factors proposed from different theoretical perspectives. [...]
La reincidencia penitenciaria es un desafío global constante. Este estudio examina los predictores asociados con la reincidencia y tiene como objetivo, primero, identificar el peso de tres etapas temporales en la reincidencia (el pre-encarcelamiento, encarcelamiento y la salida de prisión) y, segundo, analizar la capacidad predictiva de distintos factores propuestos desde distintos enfoques teóricos. [...]

2024
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]