Facultat de Traducció i d'Interpretació. Treballs de final de grau

Aquesta col·lecció recull els treballs de fi de grau (TFG) elaborats pels estudiants que cursen estudis a la Facultat de Traducció i d'Interpretació, a partir del curs 2014-2015.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2024-07-23
18:57
102 p, 1.7 MB Análisis de la traducción del keigo a través de su uso en las relaciones interpersonales: Estudio de caso de la serie de animación japonesa Watashi no shiawase na kekkon / Ruiz Pérez, Ana Reyes ; Mangiron i Hevia, Carme , dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Este trabajo de fin de grado tiene como objeto de estudio la traducción de japonés a español de los subtítulos de la serie de animación japonesa 私の幸せな結婚 [Watashi no shiawase na kekkon]. [...]
Aquest treball de fi de grau té com a objecte d'estudi la traducció de japonès a espanyol dels subtítols de la sèrie d'animació japonesa 私の幸せな結婚 [Watashi no shiawase na kekkon]. Amb l'estudi d'aquesta traducció es pretén analitzar quines són les estratègies que s'han utilitzat per transmetre de manera natural i adequada tota la xarxa lèxica i sintàctica relacionada amb el keigo, un sistema de llenguatge formal del japonès, a la versió espanyola, ja que l'espanyol no compta amb un sistema de formalitat tan desenvolupat com el del japonès. [...]
This undergraduate dissertation aims to study the translation from Japanese to Spanish of the subtitles of the Japanese animated series 私の幸せな結婚 [Watashi no shiawase na kekkon]. The study of this translation aims to analyze the strategies that have been used to transmit in a natural and adequate manner the entire lexical and syntactic network related to keigo, a formal Japanese language system, in the Spanish version, since in Spanish there is no system of formality as developed as in Japanese. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2024
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
2024-07-23
18:34
71 p, 1.1 MB La traducció catalana de Joaquim Civera i Sormaníde Don Quixot de la Manxa (1969) / Nadal Balagué, Elisabet ; Bacardí, Montserrat , dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball de final de grau, després de fer un esbós de les nombroses traduccions de Don Quixot de la Manxa i de l’impacte cultural, polític i social de la novel·la en diferents èpoques i contextos, pretén estudiar alguns aspectes concrets de la traducció catalana de Joaquim Civera i Sormaní (1969).
Este trabajo de fin de grado, después de hacer un esbozo de las numerosas traducciones de Don Quijote de la Mancha y del impacto cultural, político y social de la novela en diferentes épocas y contextos, pretende estudiar algunos aspectos concretos de la traducción catalana de Joaquim Civera y Sormaní (1969).
This bachelor’s thesis, after making a sketch of the numerous translations of Don Quixote and the cultural, political and social impact of the novel in different eras and contexts, aims to study some specific aspects of the Catalan translation of Joaquim Civera i Sormaní (1969).

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2024
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
2024-07-23
14:49
64 p, 3.9 MB Transmitir realidades diferentes : literatura infantil soviética y propuesta de traducción de 'Las aventuras de Denís' de Víktor Dragunski / Pugacheva, Anastasia ; Fernández-Valdés Roig-Gironella, Joaquín , dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Este trabajo tiene como objetivo estudiar las particularidades de la literatura infantil soviética, analizar brevemente posibles estrategias de traducción de literatura infantil y problemas prácticos que plantea la traducción de Las aventuras de Denís de Víktor Dragunski, obra emblemática de la literatura infantil soviética de los años sesenta del siglo pasado. [...]
Aquest treball té com a objectiu estudiar les particularitats de la literatura infantil soviètica, analitzar breument possibles estratègies de traducció de la literatura infantil i problemes pràctics que planteja la traducció de Les aventures d’en Denís de Víktor Dragunski, obra emblemàtica de la literatura infantil soviètica dels anys seixanta del segle passat. [...]
This paper has been developed with the aim of studying the particularity of Soviet children's literature, briefly analyzing possible translation strategies for this context, as well as the practical problems, which can be derived from translation of Viktor Dragunsky's "The Adventures of Dennis", an emblematic work of Soviet children's literature of the 1960s. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2024
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
2024-07-22
17:04
98 p, 2.7 MB La traducció i els llibres d'autoajuda. El cas de «Soc sensible» (català-castellà) / Rossell Massana, Foix ; Cerdà, Jordi dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El meu treball de fi de grau es basa, principalment, en l'elaboració d'una traducció del català al castellà del llibre d'Anna Romeu anomenat «Soc sensible». En aquest treball vull posar en pràctica tot allò que he après durant aquests quatre anys de carrera i dur a terme, per primer cop, una traducció literària.
2024
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
2024-07-16
16:47
73 p, 856.3 KB L'activitat traductora i editorial de l'Associació Wagneriana de Barcelona. Les partitures catalanes de Lohengrin, Die Meistersinger von Nürnberg, Tannhäuser, Tristan und Isolde i Parsifal (1906-1929) / Ferrer González, Ignacio ; Bacardí, Montserrat, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball de final de grau pretén estudiar el procés editorial de les cinc partitures catalanes publicades per l'Associació Wagneriana de Barcelona entre 1906 i 1929. A partir de fonts documentals primàries, s'analitza el procés de gestació i publicació de les partitures en el context del fenomen wagnerià a la Barcelona modernista i se n'estableix la cronologia.
Este trabajo de final de grado pretende estudiar el proceso editorial de las cinco partituras en catalán publicadas por la Associació Wagneriana de Barcelona entre 1906 y 1929. A partir de fuentes documentales primarias, se analiza el proceso de gestación y publicación de las partituras en el contexto del fenómeno wagneriano en la Barcelona modernista y se establece una cronología de estas.
This bachelor's thesis aims to study the publishing process of the five vocal scores in Catalan published by Barcelona's Associació Wagneriana between 1906 and 1929. Based on primary documentary sources, the thesis describes the development and publication process of the scores in the context of wagnerism in Barcelona at the beginning of the 20th century and stablishes the chronology of the publishing process.

2024
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
2023-12-12
16:56
38 p, 640.6 KB Umesao Tadao y su visión ecológica de la historia de las civilizaciones: una aproximación crítica / Fortea Muñoz, Daniel ; Crespín Perales, Montserrat, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En este trabajo se realiza una interpretación y una crítica de la obra Una visión ecológica de la historia de las civilizaciones (Bunmei no seitaishikan) (1967), del antropólogo japonés Umesao Tadao (1920-2010). [...]
En aquest treball es realitza una interpretació i una crítica de l'obra Una visió ecològica de la història de les civilitzacions (Bunmei no seitaishikan) (1967), de l'antropòleg japonès Umesao Tadao (1920-2010). [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2014
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]  
2023-11-22
14:47
58 p, 1.8 MB Els Motors de traducció automàtica propis com a eina de la comunicació corporativa / Miranda Neiva, Marc ; Sánchez-Gijón, Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El treball present se centra en la introducció de la traducció automàtica a la comunicació corporativa a través d'un cas concret: la traducció de les notícies del lloc web de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB. [...]
El presente trabajo se centra en la introducción de la traducción automática a la comunicación corporativa a través de un caso concreto: la traducción de las noticias del sitio web de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB. [...]
The present work focuses on the introduction of machine translation into corporate communication through a specific case: the translation of news from the UAB Faculty of Translation and Interpretation website. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
2023-09-15
20:47
88 p, 2.8 MB La toma de notas en interpretación consecutiva aplicada a la interpretación bilateral. Modelo simplificado y su posible utilidad / Milenova Stoyanova, Mikaela ; Stampa García-Ormaechea, María Guiomar, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En este trabajo se presenta un análisis del aspecto teórico de la interpretación bilateral y un estudio empírico cuyo objetivo es, en primer lugar, adaptar el sistema de toma de notas que se usa en la interpretación consecutiva (siguiendo los principios de Jean-François Rozan y las teorías de Danica Seleskovitch y Andrew Gillies) para que sea usado en la interpretación bilateral. [...]
This project shows the analysis of the theorical aspect of bilateral interpreting and an empiric study which consists of an adaptation of the notetaking system used in consecutive interpreting (following Jean-François Rozan's principles and Danica Seleskovitch and Andrew Gillies' theories) to bilateral interpreting. [...]
En aquest treball es presenta un anàlisi de l'aspecte teòric de la interpretació bilateral i un estudi empíric l'objectiu del qual és, en primer lloc, adaptar el sistema de presa de notes que s'utilitza en la interpretació consecutiva (que segueix els principis de Jean-François Rozan i les teories de Danica Seleskovitch i Andrew Gillies) per que sigui utilitzat en la interpretació bilateral. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
2023-09-15
17:14
29 p, 1.1 MB Cómo la traducción puede salvar a una lengua. Alicia en el país de las maravillas al aragonés / Collada Hijes, Zilia ; López Guix, Juan Gabriel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El aragonés es una de las lenguas minorizadas de España. Durante los últimos años, se han intentado promulgar ciertas iniciativas de forma que la lengua aragonesa pueda llegar a tener un mayor uso entre la población de la comunidad de Aragón. [...]
L'aragonès és una de les llengües minoritzades d'Espanya. Durant els darrers anys, s'ha intentat promulgar certes iniciatives perquè la llengua aragonesa pugui aconseguir un ús més estès entre la població de la comunitat d'Aragó. [...]
Aragonese language is one of Spain's minority languages. In recent years, certain initiatives have been tried to be promoted so that the Aragonese language can become more widely used among the population of the community of Aragon. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
2023-09-14
19:43
106 p, 1.4 MB Comment traduire la phraséologie?: les phrasèmes avec des noms d'aliments et leurs équivalences de traduction en espagnol / Cervera Caro, Aida ; Catena Rodulfo, Maria Angeles, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectif de notre étude de contribuer à l'identification des caractéristiques des phraséologismes, y compris leur sens, leur structure et leur usage dans des contextes spécifiques. C'est pourquoi, dans notre étude, nous nous concentrerons sur l'analyse des différences et des similitudes entre les phrasèmes français et espagnols, à l'observation du comportement de chaque typologie et à l'élaboration d'un corpus traductologique de différentes unités phraséologiques en français et en espagnol contenant des noms d'aliments.
L'objectiu del nostre estudi és contribuir a la identificació de les característiques dels fraseologismes, incloent-hi el seu significat, estructura i ús en contextos específics. Per tant, en el nostre estudi ens centrarem en analitzar les diferències i similituds entre els fraseologismes en francès i espanyol, observant el comportament de cada tipologia i elaborant un corpus traductològic de diferents unitats fraseològiques en francès i espanyol que continguin noms d'aliments.

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Traducció i Interpretació [1204]