Enrahonar
Enrahonar és una revista acadèmica de filosofia que publica articles d'investigació i crítiques de llibres en castellà, català i angles que tracten d'un tema monogràfic–, notes, recensions bibliogràfiques i informació sobre activitats. Els treballs en llengües romàniques es publiquen en l'idioma en què es presenten; la resta es tradueix.

De periodicitat semestral, Enrahonar publica números monogràfics i de miscel.lània. Els articles enviats a la revista son sotmesos a un procés de peer review. Tots els articles publicats en els números de miscel.lània han estat acceptats després de rebre dos informes positius d'avaluadors experts en la matèria. En els articles monogràfics es publiquen alguns articles encarregats expressament a autoritats reconegudes a nivell internacional, i la resta dels articles són igualment sotmesos a un procés de revisió.

Enrahonar té la seu en el Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona, on va ser creada al 1981.

 

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2018-03-05
05:05
4 p, 76.4 KB Ressenyes / Sanjaume Calvet, Marc (Universitat Pompeu Fabra)
Obra ressenyada: Alessandro FERRARA, El horizonte democrático: El hiperpluralismo y la renovación del liberalismo político. Barcelona: Herder, 2014.
2018 - 10.5565/rev/enrahonar.1043
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 60 (2018) , p. 138-141 (Ressenyes)  
2018-03-05
05:05
3 p, 60.1 KB Ressenyes / Redondo Orta, Iván (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)
Obra ressenyada: Anna ESTANY y Rosa M. HERRERA, Innovación en el Saber Teórico y Práctico. Londres: College Publications, 2016.
2018 - 10.5565/rev/enrahonar.1210
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 60 (2018) , p. 156-158 (Ressenyes)  
2018-03-05
05:05
5 p, 75.3 KB Ressenyes / Acedo Alonso, Noemí (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Cos i Textualitat)
Obra ressenyada: Anabella DI TULLIO, Teoría feminista y liberalismo: El devenir de una relación problemática. Málaga: UMA Editorial, 2016.
2018 - 10.5565/rev/enrahonar.1187
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 60 (2018) , p. 109-113 (Ressenyes)  
2018-03-05
05:05
5 p, 81.0 KB Ressenyes / Laera, Rodrigo (Universitat de Barcelona)
Obra ressenyada: Angus DEATON, El gran escape: Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2015.
2018 - 10.5565/rev/enrahonar.1175
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 60 (2018) , p. 141-145 (Ressenyes)  
2018-03-05
05:05
4 p, 73.4 KB Ressenyes / Armengol Sans, Andrés (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)
Obra ressenyada: Geneviève FRAISSE, Los excesos del género: Concepto, imagen, desnudez. Madrid: Ediciones Cátedra, 2016.
2018 - 10.5565/rev/enrahonar.1213
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 60 (2018) , p. 116-119 (Ressenyes)  
2018-03-05
05:05
3 p, 60.7 KB Ressenyes / Giró València, Adrià (Universitat Pompeu Fabra)
Obra ressenyada: Daniel GAMPER, Laicidad europea: Apuntes de una filosofía política postsecular. Barcelona: Edicions Bellaterra, 2016.
2018 - 10.5565/rev/enrahonar.1205
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 60 (2018) , p. 149-151 (Ressenyes)  
2018-03-05
05:05
17 p, 137.7 KB "Material knowledges" : Intra-acting van der Tuin's new materialism with Barad's agential realism / Revelles-Benavente, Beatriz (Universitat de Barcelona. Departament d'Arts Visuals i Disseny)
The paper will discuss the theory of Iris van der Tuin's New Materialism together with Karen Barad's Agential Realism. The purpose of this approach is to find differing practices that help to construct a turn to what is considered a relational ontology in which ethics, epistemology, ontology and methodology merged into each other. [...]
Aquest article proposa una discussió sobre la teoria del nou materialisme entès per Iris van der Tuin conjuntament amb la teoria del realisme agencial de Karen Barad. L'objectiu principal d'aquest enfocament és trobar pràctiques diferencials que ajudin a construir un gir cap al que s'anomena ontologia relacional, en la qual ètica, epistemologia, ontologia i metodologia s'entenen com a inseparables. [...]
Este artículo propone una discusión sobre la teoría del nuevo materialismo entendido por Iris van der Tuin conjuntamente con la teoría del realismo agencial de Karen Barad. El principal objetivo de este enfoque es encontrar prácticas diferenciales que ayuden a construir un giro hacia lo que se denomina ontología relacional, en la cual ética, epistemología, ontología y metodología se entienden como inseparables. [...]

2018 - 10.5565/rev/enrahonar.1190
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 60 (2018) , p. 75-91 (Articles)  
2018-03-05
05:05
3 p, 63.1 KB Ressenyes / Gil Garcia, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona)
Obra ressenyada: Antonio ESCOHOTADO; Guillermo HERRANZ (ed. ), Frente al miedo. Barcelona: Página Indómita, 2015.
2018 - 10.5565/rev/enrahonar.1167
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 60 (2018) , p. 135-137 (Ressenyes)  
2018-03-05
05:05
6 p, 91.9 KB Presentació : Saber (del) plural / Sàez i Tajafuerce, Begonya (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)
2018 - 10.5565/rev/enrahonar.1215
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 60 (2018) , p. 5-10 (Presentació)  
2018-03-05
05:05
15 p, 126.4 KB "Saberes excéntricos" : ¿Más allá de mi cuerpo? Capitalismo, medicina racial y feminismo excéntrico / Hourya, Bentouhami (Université de Toulouse Jean Jaurès)
La epistemología feminista del "punto de vista" nos permite enfocar la producción del pensamiento a partir de los relatos de las experiencias vividas por las primeras afectadas. Pero, al mismo tiempo, este saber situado sobre el mundo hace posible una "salida de sí", lo que propicia un feminismo que llamamos "excéntrico", en el sentido que está producido en los márgenes de un feminismo institucional y hegemónico que invisibiliza otras maneras —las de las mujeres subalternas— de pensar la relación con el propio cuerpo. [...]
L'epistemologia feminista del "punt de vista" ens permet enfocar la producció del pensament a partir dels relats de les experiències viscudes per les primeres afectades. Però, al mateix temps, aquest saber situat sobre el món fa possible una "sortida de si", la qual cosa propicia un feminisme que anomenem "excèntric", en el sentit que està produït en els marges d'un feminisme institucional i hegemònic que invisibilitza altres maneres —les de les dones subalternes— de pensar la relació amb el propi cos. [...]
Standpoint feminist epistemology allows us to focus on the production of thought departing from the stories told by first order affected subjects about their life experiences. Yet, at the same time, this situated knowledge about the world allows for an ‘exit from oneself ', giving rise to a feminism we call ‘ex-centric', meaning that it is produced at the margins of an institutional and hegemonic feminism which makes invisible other ways—those of subaltern women—of thinking about the relation to one's own body. [...]

2018 - 10.5565/rev/enrahonar.1208
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 60 (2018) , p. 41-55 (Articles)