Latest additions:
2017-03-14
06:14
71 p, 5.2 MB Development of a deterministic neutron transport code based on the Alya system at Barcelona Supercomputing Center / Riera Augé, Carles ; Mantsinen, Mervi ; Batet Miracle, Lluís ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
We introduce a new deterministic neutron transport code integrated in the Alya system at BSC. We explain the basic physical concepts responsible for the production of neutrons and derive the strong and weak forms of the Neutron Transport Equation along with some simplifications. [...]
Presentem un nou codi determinista de transport de neutrons integrat dins del sistema Alya del BSC. S'expliquen els principis físics bàsics de producció de neutrons i es dedueixen les versions forta i dèbil de l'equació de transport de neutrons juntament amb algunes simplificacions. [...]

2016  
2016-06-20
08:15
117 p, 7.5 MB Anàlisi del canvi d'usos i cobertes del sòl a Campins (Vallès Oriental) : l'evolució del mosaic agro-forestal i urbà (1956-2013) / Camps Llobet, Josep ; Boada, Martí, 1949- ; Pujantell, Josep tut. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En aquest projecte s'analitzen les manifestacions del canvi global sobre els usos i les cobertes del sòl a Campins (Vallès Oriental) entre el 1956 i el 2013. Els resultats ens mostren com el procés d'aforestació generalitzat arreu de Catalunya també afecta al municipi. [...]
En este proyecto se analizan las manifestaciones del cambio global sobre los usos y las cubiertas del suelo en Campins (Barcelona) entre 1956 y hasta 2013. Los resultados nos muestran cómo el proceso de forestación generalizado en toda Cataluña también afecta al municipio. [...]
This project analyzes the manifestations of global change on land uses and land covers Campins (Vallès Oriental) between 1956 and 2013. Results show that the process of afforestation widespread in Catalonia also effects the municipality. [...]

2014
2 documents
2016-05-10
08:05
65 p, 2.3 MB Diagnosi interdisciplinar de la Reserva Nacional de Caça de Bourmort i disseny de propostes de futur per a l'espai / Portet Bastida, Joaquim ; Parés i Franzi, Marc, tut. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El present article planteja fer una recerca exhaustiva al voltant de l'estat sòcioambiental de l'àrea de les Serres de Boumort, Carreu i Sant Corneli, a les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alt Urgell. [...]
The present study aims to make an exhaustive research around the current socioenvironmental status of the areas called Serra de Boumort, Serra de Carreu and Serra de Sant Corneli, located in the counties of Pallars Jussà, Pallars Sobirà and Alt Urgell. [...]

2014
2 documents
2016-05-06
10:54
68 p, 4.5 MB Study of the period function of a biparametric family of centers / Rojas Pérez, David ; Mañosas Capellades, Francesc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Villadelprat Yagüe, Jordi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2013  
2016-04-14
08:05
147 p, 3.5 MB Estudio multidisciplinario del ecosistema manglar en la comunidad tradicional de Curral Velho (Ceará, Brasil) : evaluación ambiental del estado del ecosistema afectado por la camaronicultura / Serra Pompei, Maria Camila ; Rossi, Sergio (Rossi Heras) ; Queiroz, Luciana de Souza ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Desde la implantación de fincas de cría de camarón cercanas a la comunidad de Curral Velho (Acarau, Ceara, Brasil), se ha producido un deterioro del medio; afectando por consiguiente al estilo de vida tradicional de la comunidad, la cual depende en gran parte de los servicios ecosistémicos aportados por el manglar. [...]
An environmental degradation has occurred since the creation of intensive shrimp farms near the community of Curral Velho (Acarau, Ceara, Brazil), thereby affecting the traditional and local lifestyle of the inhabitants. [...]
Des de la implantació de finques de cria de gambes properes a la comunitat de Curral Velho (Acarau, Ceara, Brasil), s'ha produït un deteriorament del medi, afectant per tant l'estil de vida tradicional de la comunitat, la qual depèn en gran mesura dels serveis ecosistèmics aportats pel manglar. [...]

2014
2 documents
2016-04-06
08:05
70 p, 3.3 MB Estudi del decaïment en Pinus halepensis al Parc de Collserola / Fité Malla, Xavier ; Martínez Vilalta, Jordi, 1975- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Vayreda Duran, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquest és un treball fet amb l'objectiu general d'intentar determinar les causes més probables del decaïment i mort d'un gran nombre de peus de l'espècie Pinus halepensis a la finca de Can Catà (parc natural de Collserola), després dels aprofitaments forestals que s'hi van fer entre agost i novembre de 2012. [...]
2015
2 documents
2016-03-21
08:05
5 p, 72.3 KB Mobilitat sostenible al Parc Científic i Tecnològic de la UdG / Pardiñas Casas, Judit ; Cebollada Frontera, Àngel, tut. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Cortiñas i Gutiérrez, Enric, tut. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
La mobilitat ocupacional té clars efectes sobre l'ambient i la salut de les persones. En el present estudi s'han analitzat les característiques actuals de la mobilitat ocupacional al PCiT de la Universitat de Girona i s'han elaborat propostes per reduir-ne les quotes modals motoritzades que comporten emissions, entre altres, de CO2. [...]
La movilidad ocupacional tiene claros efectos en el ambiente y la salud de las personas. En el presente estudio se analizan las características actuales de la mobilidad ocupacional en en PCiT de la Universidad de Girona y se elaboran propuestas para reducir sus cuotas modales motorizadas, que comportan emisiones entre otros, de CO2. [...]
Occupational mobility has clear effects on the environment and on people's health. The aim of this work is to analise occupational mobility characteristics from PCiT at Girona University and elaborate proposals to reduce motorized uses in mobility, whom involve emissions of CO2, among others. [...]

2015
4 documents
2016-03-21
08:05
19 p, 942.0 KB Estudi de l'estat de la invasió de Vespa velutina nigrithorax de Buysson 1905 a Catalunya, i proposta de continguts per a materials de comunicació ambiental sobre aquesta espècie / Puig Moreno, Ricardo ; Boada, Martí, 1949- ; Duch Cortinas, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Vespa velutina nigrithorax és una espècia asiàtica invasora que és present a Europa des de 2004. Als deu anys de la seva introducció accidental, aquesta vespa ocupa 360. 000 Km2 a Europa. És una espècie molt depredadora d'abelles amb l'impacte econòmic que això suposa per a les produccions apícoles. [...]
2015
3 documents
2016-03-21
08:05
88 p, 4.4 MB Anàlisi dels canvis d'usos i cobertes del sòl a Aiguafreda (Vallès Oriental) : 1956-2014 / González Bernal, Roger ; Boada, Martí, 1949- ; Pujantell, Josep tut. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En aquest projecte s'analitzen les manifestacions del canvi global sobre els usos i les cobertes del sòl a Aiguafreda (Vallès Oriental) entre el 1956 i el 2014. Els resultats mostren un augment de la coberta forestal i una disminució del sòl agrícola a causa de l'abandonament de les activitats del sector primari. [...]
En este proyecto se analizan las manifestaciones del cambio global sobre los usos y las cubiertas del suelo en Aiguafreda (Vallés Oriental) entre 1956 y 2014. Los resultados muestran un aumento de la cobertura forestal y una disminución del suelo agrícola debido al abandono de las actividades del sector primario. [...]
This project analyses the manifestations of global change on land uses and land covers in Aiguafreda (Vallès Oriental) between 1956 and 2014. Results show an increase of forest cover and a reduction of crops and agriculture land use due to agricultural abandonment. [...]

2015
2 documents
2016-03-21
08:05
121 p, 8.8 MB Diagnosi ambiental de l'empobriment ecològic del delta del Llobregat i la repercussió a l'herpetofauna autòctona / Hidalgo Castilla, Francisco ; Boada, Martí, 1949- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquest estudi analitza tres variables que poden ser causa de la davallada herpetològica al delta del Llobregat durant les últimes dècades. En primer lloc la qualitat de les aigües de les llacunes i basses on habiten espècies d'amfibi i la manera en que alguns contaminants influeixen en el desenvolupament vital d'algunes d'aquestes espècies. [...]
Este estudio analiza tres variables que pueden ser la causa de la debacle herpetológica que ha sufrido el delta del Llobregat en éstas últimas décadas. En primer lugar la calidad de las aguas de las lagunas y embalses donde habitan especies de anfibios y la manera en que algunos contaminantes influyen en el desarrollo vital de alguna de estas especies. [...]
This study analyzes three variables that may be the cause of the herpetological debacle suffered by the Llobregat delta in recent decades. First the water quality of lakes and reservoirs where species of amphibians and how some contaminants influence the vital development of aluna of these species. [...]

2015
2 documents