Dissertations
This collection includes the final academic works (final university project, degree projects, undergraduate thesis, dissertations, written by University students in order to increase their visibility on the net.
Usage statistics Most popular
Latest additions:
2022-05-11
15:37
47 p, 2.2 MB Mapping multiple-stressors of rural areas in Spain : identifying new geographical spots of vulnerability attention / Pocull Bellés, Gerard ; Villamayor Tomás, Sergio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Corbera, Esteve, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Rural Spain has undergone several changes in recent decades. The deagrarization of rural societies and agricultural intensification has spread throughout the territory and, with it, the abandonment of unproductive and mountainous lands, with the consequent socioenvironmental impacts. [...]
2020
Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social [1341]  
2022-05-10
17:39
20 p, 814.3 KB Analysis of recent trends in Spanish rural depopulation / Maeztu Redín, Cara ; Villamayor Tomás, Sergio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Corbera, Esteve, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Rural areas in Spain are experiencing growing environmental and social changes, including depopulation. This article presents a systematic review of academic literature to examine why rural depopulation has taken place in Spain after rural exodus, since 1975, the consequences of such processes and any existing interactions between both causes and consequences. [...]
2020
Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social [1341]  
2022-05-05
11:06
52 p, 576.1 KB La introducció del Housing First a Catalunya i el seu efecte sobre l'enfocament dels serveis d'atenció al sensellarisme / Sampayo Corté, Marina ; González, Sheila, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El sensellarisme és una clara vulneració dels drets humans a la qual cal donar resposta residencial, integral i efectiva. La recerca s'enfoca en la influència de Housing First en el mode d'atenció en els serveis residencials. [...]
Aquest treball ha obtingut el Premi de les Societats Filials de l'IEC (Associació Catalana de Sociologia) en la categoria B del Concurs de Joves Sociòlegs.

2021
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]  
2022-04-26
15:14
30 p, 750.6 KB Dance Movement Therapy : Bridging The Gaps Between Mind, Body, and Emotion in The Experience and Management of Chronic Pain / Nazon, Tamara ; Puxeddu, Vincenzo, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
The following qualitative study uses a mixed-methods approach to highlight three main mechanisms and their corresponding intervention techniques through which Dance Movement Therapy (DMT) could help understand how mind, body, and emotion interact in individual pain experiences, ultimately aiming toward improved pain management and well-being. [...]
El següent estudi qualitiu utilitza un sistema de mètodes mixtos per destacar tres mecanismes i les seves corresponents tècniques d'intervenció mitjançant els quals la Dansa Moviment Teràpia (DMT) podria ajudar a entendre com la ment, el cos i l'emoció interactuen en les experiències individuals del dolor. [...]

2022
Màster en Dansa Moviment Teràpia [1614]  
2022-04-21
14:47
69 p, 725.8 KB ¿Se lee más rápido Lucifer o Belcebú? Análisis de la utilidad de la simplificación automática de textos en subtitulado / Gil Mateos, Sara ; Orero, Pilar, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La reducción de textos es un rasgo clave del subtitulado debido, en gran medida, a los parámetros espaciotemporales propios de esta práctica de la traducción audiovisual. En contraste, la simplificación de textos es otra estrategia menos habitual, pero podría ser capaz de cumplir con dichos parámetros del mismo modo o, quizás, de forma más eficiente. [...]
La reducció de textos és una característica clau de la subtitulació degut, en gran mesura, als paràmetres espai-temporals propis d'aquesta pràctica de traducció audiovisual. En contrast, la simplificació de textos és una altra estratègia menys habitual, però podria complir amb aquests paràmetres de la mateixa manera o, tal vegada, de forma més eficient. [...]
Text reduction is a key aspect of subtitling mainly due to the time and space restrictions of this audiovisual translation practice. In contrast, text simplification is a less common strategy, but it may be able to comply with these limitations as well or perhaps more efficiently than reduction. [...]

2021
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
2022-04-20
18:32
108 p, 1.3 MB La traducció automàtica al caire d'un atac de rialla : anàlisi comparativa de les tècniques de traducció automàtica i humana en les comèdies de Pedro Almodóvar / Jiménez Espejo, Alba ; Orero, Pilar, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Als últims anys, hem presenciat com la traducció automàtica (TA) s'ha integrat dins del procés de traducció de textos tant generals com específics. No obstant això, dins l'àmbit de la traducció audiovisual (TAV), la introducció d'aquesta forma de traducció ha sigut més progressiva. [...]
Durante los últimos años, hemos presenciado cómo la traducción automática (TA) se ha integrado al proceso de traducción de textos tanto generales como específicos. Sin embargo, en el ámbito de la traducción audiovisual (TAV), esta forma de traducción ha ido introduciéndose de forma más paulatina. [...]
Over the last years, machine translation (MT) has been introduced into the translation process for both general and specific contexts. However, looking at the audiovisual translation (AVT) field, the establishment of this translation approach has evolved in a gradual way. [...]

2020
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
2022-04-08
12:29
44 p, 825.6 KB Hybrid governance systems of water markets and water user associations : a systematic case study review / Hermann, Annika ; Villamayor Tomás, Sergio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Consensus is growing that new and innovative governance forms are required to address our urgent and multiscalar environmental problems. The trichotomy of state governance, market governance or local-based community governance has been replaced by interest in hybrid governance forms. [...]
2021
Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social [1341]  
2022-04-07
15:51
164 p, 1.1 MB Comparació i anàlisi entre subtitulació per a oients i subtitulació per a persones sordes del curtmetratge documental Quilt Fever / Calafell Escolà, Neus ; Bartoll Teixidor, Eduard, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En aquest treball es tracta l'accessibilitat de les persones amb discapacitat auditiva als mitjans audiovisuals, centrant l'atenció en la subtitulació per a persones sordes. A partir de l'elaboració de subtítols per a oients i per a persones sordes del curt documental Quilt Fever, s'analitzen les diferències entre els dos tipus de subtítols i els reptes i dificultats que presenta la subtitulació per a persones sordes en comparació de la subtitulació per a oients. [...]
En este trabajo se trata la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva a los medios audiovisuales, centrando la atención en la subtitulación para personas sordas. A partir de la elaboración de subtítulos para oyentes y para personas sordas del corto documental Quilt Fever, se analizan las diferencias entre los dos tipos de subtítulos y los retos y dificultades que presenta la subtitulación para personas sordas en comparación a la subtitulación para oyentes. [...]
This paper deals with the accessibility of audiovisual media for people with hearing impairment, focusing on subtitling for the deaf and hard of hearing. After creating the subtitles for the short documentary Quilt Fever, for both hearing people and deaf and hard of hearing people, there will be an analysis of the differences between the two types of subtitles and the and challenges and difficulties presented by the subtitling for deaf and hard of hearing compared to subtitling for hearing people. [...]

2022
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
2022-04-07
14:43
51 p, 1.1 MB Justice in collective payments for ecosystem services : a qualitative meta-analysis / Linge, Laura van der ; Villamayor Tomás, Sergio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
CB-PES programs are often portrayed as an innovative mechanism incentivizing more sustainable land use practice, while contributing to social and economic development of communities. However, there is very lacking or mixed evidence and theory about the longterm impacts of CB-PES, and the contextual factors which may affect these outcomes (Brownson et al 2019). [...]
2021
Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social [1341]  
2022-03-30
17:38
50 p, 15.8 MB Metamorfosis en procés : una experiència d'A/r/tography sobre un procés de canvi / Blanco Aloy, Cristina ; Barrera, Jaume, 1954-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Gràcies a metodologies de recerca com l'A/r/tography, els Estudis de Performance i l'Autoetnografia, investigar a partir d'un mateix o de la pròpia pràctica artística és possible i ha esdevingut una manera més de fer recerca acadèmica. [...]
Investigar des de uno mismo como un proceso válido de investigación es posible gracias a nuevas metodologías como la A/r/tography y los Estudios Performativos. En este proyecto presento mi investigación como un proceso real de metamorfosis en estado de flujo utilizando y narrando des de medios diversos: el texto y el audio-visual. [...]
Inquiring about the self as a valid process of research is possible thanks to new methodologies as A/r/tography and Performative Studies. In this essay I present my research as a real metamorphic process, using different medias to contribute to the narrative: the text and the video. [...]

Universitat Autònoma de Barcelona, 2016
Màster Universitari en Recerca en Educació [1169]
2 documents
Focus on:
Biosciences. MT (21)
Ciències. MT (433)
Education Sciences. MT (152)
Communication Studies. MT (196)
Political Science and Sociology. MT (102)
Engineering. MT (945)
Graduate School of Archival and Records Management. Master Theses (63)
Philosophy and Letters. MT (397)
Psychology. MT (78)
Translation and Interpreting. MT (101)
Works on typologies construction in Social Sciences (19)
Veterinary. Works (299)
Veterinary. MT (34)