Treballs de recerca i projectes de final de carrera
Aquesta col·lecció recull els treballs acadèmics finals (projectes de final de carrera, treballs de màster, postgrau, tesines...) elaborats pels estudiants de la Universitat amb la finalitat d'augmentar la seva visibilitat a la xarxa. Destaquem, pel seu volum, els projectes i treballs de final de carrera de l’Escola d’Enginyeria.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2018-09-12
05:05
85 p, 2.9 MB Adding some color to pronunciation— or can non-native speakers learn to pronounce the colored vowels [ɚ] and [ɝ] after one phonology activity? / Lorente Bibiloni, Francisco Javier ; Felip, Rosamaria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Per aquest estudi es demanà als estudiants que fessin dues activitats on s'havien de gravar. Entre ambdues, se'ls va informar sobre la pronunciació dels fonemes [ɚ] i [ɝ] i se'ls demanà de fer una activitat de fonètica. [...]
For this study the students were asked to perform two activities in which they had to record themselves. In between, the pupils were given some input on the pronunciation of the phonemes [ɚ] and [ɝ] and were asked to perform a phonetics activity. [...]

2018  
2018-09-12
05:05
65 p, 995.3 KB The Importance of strategies for giving instructions : a case study / López Gutiérrez, Mirtza Helena ; Dooly, Melinda ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest estudi és una recerca a petita escala basada en les instruccions de dos professors en pràctiques. La informació es va recollir a les pràctiques en un institut de Rubí (Barcelona). Mitjançant l'anàlisi de vídeos, es va extreure informació sobre com aquests dos professors van donar instruccions i es va usar per arribar a conclusions aplicables a la seva docència. [...]
This case study is a small-scale action research based on two student teachers' instruction-giving skills. Data were gathered during the internship in the Official Master's Degree in Teaching in Secondary Schools, Vocational Training and Language Centres offered by Universitat Autònoma de Barcelona. [...]

2018  
2018-09-12
05:05
52 p, 771.3 KB Escribir sobre el silencio : reflexiones sobre el uso del silencio como herramienta comunicativa en los epistolarios de Max Aub con Francisco Ayala, Manuel Tuñón de Lara y Vicente Aleixandre en el cuento El silencio y en Manuscrito cuervo : / Varela Rodríguez, Mireia ; López García, José Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La paraula és el vehicle comunicatiu per antonomàsia , postulant-se com nexe directe entre idea i expressió. No obstant, tal convenciment no és més que una fal·laç estratagema de autocomplaença humana per mitigar la seva veritable incapacitat comunicativa. [...]
La palabra es el vehículo comunicativo por antonomasia, postulándose como nexo directo entre idea y expresión. Sin embargo, tal convencimiento no es más que una falaz estratagema de autocomplacencia humana para mitigar su verdadera incapacidad comunicativa. [...]

2016  
2018-09-10
05:06
40 p, 660.0 KB How does creating a podcast in groups foster student-student interaction and promote cooperative learning? / Ianuzziello, Gianluigi ; Felip, Rosamaria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
En els últims anys cada vegada més escoles han incorporat l'ús dels podcasts a les aules. Aquesta tesi examina com el podcasting - que es pot concebre com un òptim recurs per facilitar l'aprenentatge - afavoreix la interacció entre estudiants i promou l'aprenentatge cooperatiu. [...]
In the past few years, an increasing number of schools have incorporated the use of podcasts into their classes. This dissertation examines how podcasting — as an optimal resource to facilitate learning — can foster student-student interaction and promote cooperative learning. [...]

2018  
2018-09-10
05:06
56 p, 2.1 MB The Triple function of bookmarks as external representations in a cooperative speaking, listening and writing task / Cervera Teruel, Marina ; Simon Auerbach, Jill ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest treball presenta una anàlisi del potencial dels punts de llibre utilitzats com a representacions externes en una tasca de lectura cooperativa. Aquesta tasca ha consistit en una interacció cooperativa utilitzant l'Entrevista en tres passos de Kagan seguida d'una activitat individual de producció escrita. [...]
This paper presents an analysis of the potential of bookmarks employed as external representations in a cooperative task. This task consisted of a cooperative book report using Kagan's Three-Step Interview followed by an individual writing task. [...]

2018  
2018-09-07
05:06
35 p, 330.5 KB Procesos de securitización y desecuritización : el caso de Argentina y los "fondos buitres" (2011-2017) / Marenco, Sofía María ; Demurtas, Alessandro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
La meta teoría de la securitización plantea que los actores determinan lo que se considera una amenaza de seguridad, y que estas amenazas pueden darse en diferentes terrenos. De la misma forma, los actores pueden eliminar un elemento de la agenda de seguridad, desecuritizando lo que previamente se consideró una amenaza. [...]
The meta theory of securitization argues that actors determine what is considered a security threat, and that these threats can appear in different terrains. In addition, actors can eliminate an alement from the security agenda, desecuritizing what previously was considered a threat. [...]
La meta teoria de la securitizació planteja que els actors determinen el que se considera una amenaça de seguretat, i que aquestes amenaces poden donar-se en diferents terrenys. De la mateixa manera, els actors poden suprimir un element de l'agenda de seguretat, desecuritizando el que prèviament es va considerar una amenaça. [...]

2018 (Treballs de màster i postgrau. Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i desenvolupament (MURISD) ; Curs 2017/18)  
2018-09-05
05:05
32 p, 1.1 MB Direct Military Intervention and Stability in the United States' Backyard, 1965-1995 / Grass, Kacper ; Etherington, John ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
The United States foreign policy of stabilization through direct military intervention has stirred considerable controversy with regards to both its ethics and effectiveness, not least following the recent failures to stabilize the political systems of Afghanistan and Iraq in the aftermath of intervention. [...]
La política exterior d'estabilització dels Estats Units mitjançant intervencions militars directes ha provocat una important controvèrsia en relació tant a la seva ètica com a la seva efectivitat, i més després dels recents fracassos, conseqüència de la intervenció, per estabilitzar els sistemes polítics d'Afganistan i Iraq. [...]

2018  
2018-08-03
12:03
52 p, 771.3 KB Escribir sobre el silencio : reflexiones sobre el uso del silencio como herramienta comunicativa en los epistolarios de Max Aub con Francisco Ayala, Manuel Tuñón de Lara y Vicente Aleixandre en el cuento El silencio y en Manuscrito cuervo : historia de Jacobo / Varela Rodríguez, Mireia ; López García, José Ramón, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La palabra es el vehículo comunicativo por antonomasia, postulándose como nexo directo entre idea y expresión. Sin embargo, tal convencimiento no es más que una falaz estratagema de autocomplacencia humana para mitigar su verdadera incapacidad comunicativa. [...]
La paraula és el vehicle comunicatiu per antonomàsia , postulant-se com nexe directe entre idea i expressió. No obstant, tal convenciment no és més que una fal·laç estratagema de autocomplaença humana per mitigar la seva veritable incapacitat comunicativa. [...]

2016  
2018-07-25
05:05
34 p, 762.4 KB The process of incorporating agriculture into the UNFCCC negotiations. How does the Food and Agriculture Organization of the United Nations influence the climate change negotiations via institutional interaction? / Barangé O'Driscoll, Lara Thandi ; Costa, Oriol, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
At it's latest Conference of the Parties in November 2017, the United Nations Framework Convention on Climate Change adopting the 'Koronivia joint work on agriculture' agreement, transferring agriculture to the agenda of its two Subsidiary Bodies. [...]
2018 (Treballs de màster i postgrau. Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i desenvolupament (MURISD) ; Curs 2017/18)  
2018-07-20
05:05
43 p, 1.0 MB El genocidio en Guatemala. Las reparaciones a las víctimas a veinte años de la firma de los Acuerdos de Paz / Díaz Navarro, Álvaro ; Grasa Hernández, Rafael, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Durante el conflicto armado interno que azotó Guatemala durante 36 años, se produjo una política genocida bajo los gobiernos de Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt a finales de los años 70 y principios de los 80. [...]
Within the framework of the internal armed conflict which hit Guatemala for 36 years, there was a genocidal policy under the rules of Romeo Lucas García and Efraín Ríos Montt in the late ‘70s and the early ‘80s. [...]

2018 (Treballs de màster i postgrau. Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i desenvolupament (MURISD) ; Curs 2017/18)  
Enfocat a:
Biociències. Treballs de Fi de Màster (13)
Ciències. Treballs de Fi de Màster (88)
Ciències Ambientals. Projectes de final de carrera (332)
Ciències de la Comunicació. Treballs de Fi de Màster (132)
Enginyeria. Treballs de Fi de Màster (45)
Treballs de construcció de tipologies en Ciències Socials (15)
Veterinària. Treballs (299)
Veterinària. Treballs de Fi de Màster (43)