Treballs de recerca i projectes de final de carrera
Aquesta col·lecció recull els treballs acadèmics finals (projectes de final de carrera, treballs de màster, postgrau, tesines...) elaborats pels estudiants de la Universitat amb la finalitat d'augmentar la seva visibilitat a la xarxa. Destaquem, pel seu volum, els projectes i treballs de final de carrera de l’Escola d’Enginyeria.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2022-01-24
14:27
18 p, 489.5 KB Peace and interfaith dialogue: role of Barcelona Muslim Community / Syal, Asma Nawaz ; Feliu, Laura , dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
The peace building efforts of the Muslim community in Barcelona is evident from the fact that they demonstrated unity after the twin terrorist attacks which hit the city of Barcelona in 2017. The study has determined to analyze whether interfaith dialogue can play an instrumental role in fostering peace, highlight the efforts and contributions rendered by Muslims for initiating interfaith dialogue and identify different challenges for effective interfaith dialogue in Barcelona. [...]
2021
Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament [1180]  
2022-01-24
10:53
50 p, 1.3 MB Oportunitats i limitacions en la inserció laboral de les dones que han estat interines en el sistema penitenciari català : maternitat, estrangeria i particiàció en els tallers a presó / Casajuana Costa, Sara ; Rodríguez, Joan (Rodríguez Soler) , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
2021
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]  
2022-01-24
10:38
45 p, 544.5 KB La percepció social de la vellesa entre els/les professionals de l’àmbit social / Grau Puigdomènech, Anna ; Mora Malo, Enrico , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L’envelliment i la vellesa forma part del cicle vital de cada persona. Així i tot, tradicionalment la vellesa i les persones grans han estat subjectes a una visió negativa i estereotipada per part de la societat que dificulta el seu desenvolupament personal i social. [...]
2021
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]  
2022-01-18
19:33
28 p, 1.2 MB La retòrica política de Vox i CUP : anàlisi comparada sobre racisme i colonialisme / Navarro Fernández, Marina ; Pujol i Tarrés, Joan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
En l'actual context de crisi, és de gran rellevància la influència dels discursos polítics cap a la ciutadania. En aquest estudi es volen conèixer els repertoris interpretatius relacionats amb el racisme que utilitza Vox i contrastar-los amb els d'un partit totalment oposat, la CUP. [...]
In the actual crisis-based context, citizen-targeted political speeches are of tremendous influence and its relevance needs to be highlighted. In this study the audience will be able to identify the repertoire of interpretative tools related to racism, used by Vox, and contrast against the ones used by a totally opposed party, CUP. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]  
2022-01-18
18:11
126 p, 1.7 MB La conversa exploratòria i l'expressió artística per interpretar poesia : una anàlisi exploratòria en el marc d'una seqüència didàctica sobre vídeopoesia / Oltra Bernal, Adrià ; Aliagas, Cristina, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Anàlisi d'una seqüència didàctica pilot emmarcada en la proposta artística i audiovisual Poesia Dibuixada, impulsada pel Portal LletrA i duta a l'àmbit educatiu, que cerca treballar la poesia mitjançant un projecte innovador a l'aula de secundària. [...]
Análisis de una secuencia didáctica piloto enmarcada en la propuesta artística y audiovisual Poesía Dibujada, impulsada por el Portal LletrA y llevada al ámbito educativo, que busca trabajar la poesía mediante un proyecto innovador en el aula de secundaria. [...]
Analysis of a pilot didactic sequence under the artistic and audiovisual proposal Poesia Dibuixada, promoted by Portal LletrA and brought to the educational field, which seeks working on poetry through an innovative project at highschool level. [...]

2020
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [1218]  
2022-01-18
17:32
76 p, 747.3 KB Poesía accesible : la subtitulación para sordos de las actuaciones del poetry Slam Barcelona / Macrea, Claudia Ioana ; Arias Badia, Blanca, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En el presente Trabajo Fin de Máster pretendemos realizar una investigación sobre el subtitulado para sordos intralingüístico en español de poesía, en concreto del slam o poesía escénica, a partir del análisis de un corpus monolingüe que se compone por los SPS de los vídeos de los poemas subtitulados durante la colaboración con el Poetry Slam Barcelona. [...]
This final project aims to research the intralinguistic subtitling of poetry for the deaf in Spanish, specifically slam or stage poetry, based on the analysis of a monolingual corpus made up of the SDH subtitles of the videos of the subtitled poems during the collaboration with the Poetry Slam Barcelona. [...]
En el present Treball Fi de Màster investiguem la subtitulació per a sords intralingüística en espanyol de poesia, en concret de l'slam o poesia escènica, a partir de l'anàlisi d'un corpus monolingüe compost pels SPS dels vídeos dels poemes subtitulats durant la col·laboració amb el Poetry Slam Barcelona. [...]

2020
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
2022-01-17
14:13
47 p, 642.4 KB Beyond cultural diplomacy? The role of culture in EU-China Relations / Marcet Martín, Santiago M. ; Aguiar Molina, Pablo, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Overshadowed by the predominance of political and economic relations within the study of EU-China bilateral relations, cultural relations remain to be an underrepresented topic when exploring the intricacies of sino-european interactions. [...]
Eclipsades pel predomini de les relacions polítiques i econòmiques dins l'estudi de les relacions bilaterals UE-Xina, les relacions culturals continuen sent un tema poc representat a l'hora d'explorar les complexitats de les interaccions sinoeuropees. [...]

2021
Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament [1180]  
2022-01-17
14:01
34 p, 544.8 KB La China de Xi Jinping en América Latina: El 'Gran Dragón' frente al Cóndor / Muñoz Espí, Dío ; Martin Faus, Carlos D., dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Durante los últimos años, China ha aumentado enormemente su presencia comercial y política en América Latina (a través de inversiones, tratados, etc. ); paralelamente, muchos economistas prevén que en 2030 el 'Gigante asiático' adelantará a EEUU como primera economía mundial. [...]
In recent years, China has greatly increased its commercial and political presence in Latin America (through investments, treaties, etc. ); at the same time, many economists predict that by 2030 the 'Asian Giant' will overtake the US as the world's leading economy. [...]

2021
Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament [1180]  
2022-01-17
13:44
43 p, 794.0 KB La influencia de los factores ideacionales en la política exterior: Ecuador y los proyectos de integración regional (ALBA-TCP y Alianza del Pacífico) / Steudt, Wolf-Robin ; Soriano Gatica, Juan Pablo, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Esta investigación analiza la influencia de los factores ideacionales en la política exterior de Ecuador, tomando como caso de estudio la solicitud de incorporación a la Alianza del Pacífico en junio de 2018 y la salida de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América en agosto del mismo año. [...]
This research analyzes the influence of ideational factors in Ecuador's foreign policy, taking as a case study the request to join the Pacific Alliance in June 2018 and the departure of the Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America in August of the same year. [...]

2021
Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament [1180]  
2022-01-17
13:30
49 p, 908.3 KB Construcción de la "amenaza existencial" y securitización del programa nuclear iraní. La influencia de las élites en el discurso de seguridad israelí / Fernández Collado, María ; Izquierdo Brichs, Ferran, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
La evolución de las relaciones entre Irán e Israel demuestra que la definición de seguridad y de amenazas existenciales depende de consideraciones históricas, ideológicas y de poder. ¿Cómo se ha construido la narrativa de "amenaza existencial" iraní en Israel? De acuerdo a la teoría de la securitización y la Sociología del Poder, la percepción israelí de amenaza nuclear iraní se conforma a partir de procesos de securitización que, al mismo tiempo, son concebidos como una estrategia más de la competición de las élites para mantenerse en el poder, a través de la manipulación de la sociedad y el distanciamiento de la concepción más amplia de la seguridad.
The evolution of Iran-Israel relations demonstrates that the definition of security and existential threats depends on historical, ideological and power considerations. How has the Iranian 'existential threat' narrative been constructed in Israel? According to Securitization Theory and the Sociology of Power, the Israeli perception of the Iranian nuclear threat is shaped by processes of securitization that are, at the same time, conceived as another strategy of elite competition for power through the manipulation of society and the distancing of the broader conception of security.

2021
Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament [1180]  
Enfocat a:
Biociències. TFM (21)
Ciències. TFM (429)
Ciències de l'Educació, TFM (149)
Ciències de la Comunicació. TFM (189)
Ciències Polítiques i Sociologia. TFM (100)
Enginyeria. TFM (302)
Filosofia i Lletres. TFM (381)
Psicologia. TFM (77)
Traducció i Interpretació. TFM (87)
Treballs de construcció de tipologies en Ciències Socials (19)
Veterinària. Treballs (299)
Veterinària. TFM (34)