Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. Treballs de fi de màster
Aquesta col·lecció recull Treballs de Fi de Màster (TFM) elaborats pels estudiants dels màsters de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Darreres entrades:
2020-06-04
12:34
100 p, 2.6 MB School Autonomy with Accountability (SAWA) policies in Brazil : the role of School Leadership in Mediating Educational Reforms / Mentini, Laura ; Verger, Antoni, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
School Autonomy With Accountability policies (SAWA) have been adopted in Brazil during the 1990s through forms of decentralization, school autonomy and the use of large-scale assessments for accountability purposes. [...]
2018 (Treballs de màster i postgrau. Màster en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global (GLOBED))  
2020-03-05
05:37
39 p, 1.2 MB La imperativa necessitat de suportar mecenatge i patrocini cultural dins del marc estatal i autonòmic d'Espanya / Espuny Aguiló, Joaquim ; Gallego, Calderón, Raquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'estabilitat i generositat de la legislació francesa o la dilatada trajectòria i la consideració social pel que fa als nord-americans garanteixen un òptim desenvolupament del mecenatge i el patrocini cultural. [...]
La estabilidad y generosidad de la legislación francesa o la dilatada trayectoria y la consideración social con respecto a los norteamericanos garantizan un óptimo desarrollo del mecenazgo y el patrocinio cultural. [...]
The balance and bounty of French legislation or the long-lasting record and social consideration with respect to North Americans guarantee an optimal development of patronage and sponsorship in the cultural sphere. [...]

2020  
2020-01-09
05:38
32 p, 910.6 KB La implementació dels Acords de Dayton (1995). Anàlisi de l'estat actual / Eritja i Prim, Maximilià ; Grasa, Rafael, 1953- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest treball examina la vigència política de l'Acord per a un marc general per a la pau a Bòsnia i Hercegovina, sovint referit com a Acords de Dayton, i la seva aportació al procés de pau i construcció d'Estat durant els vint-i-dos anys posteriors a la seva signatura. [...]
2018 (Treballs de màster i postgrau. Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i desenvolupament (MURISD) ; Curs 2017/18)  
2019-12-17
06:04
27 p, 365.6 KB Government Formations in the Netherlands : A historical / Kortenbach, Thomas ; Guinjoan, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
In this study we are investing in the duration of government training, electoral volatility, fragmentation and polarization of the party system. To investigate, the legislative elections in Holland are used between 1948 and 2017. [...]
Aquest estudi investiga la relació entre la durada de la formació del govern, la volatilitat electoral, la fragmentació i la polarització del sistema de partits. Per investigar-ho, s'utilitzen les eleccions legislatives a Holanda entre el 1948 i el 2017. [...]

2018  
2019-11-06
07:36
64 p, 1.6 MB El capital social en las políticas activas de empleo para universitarios. Una propuesta para Cataluña / Valle Moreno, Félix ; González, Sheila ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
En el presente artículo se presenta un proyecto de intervención en políticas activas de empleo para jóvenes en Cataluña. El estudio se centra en las transiciones al mundo laboral de los universitarios, y como están de condicionadas por el capital social, entendido como redes sociales, en la inserción en empleos de alta cualificación. [...]
En el present article es presenta un projecte d'intervenció en polítiques actives d'ocupació per joves a Catalunya. L'estudi es centra a les transicions al món laboral dels universitaris, i com estan de condicionades pel capital social, entès com xarxes socials, a la inserció a ocupacions d'alta qualificació. [...]

2019  
2019-11-06
07:36
31 p, 297.3 KB El sindicato de las Kellys en el marco post-fordista de relaciones industriales / Moreno González, Andrea ; Martín Artiles, Antonio ; Barranco Font, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
La flexibilidad laboral y las reformas tendentes a la descentralización de la negociación colectiva han tenido como consecuencia una fragmentación de las identidades laborales, que ha conllevado un incremento en las dificultades de captación y organización de las organizaciones sindicales mayoritarias del Estado español. [...]
La flexibilitat laboral i les reformes tendents a la descentralització de la negociació col·lectiva han tingut com a conseqüència una fragmentació de les identitats laborals, que ha comportat un increment de les dificultats de captació i organització de les organitzacions sindicals majoritàries de l'Estat espanyol. [...]

2019  
2019-11-05
07:37
18 p, 535.9 KB Aprender a evaluar : una mirada al operativo APRENDER en Argentina / Cordero Pohludka, Leonardo Andrés ; Verger, Antoni, supervisor acadèmic ; González, Sheila, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El artículo aborda el proceso de adopción del operativo de evaluación estandarizada "Aprender" en Argentina, que se inició en el año 2016. Para ello se analizan los factores económicos, políticos, culturales, institucionales y sociales que fueron determinantes a lo largo de las distintas etapas de la adopción, a la vez que se identifican los actores -locales y globales- involucrados y se los vincula con las distintas teorías sobre transferencia y difusión de políticas. [...]
L'article aborda el procés d'adopció de l'operatiu d'avaluació estandarditzada "Aprendre" a Argentina, que es va iniciar l'any 2016. Per a això s'analitzen els factors econòmics, polítics, culturals, institucionals i socials que van ser determinants al llarg de les diferents etapes de l'adopció, alhora que s'identifiquen els actors -locals i globals- involucrats i se'ls vincula amb les diferents teories sobre transferència i difusió de polítiques. [...]
The article addresses the process of adopting the standardized evaluation operation "Aprender" in Argentina, which began in 2016. For this purpose, the economic, political, cultural, institutional and social factors that were determinant throughout the different stages of the adoption are analyzed, while the actors -local and global- involved are identified and linked to the different theories about transfer and dissemination of policies. [...]

2019  
2019-11-05
07:37
48 p, 2.3 MB Puntos de inflexión en las trayectorias laborales de inmigrantes argentinos / Giaroli, Micaela ; Sordé Martí, Teresa, supervisor acadèmic ; Verd Pericàs, Joan Miquel, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El artículo trata de identificar y analizar cuáles son los elementos de mayor relevancia que influyen en la ocurrencia de los puntos de inflexión en las trayectorias laborales ascendentes de los inmigrantes argentinos cualificados que residen en Barcelona y que han llegado luego de la crisis argentina del 2001. [...]
L'article tracta d'identificar i analitzar quins són els elements de més rellevància que influeixen en l'ocurrència dels punts d'inflexió en les trajectòries laborals ascendents dels immigrants argentins qualificats que resideixen a Barcelona i que han arribat després de la crisi argentina del 2001. [...]

2019  
2019-10-30
07:31
202 p, 3.0 MB Las mujeres indígenas en la Política Pública de Equidad de Género en Bogotá D.C. Un análisis desde la perspectiva decolonial e interseccional. / Majey Hernández, Angélica Sofía ; Parella Rubio, Sonia, supervisor acadèmic ; López-Roldán, Pedro, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
La presente investigación analiza y describe los aciertos y desaciertos en la inclusión de la perspectiva interseccional y/o decolonial en la Política Pública de Equidad de Género en Bogotá (Colombia) en relación con la atención de las necesidades, peticiones y reivindicaciones de las mujeres indígenas. [...]
La present investigació analitza i descriu els encerts i desencerts en la inclusió de la perspectiva interseccional i/o decolonial en la Política Pública d'Equitat de Gènere a Bogotà (Colòmbia) en relació amb l'atenció de les necessitats, peticions i reivindicacions de les dones indígenes. [...]

2019  
2019-10-30
07:31
41 p, 783.9 KB La construcció social de la sexualitat adolescent als discursos de les professionals d'infermeria obstetra-ginecològica / Parés Martin, Laura ; Mora Malo, Enrico, supervisor acadèmic ; Muntanyola Saura, Dafne, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Tradicionalment, la sexualitat s'ha vist immersa en un tabú i concepció de perill incessant que ha dificultat el desenvolupament i abordatge d'aquesta, des d'una perspectiva de gènere i diversitat. [...]
2019