GRISS (Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi)
El GRISS (Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi / Grupo de Investigación en Imagen, Sonido y Síntesis), és un grup d’investigació consolidat de la Universitat Autònoma de Barcelona, creat a l’any 1980, reconegut per la Generalitat de Catalunya (Grup 2009SGR1013) i adscrit al Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Centra la seva activitat en l’estudi dels processos de producció, difusió i recepció en tots els mitjans audiovisuals, incloent-hi els nous mitjans i suports.
Els seus resultats són aplicables a les estratègies creatives, programàtiques i de planificació de l’activitat comunicativa, al camp audiovisual i de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). De la mateixa manera, són també aplicables a la interpretació de les conseqüències socials i a l’orientació de les polítiques de comunicació.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2023-01-11
20:40
17 p, 317.8 KB The role of cartoons on European generalist televisions between 2010 and 2020 / Gómez-Bernal, Gemma (Euncet Business School) ; García-Muñoz, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Delgado, Matilde (Universitat Autònoma de Barcelona)
Cartoons have been and still are a fundamental genre in children's television programming and are a key product for the media industry due to their easy interpretation by children and their presence in distribution channels. [...]
Los dibujos animados han sido y son un género fundamental en las programaciones infantiles y un producto clave de la industria audiovisual por su fácil interpretación por parte del público infantil y su presencia en los circuitos de distribución. [...]

2022 - 10.15581/003.35.4.147-163
Communication & Society, Vol. 35 Núm. 4 (2022) , p. 147-163
2 documents
2022-06-24
06:42
15 p, 1.1 MB The image choices of social television audiences : the narrative of The Voice UK and La Voz (Spain) viewers on Twitter / Navarro Bosch, Celina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; García-Muñoz, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Delgado, Matilde (Universitat Autònoma de Barcelona)
Content shared on social media platforms is increasingly centred on images and conversations discussing television on digital platforms are also influenced by this trend. This article examines the visual data posted by viewers while watching the 2019 edition of the Spanish and British adaptations of the international Reality Show 'The Voice'. [...]
El contenido compartido en las redes sociales se focalizacada vez más en las imágenes y las conversaciones sobre televisión en las plataformas digitales también se han vistoinfluenciadas por esta tendencia. [...]

2022 - 10.15847/obsOBS16220222017
Observatorio (OBS*), Vol. 16 Núm. 2 (2022) , p. 193-207  
2020-07-28
15:42
2 p, 436.4 KB Discussió i mediació de la indignació social a Twitter / Navarro Bosch, Celina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Coromina, Òscar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
Les xarxes socials s'han convertit en espais públics d'expressió personal i col·lectiva on la visibilització de la violència sexual vers les dones ha tingut un rol rellevant en els últims anys. [...]
Las redes sociales se han convertido en espacios públicos de expresión personal y colectiva donde la visibilización de la violencia sexual hacia las mujeres ha tenido un rol relevante en los últimos años. [...]
Social networks have become public spaces for personal and collective expression where the visualization of sexual violence against women has played a significant role in recent years. A study conducted by two UAB professors from the Image, Sound and Synthesis Research Group (GRISS) examines the articulation and mediation of predominant messages on Twitter in cases of collective outrage. [...]

2020
UAB divulga, Juliol 2020
3 documents
2020-06-11
17:50
15 p, 286.3 KB Informe especial : la ràdio catalana a Internet, 2006-2007 / Ribes Guàrdia, Francesc Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
Aquestes línies pretenen acostar-nos, de manera genèrica, al fenomen de la ràdio catalana a Internet. Les apreciacions fetes en aquest treball es fonamenten en informacions facilitades per les mateixes emissores i en dades obtingudes de l'observació directa. [...]
Bellaterra Observatori de la Ràdio a Catalunya 2008
Informe sobre la ràdio a Catalunya 2006-2007, 2008, p. 99-113  
2020-06-11
17:37
161 p, 5.9 MB Informe sobre la ràdio a Catalunya 2006-2007 / Martí, Josep Maria, 1950-, ed. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Monclús Blanco, Belén, ed. (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'Observatori de la Ràdio, vinculat al GRISS (Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB), va néixer l'any 2007 amb l'objectiu de crear una instància de recerca independent dedicada bàsicament a la realització d'estudis de recerca i a la celebració d'activitats de difusió que poguessin ser d'interès per al conjunt del sector radiofònic català. [...]
Bellaterra: Observatori de la Ràdio a Catalunya, 2008  
2020-06-05
20:53
8 p, 284.4 KB La infografía digital en el primer plano del periodismo / Valero Sancho, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona)
La infografía digital, especialmente la de características dinámicas o móviles, se muestra en la actualidad como una herramienta o soporte que mejores condiciones reúne para el relato informativo. [...]
The digital infograpy seems, at the moment, the most useful tool and support for the informative story, specially the ones with dynamic characteristics. In fact, we are facing a new system that allows narrating and describing the different events, actions or things that can be told in an alternative and more visual journalistic way than the traditional ones. [...]

2004
Congreso Internacional Sociedad Española de Periodística (SEP). El periodismo, motor de cultura y de paz. Barcelona, : 2004  
2020-06-05
18:14
6 p, 301.7 KB Les cerimònies olímpiques de Barcelona'92 : el gran bufet de les imatges mediàtiques / García-Muñoz, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
Barcelona: Centre d'Estudis Olímpics. Universitat Autònoma de Barcelona; Ajuntament de Barcelona, 2011
Mosaic olímpic : recerca multidisciplinar i difusió dels estudis olímpics. CEO-UAB : 20 anys, 2011
3 documents
2020-06-05
17:42
10 p, 374.0 KB Televisió i Jocs Olímpics : simbiosi, globalitat i construcció de sentit / Fernández Peña, Emilio (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Olímpics) ; Lallana del Rio, Ibone (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Olímpics)
Barcelona: Centre d'Estudis Olímpics. Universitat Autònoma de Barcelona; Ajuntament de Barcelona, 2011 (Mosaic olímpic : recerca multidisciplinar i difusió dels estudis olímpics. CEO-UAB : 20 anys)
3 documents
2020-06-05
16:42
10 p, 337.7 KB Annex 6. Producció independent d'animació audiovisual a Catalunya (1998-2003) / Larrègola Bonastre, Gemma
2004
Quaderns del CAC, Núm. Extra (Setembre 2004) , p. 221-230  
2020-06-04
18:30
15 p, 229.3 KB Funciones y cambios del fotoperiodismo en los medios online / Villa Montoya, María Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Asociación Española de Investigación de la Comunicación. Congreso Internacional Fundacional (2008 : Santiago de Compostela, Galícia)
Existen pocos precedentes teóricos y metodológicos sobre el estudio de la imagen informativa en Internet. No obstante, la fotografía ocupa un lugar privilegiado en las ediciones de los medios online y gana cada día más protagonismo. [...]
2008
Congreso Internacional Fundacional AE-IC. Santiago de Compostela, Galícia, : 2008