GRISS (Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi)
El GRISS (Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi / Grupo de Investigación en Imagen, Sonido y Síntesis), és un grup d’investigació consolidat de la Universitat Autònoma de Barcelona, creat a l’any 1980, reconegut per la Generalitat de Catalunya (Grup 2009SGR1013) i adscrit al Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Centra la seva activitat en l’estudi dels processos de producció, difusió i recepció en tots els mitjans audiovisuals, incloent-hi els nous mitjans i suports.
Els seus resultats són aplicables a les estratègies creatives, programàtiques i de planificació de l’activitat comunicativa, al camp audiovisual i de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). De la mateixa manera, són també aplicables a la interpretació de les conseqüències socials i a l’orientació de les polítiques de comunicació.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2019-03-07
17:09
9 p, 532.1 KB Ficción televisiva en Europa (EU5): origen, circulación de productos y puesta en parrilla / Delgado Reina, Matilde (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi) ; Prado, Emili (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi) ; Navarro Bosch, Celina (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi)
circulación de contenidos de ficción entre países y mercados televisivos se ha diversificado gracias a la multiplicación de canales y formas de acceso y consumo. A pesar de la facilidad, la ubicuidad y la universalidad de acceso, la televisión lineal en abierto sigue siendo el medio hegemónico en los grandes mercados europeos. [...]
The circulation of scripted television shows across countries and markets has diversified due to the proliferation of chan-nels and forms of consumption and access. Despite ubiquity and universal access, open linear TV remains the dominant medium in the major European markets. [...]

2017 - 10.3145/epi.2017.ene.14
El profesional de la información, Vol. 26 Núm. 1 (2017) , p. 132-140  
2019-03-07
15:41
23 p, 223.9 KB Info-show en la televisión europea : en busca del engangement social de la audiencia / Franquet, Rosa, 1955- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Gomez Bernal, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Coromina Rodríguez, Òscar (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Guerrero Rojas, Sheila (Universitat Autònoma de Barcelona)
Desde la invención de la televisión, el acto de visionado siempre ha tenido vinculado un componente social, pasando a convertirse en un agente socializador al que se le asocia una actividad de condición colectiva. [...]
2018
AdComunica, V. 15 (2018) , p. 141-163  
2017-04-07
19:31
11 p, 315.0 KB Oportunidades de desarrollo para la publicidad en la televisión interactiva : diseño y tipos de incentivo en los formatos de DAL / Aymerich Franch, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi)
Las posibilidades interactivas en la televisión dan cabida a formatos publicitarios aún por explotar. Sin embargo, es importante que antes de implementar este tipo de publicidad en nuestro mercado se repiensen los formatos existentes y se efectúen las innovaciones necesarias para que supongan un avance verdadero dentro de la publicidad, tanto en relación al propio medio televisivo como a otros medios. [...]
Interactive possibilities in television facilitate the emergence of advertising formats that have not been explored yet. However, it is important to rethink the existing formats before implementing this type of advertising in our market. [...]

2012 - 10.5209/rev_PEPU.2012.v6.n2.41218
Pensar la publicidad, Vol. 6, Num. 2 (2012)  
2017-04-04
22:37
11 p, 269.0 KB Aplicaciones móviles radiofónicas : adaptando las especificidades de los dispositivos avanzados a la distribución de los contenidos sonoros / Ribes Guàrdia, Francesc Xavier Universitat Autònoma de Barcelona ; Monclús Blanco, Belén Universitat Autònoma de Barcelona ; Gutiérrez García, M. Universitat Autònoma de Barcelona ; Martí, Josep Maria, Universitat Autònoma de Barcelona 1950-
Las características tecnológicas de los dispositivos móviles pueden aplicarse al diseño de productos comunicativos innovadores y también para ofrecer nuevos servicios a los consumidores de medios. [...]
The technological features of mobile devices can be linked to the innovative design of some gadgets and also, the offer of new services to media consumers. Nowadays, freed from the constraints imposed by the limited radio spectrum, the radio landscape can multiply its content coming through the net, both live and on demand. [...]

2017
Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, Vol. 4, Num. 7 (2017) , p. 29-39  
2014-11-03
14:21
10 p, 164.3 KB Nous formats de publicitat interactiva en televisió : una proposta per a la seva anàlisi i classificació / Aymerich Franch, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
L'article s'endinsa en el terreny de la publicitat interactiva en televisió, un fenomen emergent poc explorat per la literatura, que presenta perspectives importants de desenvolupament. Els resultats exposats es basen en els obtinguts en el marc del treball de recerca "Nous formats publicitaris en televisió interactiva" (Aymerich 2007), on es van desenvolupar i validar una sèrie de paràmetres per a l'anàlisi de productes de publicitat interactiva en televisió i es va presentar una proposta de classificació dels principals formats de publicitat interactiva en televisió del mercat actual. [...]
2008
Quaderns del CAC, Núm. 30 (Gener-Juny 2008) , p. 103-112  
2014-06-12
18:31
14 p, 737.3 KB El consumo televisivo del niño / García Muñoz, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona)
1998
Comunicación y cultura, Num. 1-2 (1997) , p. 69-82  
2014-04-28
19:02
20 p, 114.0 KB La regulació de la TDT local pública i la garantia del pluralisme local : el cas de la TDT al Baix Camp / Llorens Maluquer, Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Montagut Calvo, Marta
La Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya de 2005 ha transformat les antigues televisions locals, que esdevenen a partir d'ara supramunicipals. Això implica un canvi substancial en l'estructura mediàtica del territori: més oferta disponible i un replantejament de les estructures productives. [...]
The 2005 Catalan audiovisual communication (CAC) law transformed local television channels, which now serve more extensive municipal areas. Such a scenario requires a substantial change in the territorial media structure: more channels must be made available and productive structures need to be reformulated. [...]

2007 - 10.2436/20.3008.01.31
Treballs de comunicació, Vol. 23 (Desembre 2007) , p. 157-176  
2014-04-28
19:01
20 p, 76.9 KB Accés a persones amb discapacitats funcionals a la societat de la informació / Soto Sanfiel, María Teresa
Ens trobem en un moment en el qual les administracions públiques inverteixen en l'acostament d'Internet als ciutadans. Es considera, teòricament, que la Xarxa permet agilitar procediments administratius i augmentar tant la qualitat com la quantitat d'informació disponible. [...]
2002
Treballs de comunicació, Núm. 17 (Juny 2002) , p. 23-42  
2014-04-28
19:01
10 p, 122.1 KB Informe sobre l'estat de la comunicació 2004 / Prado, Emili (Universitat Autònoma de Barcelona)
La meva intenció no és fer un informe exhaustiu, que seria inútil intent per part meva, del que ha estat aquest any la comunicació. I per tant no és l'estat de la comunicació el que intentaré fer, sinó un estat de la comunicació. [...]
2005
Treballs de comunicació, Num. 19 (Setembre 2005) , p. 37-46  
2014-04-28
19:01
19 p, 156.9 KB Els estudis universitaris de comunicació audiovisual als Països Catalans / Martí, Josep Maria, 1950- ; Bonet Bagant, Montse (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual) ; Montagut Calvo, Marta ; Pérez-Portabella Lopez, Antoni
El sector audiovisual als Països Catalans ha experimentat en els darrers anys un important creixement, alhora que una diversificació remarcable com a conseqüència de l'aparició de nous suports i de noves tecnologies. [...]
2006
Treballs de comunicació, Núm. 21 (Desembre 2006) , p. 93-111