Indialogs. Spanish journal of India studies
La nova revista electrònica, Indi@logs. Spanish Journal of India Studies és la primera revista espanyola amb una temàtica exclusiva sobre Índia i abasta un ampli ventall de disciplines que van des de la literatura, la cultura i el cinema fins la política, la història i el medi ambient. Indi@logs és una revista acadèmica però un dels seus objectius és donar a conèixer d'una forma més profunda la riquesa i la diversidad de la Índia, la seva gent i la seva extraordinària història al públic general. És per això que hem optat per una revista d'accès liure. Els nostres objectius principals són fomentar la investigació sobre Índia des d'una perspectiva multidisciplinar i promoure l'increment de les relacions culturals i científiques entre el nostre país i el subcontinent indi. Mitjançant Indi@logs, pretenem crear un fòrum d'acadèmics nacionals i estrangers amb interessos comuns i divulgar la nostra tasca investigadora i professional. La revista és una iniciativa conjunta del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Asociación Española de Estudios Interdisciplinarios sobre Índia.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2022-05-11
06:58
3 p, 135.6 KB In Memoriam Prof Brij V Lal / Govinden, Devarakshanam [Betty] (UNIVERSITY OF KWA-ZULU NATAL)
A tribute to the late Professor Brij V Lal.
Un homenaje al recién fallecido Professor Brij V Lal.

2022 - 10.5565/rev/indialogs.214
Indialogs : Spanish journal of India studies, Vol. 9 (2022) , p. 99-101 (Miscellanea)  
2022-05-11
06:58
3 p, 140.8 KB Editorial / Llano Busta, Andrea (University of Oviedo)
2022 - 10.5565/rev/indialogs.221
Indialogs : Spanish journal of India studies, Vol. 9 (2022) , p. 7-9 (Editorial)  
2022-05-11
06:58
7 p, 222.0 KB Maritime Criticism for Today's World : A Review of Juan-José Martín-González, Transoceanic Perspectives in Amitav Ghosh's Ibis Trilogy / Draga Alexandru, Maria-Sabina (University of Bucharest)
Obra ressenyada: Juan José MARTÍN-GONZÁLEZ. Transoceanic Perspectives in Amitav Ghosh's Ibis Trilogy. Palgrave Macmillan, 2021.
2022 - 10.5565/rev/indialogs.220
Indialogs : Spanish journal of India studies, Vol. 9 (2022) , p. 153-159 (Reviews)  
2022-05-11
06:58
6 p, 266.4 KB Review of Himadri Lahiri's Asia Travels : Pan-Asian Cultural Discourses and Diasporic Asian Literature/s in English / Dutta, Gargi (University of North Bengal)
Obra ressenyada: LAHIRI, Himadri. Asia Travels: Pan-Asian Cultural Discourses and Diasporic AsianLiterature/s in English. Bolpur: Birutjatiyo Sahitya Sammilani, 2021.
2022 - 10.5565/rev/indialogs.219
Indialogs : Spanish journal of India studies, Vol. 9 (2022) , p. 147-152 (Reviews)  
2022-04-30
07:01
11 p, 222.2 KB The Pain Becomes the Poem : An interview with Jean Arasanayagam / Alonso-Breto, Isabel (Universitat de Barcelona)
An interview with the late Sri Lankan writer Jean Arasanayagam.
Una entrevista con Jean Arasanayagam, la escritora srilanquesa recientemente fallecida.

2022 - 10.5565/rev/indialogs.210
Indialogs : Spanish journal of India studies, Vol. 9 (2022) , p. 103-113 (Miscellanea)  
2022-04-29
07:02
16 p, 251.7 KB A God Who Can Laugh : Aspects of Hinduism in the Works of E.M Forster and Edward Thompson / Malhotra, Meenakshi (Hansraj College)
The article explores aspects of Hinduism in some writings by British writers E. M. Forster and Edward Thompson in the early twentieth century, and tries to read nuance into the Orientalist project of mapping India. [...]
El artículo explora aspectos del hinduismo en algunas obras de los escritores británicos E. M. Forster y Edward Thompson a principios del siglo XX y trata de interpretar los matices en el proyecto orientalista del trabajo cartográfico sobre la India. [...]

2022 - 10.5565/rev/indialogs.209
Indialogs : Spanish journal of India studies, Vol. 9 (2022) , p. 43-58 (Articles)  
2022-04-28
07:02
5 p, 144.4 KB Interrogating the Gaze : A Review of The Partition of Indian Women / Roy, Basudhara (Kolhan University, Karim City College)
Obra ressenyada: Carole ROZZONELLY, Alessandro MONTI y Jaydeep SARANGI (Eds. ) Interrogating the Gaze:A review of the partition of Indian Women. New Delhi: Authorspress, 2021.
2022 - 10.5565/rev/indialogs.207
Indialogs : Spanish journal of India studies, Vol. 9 (2022) , p. 141-145 (Reviews)  
2022-04-27
07:03
21 p, 418.3 KB Judima the Traditional Rice Wine and Dimasa Community : a Geographical Review of Dima Hasao / Jamal, Shahid (University of Delhi) ; Upadhyay, Aakash (University of Delhi) ; Bajaj, Amrita (University of Delhi)
Judima is a traditional rice beer/wine prepared by the Dimasa tribe especially the women of the Dima Hasao district of Assam. The consumption of rice beer/wine brewed from different varieties of rice is a routine practice among different tribal communities of Assam including Dimasa. [...]
"Judima" es una cerveza/vino tradicional a base de arroz elaborada por la tribu Dimasa, concretamente, por las mujeres del distrito Dima Hasao de Assam. El consumo de la cerveza/vino de arroz destilada a partir de diferentes variedades de grano es una práctica común entre las comunidades tribales de Assam, incluida la tribu de Dimasa. [...]

2022 - 10.5565/rev/indialogs.205
Indialogs : Spanish journal of India studies, Vol. 9 (2022) , p. 77-97 (Articles)  
2022-04-26
07:08
17 p, 359.6 KB Inscribing Indian Indentureship in the Creolised Caribbean : The Homing Desire in V.S. Naipaul's A House For Mr. Biswas / Fernández Jiménez, Mónica (Universidad de Valladolid)
This article argues that the novel A House for Mr. Biswas (1961), by Nobel-prize winner V. S. Naipaul reflects, through the metaphor of the house, characteristically Caribbean concerns regarding the meanings of home. [...]
Este artículo sostiene que la novela Una Casa para el Señor Biswas (1961) escrita por el ganador del premio Nobel V. S. Naipaul refleja, a través de la metáfora de la casa, una serie de preocupaciones característicamente caribeñas acerca de los significados del hogar. [...]

2022 - 10.5565/rev/indialogs.204
Indialogs : Spanish journal of India studies, Vol. 9 (2022) , p. 25-41 (Articles)  
2022-04-25
07:03
14 p, 272.7 KB The Overflow of Contained Emotions in Anita Rau Badami's The Hero's Walk : An Analysis of Affects through the Imagery of Water / González-Rodríguez, María Luz (University of La Laguna)
In this article, Anita Rau Badami's second novel, The Hero's Walk (2000), is analysed through the perspective of the field of affects. This analysis examines how the author, through the imagery of water, presents the non-physical reality of feelings and emotions. [...]
El presente artículo tiene como objetivo analizar la segunda novela de Anita Rau Badami, The Hero's Walk (2000) desde el ámbito de los afectos, estudiando cómo la autora, a través de la imaginería del agua, presenta la realidad no física de los sentimientos y las emociones. [...]

2022 - 10.5565/rev/indialogs.203
Indialogs : Spanish journal of India studies, Vol. 9 (2022) , p. 11-24 (Articles)