Cuirs i pells

Pell de cabra (Tunísia, 1993)

Els cuirs i les pells, encara que oblidats de vegades durant el procés de carnització, són el subproducte més valorat del sacrifici d'animals. En el mercat són materials nobles, amb aplicacions molt diverses, obtinguts d'una potent indústria mundial, que han estat substituïts parcialment, per altres més "moderns" i barats, però de menor presència i vida útil.
L'objectiu d'aquesta col·lecció és oferir als professionals, tècnics i estudiants de graus relacionats, un instrument de consulta, per a la docència i la formació continuada. En base a comunicacions presentades a congressos i jornades, documents de recerca i fotos del feinejat es detallen principalment, els defectes de cuirs i pells ocasionats en la explotació ramadera, el transport, el sacrifici, el període postmortem i la curtició, a la vegada que es proposen recomanacions per evitar la seva aparició. Agraïments: als professionals del sector.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2023-07-24
11:56
4 p, 346.4 KB Jaime Cros, S.A. (JACROS) : artículos de guarnicionería / Fàbregas i Comadran, Xavier ; Palanqués Ferrer, Josep (contenidos y fotografías)
Jaime Cros, S. A. (JACROS), de Barcelona, fue una empresa dedicada a la distribución y venta de recambios y accesorios para automóviles y de artículos para carrocería, guarnicionería y pintura. [...]
Jaime Cros, S. A. (JACROS), de Barcelona, fou una empresa dedicada a la distribució i venda de recanvis i accessoris per a automòbils i d'articles per a carrosseries, albarderia i pintura. Es presenten fotos dels articles per a albarderia, del catàleg JACROS de 1954 i del local de l'empresa.

2023 (Cuirs i pells)
19 documents
2021-07-12
12:44
173 p, 58.6 MB Cursillo sobre piel en bruto / Caja López, Gerardo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Such i Martí, Francesc Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Gutiérrez Galindo, Juan Francisco ; Fàbregas i Comadran, Xavier ; Ferrer Caubet, Lluís ; Portavella, Manuel ; Adzet, Josep Mª ; Nomen, José ; Costa, Josep ; Puig, Jaume ; Matarrodona, Jaume ; Asociación Química Española de la Industria del Cuero (AQEIC)
Conté les ponències: Bases anatomo-histológicas de la piel vacuno, ovino, caprino y porcino, La piel y su estructura: principales diferencias entre especies / Lluís Ferrer. Clasificación racial del ganado bovino, ovino, caprino y porcino / Gerardo Caja y Xavier Such. [...]
1990 (Cuirs i pells)
Cursillo sobre piel en bruto. Bellaterra, Catalunya, 1er : 1990
2 documents
2019-11-26
10:14
13 p, 106.1 KB Bibliografía sobre cueros, pieles y lanas / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta la bibliografía sobre cueros, pieles y lanas (1955-2018) que aparece en el documento DEFECTOS EN CUEROS DE BOVINO, PIELES DE LANAR Y CAPRINO Y LANAS DE OVINO, de Xavier Fàbregas i Comadran (2018) (https://ddd. [...]
Es presenta la bibliografia sobre cuirs, pells i llanes (1955-2018) que apareix al document DEFECTES EN CUIRS DE BOVÍ, PELLS D'OVÍ I CABRUM I LLANES D'OVÍ, de Xavier Fàbregas i Comadran (2018) (https://ddd. [...]

2019 (Cuirs i pells)  
2019-05-08
09:36
11 p, 13.4 MB Defectos presentes en los cueros de bovino y en las pieles de ovino y caprino al finalizar el proceso de carnización / Fàbregas i Comadran, Xavier ; Caja López, Gerardo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Such i Martí, Francesc Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Casals Costa, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments)
Se presenta la comunicación Defectos presentes en los cueros de bovino y en las pieles de ovino y caprino al finalizar el proceso de carnización, publicada en J. Cot (ed. ) Compendyum of advanced topics on leather technology (vol. [...]
Es presenta la comunicació Defectes presents en els cuirs de boví i en les pells d'oví i cabrum al finalitzar el procés de carnització, publicada a J. Cot (ed. ) Compendyum of advanced topics on leather technology (vol. [...]

1991 (Cuirs i pells)
Congreso de la Unión Internacional de Sociedades de Químicos y Técnicos de Curtidos. Barcelona, Catalunya, 21è : 1991
2 documents
2018-09-05
09:48
126 p, 2.8 MB Defectos en cueros de bovino, pieles de lanar y caprino, y lanas de ovino / Fàbregas i Comadran, Xavier
En el matadero, las operaciones de sacrificio y faenado dan lugar a la formación de la canal y del llamado quinto cuarto (despojos, subproductos y residuos). El cuero de bovino y la piel de ovino y caprino son tradicionalmente, los subproductos de matadero de mayor valor comercial. [...]
A l'escorxador, les operacions de sacrifici i feinejat donen la canal i el cinquè quarter (despulles, subproductes i residus). El cuir de boví i la pell d'oví i cabrum són tradicionalment, els subproductes de valor comercial més elevat de l'escorxador. [...]

2018 (Cuirs i pells)
11 documents
2016-02-18
10:48
589x886, 73.6 KB Desuello de bovinos / Fàbregas i Comadran, Xavier
El cuero es el principal producto económico del quinto cuarto. Su valor depende de su peso y calidad (clasificación), factores influenciados a su vez por el tipo racial y por los posibles defectos que puedan ser apreciados después del proceso de carnización.
El cuir és el principal producte econòmic del cinquè quart. El seu valor depèn del seu pes i qualitat (classificació), factors influïts pel tipus racial i pels possibles efectes que puguin ser apreciats després del procés de carnització.

1990 (Cuirs i pells)
16 documents
2016-02-18
10:48
577x886, 72.9 KB Desuello de equinos / Fàbregas i Comadran, Xavier
El cuero es el principal producto económico del quinto cuarto. Su valor depende de su peso y calidad (clasificación), factores influenciados a su vez por el tipo racial y por los posibles defectos que puedan ser apreciados después del proceso de carnización. [...]
El cuir és el principal producte econòmic del cinquè quart. El seu valor depèn del seu pes i la qualitat (classificació), factors influïts pel tipus racial i pels possibles defectes que puguin ser apreciats deprés del procés de carnització. [...]

1990 (Cuirs i pells)
8 documents
2016-02-18
10:48
594x886, 73.1 KB Desuello de ovinos / Fàbregas i Comadran, Xavier
La piel de cordero es el subproducto obtenido de mayor valor. Aunque actualmente la mayoría de los corderos para sacrificio están muy cruzados con razas extranjeras de mejor conformación cárnica, las buenas pieles de corderos finos siguen teniendo su mercado. [...]
La pell de xai és el subproducte obtingut de més valor. Encara que actualment la majoria dels xais per a sacrifici estan molt creuats amb races estrangeres de millor confirmació càrnica, les bones pells de xais fins segueixen tenint el seu mercat. [...]

1992 (Cuirs i pells)
43 documents
2016-02-18
10:48
886x589, 98.8 KB Desuello de cabritos / Fàbregas i Comadran, Xavier
La piel es el principal producto económico del quinto cuarto. Su valor depende principalmente de su calidad, factor influenciado a su vez por el tipo racial y por los posibles defectos que puedan ser apreciados después del proceso de carnización. [...]
La pell és el principal producte econòmic del cinquè quart. El seu valor depèn principalment de la seva qualitat, factor influit pel tipus racial i pels possibles defectes que puguin ser apreciats després del procés de carnització. [...]

1990 (Cuirs i pells)
12 documents
2015-03-13
12:24
946x628, 196.7 KB Cueros y pieles : tipos raciales / Fàbregas i Comadran, Xavier
Los tipos raciales del ganado son la base genética de la calidad de cueros y pieles en bruto. Se presentan diversas calidades de cueros y pieles sangre y salados definidas por la especie animal, el tipo racial y la edad.
Els tipus racials de la ramaderia són la base genètica de la qualitat de cuirs i pells en brut. Es presenten diferents qualitats de cuirs i pells sang i salades definides per l'espècie animal, el tipus racial i l'edat.

Bellaterra, Barcelona 1990 (Cuirs i pells)
18 documents