Memòria digital del pollancre (MDP)

Pollancres de 14 anys
(la Selva, 2020)

La Memòria Digital del Pollancre (MDP) presenta documents i imatges del sector forestal del pollancre. El seu objectiu és oferir a tots els professionals i alumnes dels graus relacionats, un instrument de consulta digital de caràcter pluridisciplinari, que sigui d'utilitat per a la formació continuada i la docència.
Agraïments: Jordi Carreras, Eloi Gonzàlez Planagumà i als professionals forestals que hi han col·laborat.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2022-10-05
11:52
15 p, 2.9 MB Memoria Oral de los Chopos II (2021) / Fàbregas i Comadran, Xavier ; Fugarolas i Masó, J.
En la Memoria Oral de los Chopos (MOC) se recogen los conocimientos tradicionales sobre el histórico cultivo del chopo, en la comarca de la Selva. No obstante, incluye también las técnicas más actuales de plantación y de poda. [...]
A la Memòria Oral dels Pollancres (MOP) es recull els coneixements tradicionals sobre l'històric cultiu del pollancre, a la comarca de la Selva. No obstant, inclou també les tècniques més actuals de plantació i d'esporga. [...]

2021 (Memoria forestal digital)
27 documents
2021-04-16
11:00
683x1024, 546.9 KB Bibliografía Forestal sobre Populicultura: Fons Eloi Gonzàlez Planagumà / Fàbregas i Comadran, Xavier
El cultivo y aprovechamiento del chopo, actualmente para desenrollo es una actividad forestal tradicional en áreas de ribera, con o sin riego de apoyo. Se presenta en formato fotografía, la bibliografía sobre Populicultura (1953-2005), en castellano, catalán, francés e italiano, perteneciente al ingeniero técnico agrícola Eloi Gonzàlez Planagumà. [...]
El cultiu i l'aprofitament del pollancre, actualment per a desenrotllar és una activitat forestal tradicional en àrees de ribera, amb o sense reg de recolzament. Es presenta en format fotografia, la bibliografia sobre Populicultura (1953-2005), en castellà, català, francès i italià, de l'enginyer tècnic agrícola Eloi Gonzàlez Planagumà. [...]

2020 (Memoria forestal digital)
33 documents
2021-04-16
09:48
683x1024, 477.7 KB Populicultura: jornadas, cursos, actividades (Fons Eloi Gonzàlez Planagumà) / Fàbregas i Comadran, Xavier
El cultivo y aprovechamiento del chopo, actualmente para desenrollo es una actividad forestal tradicional en áreas de ribera, con o sin riego de apoyo. Se presenta, en formato fotografía, la documentación relativa a jornadas, cursos y actividades (1985-2010) sobre Populicultura, del Fondo del ingeniero técnico agrícola Eloi Gonzàlez Planagumà (FEGP), depositado en el Arxiu Comarcal La Selva, de Santa Coloma de Farners. [...]
El cultiu i l'aprofitament del pollancre, actualment per a desenrotllar és una activitat forestal tradicional en àrees de ribera, amb o sense reg de recolzament. Es presenta, en format fotografia, la documentació relativa a jornades, cursos i activitats (1985-2010) sobre Populicultura del Fons del enginyer tècnic agrícola Eloi Gonzàlez Planagumà (FEGP) dipositat a l'Arxiu Comarcal La Selva, de Santa Coloma de Farners. [...]

2020 (Memoria forestal digital)
35 documents
2021-02-22
17:18
8 p, 1.9 MB Memoria Oral de los Chopos I (2020) / Fàbregas i Comadran, Xavier
En la Memoria Oral de los Chopos (MOC) se recogen los conocimientos tradicionales sobre el histórico cultivo del chopo, en la comarca de la Selva. No obstante, incluye también las técnicas más actuales de plantación y de poda. [...]
A la Memòria Oral dels Pollancres (MOP) es recullen els coneixements tradicionals sobre l'històric cultiu del pollancre, a la comarca de la Selva. No obstant, inclou també les tècniques més actuals de plantació i d'esporga. [...]

2020 (Memoria forestal digital)  
2020-10-21
10:57
49 p, 915.8 KB Els pollancres i la populicultura, segons Llensa de Gelcen (1941-1949) / Fàbregas i Comadran, Xavier
Es presenten a tècnics, propietaris i treballadors forestals, els coneixements de Llensa de Gelcen sobre els pollancres i la Populicultura a Catalunya, principalment les bases tècniques del maneig de les plantacions de pollancres, en les seves principals publicacions del període 1941-1949.
Se presenta a técnicos, propietarios y trabajadores forestales, los conocimientos de Llensa de Gelcen sobre los chopos y la Populicultura en Catalunya, principalmente las bases técnicas del manejo de las plantaciones de chopos, en les sus principales publicaciones del período 1941-1949.

2020 (Memoria forestal digital)  
2019-11-13
12:33
768x1024, 371.6 KB Bibliografía Forestal: Populicultura / Fàbregas i Comadran, Xavier
El cultivo y aprovechamiento del chopo, actualmente para desenrollo es una actividad forestal tradicional en áreas de ribera, con o sin riego de apoyo. Se presenta en formato fotografía, una bibliografía no exhaustiva (1933-2019), en castellano y catalán sobre Populicultura.
El cultiu i l'aprofitament del pollancre, actualment per a desenrotllar és una activitat forestal tradicional en àrees de ribera, amb o sense reg de recolzament. Es presenta en format fotografia, una bibliografia no exhaustiva (1933-2019), en castellà i català sobre Populicultura.

2019 (Memoria forestal digital)
33 documents